BOROVEC 2016/17   (Autobus)

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • boravak od 8 dana / 7 noćenja/ sa uslugom po izboru, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa jednim ili dva pomoća ležaja (u objektima koji to dozvoljavaju), studijima i apartmanima, boravišnu taksu
  • usluge asistencije lokalnog predstavnika agencije inopartnera (na engleskom jeziku za vreme boravka),
  • troškove organizacije putovanja
 • Nije uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd–Borovec –Beograd, direktno ili uz odgovarajući transfer (Sofija–Borovec-Sofija), ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika,
  • ski pass
  • međunarodno putno osiguranje
  • individualne troškove,
  • usluge koje nisu predviđene programom i druge ne pomenute troškove .

Program putovanja

 • PROGRAM PUTOVANJA

  • 1. dan – smeštaj u hotel u vreme određeno po hotelskim pravilima. Noćenje. 2. dan – 7.dan – boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje. 8. dan – napuštanje hotela do vremena određenog po hotelskim pravilima
 • USLOVI PLACANJA

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NACIN PLACANJA

  • Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica Komercijalne banke isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije do 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 4 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponiju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. Za boravak u intervalu od 24.12.2016.-10.01 .2017. u svim hotelima preostali iznos do pune cene aranžmana se plaća gotovinski ili platnim karticama odmah po potvrdi rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.
 • Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

  • OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 896 din, sa osiguranom sumom do 25.000 EUR (od čega je osigurana suma samo za ski rizik – rekreativno skijanje - 5.000 eur), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji, bez ograničenja starosnih granica u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (ul. Milutina Milankovića 134, 11000 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće sa uključenim pokrićem za rekreativno bavljenje skijaškim sportom uz isključenje svih obaveza osiguravača usled osiguranikovog bavljenja rizičnim i opasnim aktivnostima ili sportovima, u skladu sa članom 7 uslova Uniqa osiguranja (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.(obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja
 • POPUSTI I DOPLATE :

  • Sobe 1/1 se rade isključivo na upit. Popusti za decu u hotelima su navedeni u tabeli programa putovanja. U nekim hotelima postoji mogućnost određenog popusta za dete koji se primenjuje u pratnji jedne punoplatežne osobe i radi se isključivo na upit!
 • AUTOBUSKI PREVOZ

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd –Borovec –Beograd, direktno ili uz odgovarajući transfer (Sofija– Borovec -Sofija), ili u organizaciji druge agencije/prevoznika, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika.. NAPOMENA: U slučaju nedovoljnog broja putnika po predviđenom polasku, moguće je spajanje sa putnicima na destinaciji Bansko. Datum polaska autobusa je dan ranije u odnosu na početak aranžmana i naznačen je za svaku smenu u tabeli kao polazak autobusa. - iz BEOGRADA, u 21.00 h sa parkinga sportskog centra Milan Gale Muškatirović bivši 25. Maj na Dorćolu .O prevozniku, putnici koji koriste autobuski prevoz biće obavešteni dva dana pre predvidjenog polaska. Povratak iz Banskog poslednjeg dana smene od 17 h po lokalnom vremenu, po dogovoru sa predstavnikom. Molimo putnike koji ne ulaze u Beogradu da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - motel Happy Stars - Dimitrovgrad (pauza OKO 30 minuta),. Putnici u prtljažnik mogu uneti maksimum 2 torbe srednje veličine po putniku. Ova napomena je stavljena kako bismo izbegli neprijatne situacije koje se dešavaju kada pojedini putnici nose previše prtljaga i time ograničavaju komfor ostalih putnika u autobusu. CENA PREVOZA: 50 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate. Način plaćanja prevoza: prilikom rezervacije gotovinski, platnim karticama. Minimalan broj putnika za realizaciju prevoza je 35 putnika, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu prevoza je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
 • CENA SKI PASS-a:

  • U pretplati - 170 € (6 dana za odrasle sa uključenim ski boxom) i 100 € (6 dana za decu od 7 do 12 godina sa uključenim ski boxom), plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu na dan uplate, najkasnije do 15 dana pre početka aranžmana
 • NAPOMENE:

  • Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom ili polupansion) samo prilikom rezervacije aranžmana. Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel, do trenutka napuštanja hotela(sobe), a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvog dana boravka od 14.00 časova, a sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 10.00 časova. U hotelima se peškiri menjaju jedan do dva puta u toku smene. U Bugarskoj je praksa da se hleb konzumira više u obliku tosta nego u svežem obliku. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Kvantitet i izbor hrane, zavisi od kategorije hotela. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne bude u funkciji usled objektivnih okolnosti. Pomoćni ležaj u gotovo svim hotelima u Bugarskoj je sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelja na rasklapanje manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola/ samoposluživanja postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola. Hoteli u Bugarskoj su kategorisani po odluci lokalnih nadležnih organa. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanična, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. VAŽNO : Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotele! Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera ,a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana VAŽNO: Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta
 • VAŽNA NAPOMENA:

  • Hotelski smeštaj se radi isključivo na upit, sa odgovorom u roku od oko 2-3 radna dana od dana rezervacije (ne računajući subotu i nedelju). Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora) kao i tipa smeštajne jedinice, obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku. POŠTOVANI PUTNICI OBAVEŠTAVAMO VAS, DA SHODNO UGOVORENIM OBAVEZAMA PLAĆANJA KOJA SE PRIMENJUJU ZA RANI BOOKING PRIMLJENA NOVČANA SREDSTVA NA IME REZERVACIJE U ODREĐENOM PROCENTU,A KAKO JE NAVEDENO U NAČINU PLAĆANJA IZ PROGRAMA PUTOVANJA,PROSLEĐUJU SE INO PARTNERU BEZ ODLAGANJA U PREDVIĐENIM ROKOVIMA.OTKAZ REZERVACIJE PO FIRIST MINUTE PROGRAMU PODLEŽE TROŠKOVIMA OTKAZA U IZNOSU OD 100%,A PREMA USLOVIMA HOTELA. U slučaju ranijeg napuštanja smeštaja ne postoji mogućnost bilo kakve refundacije, a prema pravilima hotela!
 • Opisi hotela - Bugarska zima 2016/2017 čine sastavni deo programa putovanja. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja.

  • Aranžman je rađen na bazi od minimum 35 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Vrh stranice