SPA VIKEND DAN DRZAVNOSTI   (Autobus)

Kupanje u bazenima s termalnom vodom u termama Dobrna  ispunitće vas pozitivnom energijom. Podvodne masaže i whirpooli oživeće vas. A vodeni užici u zatvorenim i otvorenim bazenima ostaju u sećanju svima, mališanima i odraslima. Bazeni sa lekovitom termalnom vodom u hotelu Vita zatvoreni bazen s temperaturom 32 °C, otvoreni bazen s temperaturom 28 – 29 ˚C, zatvoreni dečiji bazen s temperaturom 32 ˚C, whirpool s temperaturom 34 – 36 ˚C,kupke s temperaturom 32 – 34 ˚C.

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu
  • 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. švedski sto – samoposluživanje) u hotelu PARK u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
  • usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana
  • neograničen ulaz u bazene sa termalnom vodom
  • aerobik u vodi i jutarnja gimnastika sa stručnim fizioterapeutom
  • animacija za decu
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
  • troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor
  • polupansion
  • individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja
  • sve druge nepomenute troškove.

Program putovanja

 • 1.DAN putovanja (UTORAK) : BEOGRAD – CELJE

  • Sastanak grupe u 23.00 h na autobuskoj stanici LASTA (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice). Predvidjeno vreme polaska sa lastinog DOLAZNOG PERONA u 23.30 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
 • 2.DAN (SREDA): CELJE-TERME DOBRNA

  • Dolazak u Celje u prepodnevnim satima i odlazak na informativno razgledanje grada pešačka tura u pratnji lokalnog vodiča.Obilazak užeg gradskog jezgra:železnički kolodvor,gradska štedionica,Celjski dom,krstionica,Prethazijev dvorac,katedrala Sv.Danijela... Slobodno vreme do 13h kada je predviđen polazak za Terme Dobrna.Dolazak u poslepodnevnim satima i smeštaj u hotel(prema hotelskim pravilima).Ostatak dana uživajte u bazenima sa termalnom vodom. Mogućnost večere uz doplatu.Noćenje.
 • 3.DAN ( ČETVRTAK ) TERME DOBRNA – GRAZ –TERME DOBRNA

  • DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u čarima termi Dobrna, a mi vam preporučujemo fakultativni izlet u Grac.Po dolasku, razgledanje grada: Glavni Trg, Gradska skupština, Opera, Glokenšpil zvono, Kaštel, Katedrala. Nakon razgledanja, slobodno vreme za individualne aktivnosti,u 14.30h predviđen polazak ka tržnom centru u okolini Graca „Seiersberg“ (http://www.shoppingcityseiersberg.at/). Slobodno vreme za šoping do 18.00h kada je predviđen povratak za Dobrnu. Mogućnost večere uz doplatu.Noćenje.
 • 4.DAN ( PETAK ) TERME DOBRNA – PTUJ - BEOGRAD

  • DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Polazak ka Ptuju i odlazak na informativno razgledanje grada pešačka tura u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak užeg gradskog jezgra:Dvorac Ptuj,Orfejev spomenik,Slovenski trg...Slobodno vreme do 15.00 h kada je predvidjen polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.
 • USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate. Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 29 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni
 • ...

  • DOPLATA ZA POLUPANSION: 16 € (polupanison podrazumeva dve samoposlužne večere tzv »švedski sto«), doplata za ulaz u svet sauna 4 €.
 • OSIGURANJE:

  • Mogucnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 336 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
 • FAKULTATIVNI IZLETI:

  • Grac 25 € celodnevni izlet (obuhvata organizovan prevoz i raygledanja u pratnji vodiča kao i posetu tržnom centru Seiersberg www.shoppingcityseiersberg.at ) po osobi. Deca do 14 godina starosti ostvaruju popust od 15€ za izlet Grac . Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je 20 putnika.
 • POPUSTI ZA DECU u sobi sa dve punoplatežne osobe:

  • 0-4 popust 50 € U zajedničkom ležaju sa dve punoplatežne osobe, 4-12 godina popust 20€.
 • NAPOMENE:

  • Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.
 • ...

  • Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika,u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja - Uniqua osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice