MALTA 2017   (Avion)

Republika Malta je mala i gusto naseljena ostvrska zemlja koju sačinjava arhipelag u Sredozemnom moru. Arhipelag čine tri ostrva: Malta, Gozo i Komino i zauzimaju ukupnu površinu od oko 316 kvadratnih kilometara. Nalazi se južno od Sicilije, istočno od Tunisa i severno od Libije, pa tako geografski pripada severnoj Africi, ali politički pripada Evropi. Glavni grad je Valeta.
Ovo je pretežno brdovito ostrvo. Klima je sredozemna sa vrlo blagom zimom. Zbog specifičnog geografskog položaja, malteška kultura je spoj mnogih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru s Malteškim ostrvima. To su uglavnom okolne mediteranske ili kulture zemalja koje su vladale Maltom pre sticanja nezavisnosti.
Malteška ostrva su veliki muzej na otvorenom, jer se 7000 godina njihove istorije na koju su trag ostavile Feničani, Romani, Arapi, Malteški vitezovi i Britanci, mogu videti i danas. Tokom vekova , obale ostrva pretvorila su se u utvrđenja vitezova i Britanske mornarice, ili su na njima nikli mali ribarski gradići i luke koji i danas žive u skladu sa prelepom prirodom ovog mediteranskogbisera.
Bez obzira sta očekujete od svog odmora, mogućnosti ovog ostrva su neograničene. Za ljubitelje umetnosti tu su brojni muzeji i galerije, za sportiste organizuju se brojni sportovi na vodi. Uživaćete u gastronomiji ovog mediteranskog ostrva, prirodnim lepotama kao što su pećine, nezaboravnom šopingu ili jednostavno šetajući uveče promenadom u Sliemi ili St. Juliansu….

 

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio prevoz redovnom linijom avio kompanije AIR Serbia na relaciji Beograd – Malta – Beograd

  • grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

  • 7 ili 14 noćenja na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • Troškove organizacije putovanja

  • Posluženje u avionu tokom leta

 • Nije uključeno u cenu

  • Sve avio takse trenutno oko 91,13 €

  • ECO taksu ( „ECO Contribution tax“ ) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a, 0,50 cent-i – po noći po sobi do makisimalnog iznosa od 5 EUR po osobi )

  • Troškovi fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove

Program putovanja

 • 1.dan:

  • Beograd – Malta. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera ARGUS Tours-a broj 703 dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Maltu letom JU 690 oko 17.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Obrok u avionu. Predvidjeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 19.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje..

 • 02. -07./ 14. dan

  • Malta. – Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predvidjeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.

 • 08. /15 dan

  • Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predvidjeno poletanje za Beograd letom JU 691 oko 20.00h (prema objavljenom letu avio kompanije). Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 21.55 h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa..

 • USLOVI I NACIN PLACANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 200 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 6 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni. .

 • VAŽNA NAPOMENA:

  • U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 15.00h časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 15.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u U.A.E. su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a.

 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja ( grupna polisa ) u agenciji u iznosu od 896,00 dinili 1.680,00 (aranžman u trajanju od 14 noći) po osobi sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljani sa prebivalištem u Srbiji , bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja, Milutina Milankovica 134, Beograd – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja). Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

 • Program sa cenovnikom br 10. počinje da važi od 01.06.2017.

 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. .

 • U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžmana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.

  • Po potvrdi rezervacije i uplati akontacije, izdaje se avio karta. Kada se jednom avio karta izda, NE POSTOJI MOGUĆNOST REFUNDACIJE, a prema pravilima avio prevoznika !!! Molimo Vas da to imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana. Rezeravacija jednokrevetnih (1/1) soba, kao i iznos doplate, je isključivo na upit. U slučaju spajanja 2 smene, naplaćuje se cena aranžmana predviđena iznosom iz tabele, za svaku smenu, uz smanjenje cene aranžmana druge smene za 185 € za odrasle i 135 € za decu od 02 godine do 12 godina. Popust za sopstveni prevoz iznosi 185 € za odrasle i 135 € za decu od 02 godine do 12 godina.

 • Objavljene cene važe za gradjane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država, ove cene ne mogu biti garantovane, a rezervacija se neće smatrati validnom, bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

 • Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

  • Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

 • ...

  • OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA


   VAŽNA NAPOMENA: Ovim putem želimo da vas podsetimo da se naplata za prijavu na let na šalterima beogradskog aerodroma Nikola Tesla (airport check-in) uvodi od 1. juna 2017. godine.
   Usluga prijave na let na šalterima na aerodromu Nikola Tesla iznosi 30 € po osobi, za karte kupljene od 22. aprila 2017. godine i putovanja od 1. juna 2017. godine. Naplata prijave na let se odnosi na goste ekonomske klase za odlazeće letove iz Beograda, a koji se nisu prijavili na let putem sajta avio kompanije Air Serbia www.airserbia.com, već to planiraju da urade na šalterima beogradskog aerodroma Nikola Tesla neposredno pred let.
   Ujedno podsećamo na besplatnu uslugu prijave na let putem sajta avio kompanije Air Serbia, www.airserbia.com koja je moguća u periodu od 36 sati do 60 minuta pred let za sve letove iz Beograda.

 • ...

  • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice