DUBAI - PAKET 7 NOCI ZIMA 2018   (Avion)

Dubai je drugi po veličini emirat kojim upravlja porodica Al Maktum. Poznat je u svetu kao jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija. Od nebodera pa do odličnih tržnih centara, grad izgleda kao futuristički uvod u Bliski istok, ali sa zapadnjačkim šmekom.Dubai se u poslednjih desetak godina transformisao nezapamćenom brzinom od pustinje do jednog od najmodernijih, najbogatijih i nadinamičnijih gradova na planeti. Neke od atrakcija koje Vam nudi Dubai su: Burj Khalifa - trenutno najviša zgrada na svetu, čudo moderne gradnje; veštačka ostrva u obliku palme, Palm Jumeirah; Ski Dubai – najveće zatvoreno skijalište na svetu, sa 22.500 m² površine skijaške zone;  Burj El Arab - najskuplji, najluksuzniji i najviši hotel na svetu ; Wild Wadi – jedan od najvećih vodenih parkova u svetu..... 

Savremeni Dubai je sve ovo: kule vetrova i raskošni hoteli, fantastični automobili i prijatna dvorišta za lagane razgovore. Dok grad spremno prihvata svoju ulogu trgovačkog i turističkog centra on se ipak ne odriče svoje arapske tradicije. Gde god turisti da odu, videće ponešto iz oba sveta Dubai-a.

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio prevoz redovnom linijom avio kompanije Fly Dubai na relaciji Beograd – Dubai – Beograd

  • Grupni transferi: aerodrom – hotel – aerodrom

  • Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

  • 7 noćenja na bazi odabrane usluge

  • Usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji

  • Troškove organizacije putovanja

 • Nije uključeno u cenu

  • Sve avio takse trenutno oko 41,84€, deca od 0-2 godine (tj. Infanti) plaćaju avio takse 50€

  • Viza za Ujedinjene Arapske Emirate 75€

  • Boravišnu taksa ( tzv. TOURISM DIRHAM, koji se naplaćuje od 31.03.2014.) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a, samo u hotelima u emiratima Dubai i Ras Al Khaimah( hoteli 3* - 10 AED ili 3 USD, superior apart hoteli i hoteli 4* - 15 AED ili 4,5 USD, deluxe apart hoteli i hoteli 5* - 20 AED ili 5,5 USD – po noći po sobi )

  • Troškovi fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove

Program putovanja

 • 1.dan:

  • Beograd – Dubai/Ras Al Khaimah/Fujairah. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera ARGUS Tours-a broj 703 dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Dubai letom FZ 746 oko 13.45h (prema objavljenom letu avio kompanije) ili oko 14.55h za letove ponedeljkom. Let traje oko 05 h. Predvidjeno sletanje u Dubai (po lokalnom vremenu) oko 20.55h (prema objavljenom letu avio kompanije) ili oko 22.05h za letove ponedeljkom. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.

 • 02. -07. dan

  • Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predvidjeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.

 • 08. dan:

  • Rani jutarnji transfer do aerodroma. Predvidjeno poletanje za Beograd letom FZ 745 oko 09.05h (prema objavljenom letu avio kompanije) ili oko 10.20h za letove ponedeljkom. Let traje oko 06h. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 12.50 h (prema objavljenom letu avio kompanije) ili oko 14.05h za letove ponedeljkom. Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

 • USLOVI I NACIN PLACANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 300 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 6 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

 • VAŽNA NAPOMENA:

  • U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 15.00h časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 15.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u U.A.E. su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a.

 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja ( grupna polisa ) u agenciji u iznosu od 800,00 din po osobi sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja, Milutina Milankovica 134, Beograd – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja). Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

 • VIZA:

  • Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) potrebna je viza za U.A.E. Agencija posreduje prilikom dobijanja vize i putnici kojima je ista neophodna u obavezi su da najkasnije 15 radnih dana pred otpočinjanje aranžmana dostave sledeće: 1. Kvalitetno skeniranu prvu stranu pasoša, u boji ( gde je fotografija). 2. Skeniranu fotografiju u boji, veličine kao za pasoš (50 x 50 mm). 3. Imena oba roditelja putnika. 4. Popunjen i potpisan obrazac aplikacije, koji je dostupan u agenciji. Neophodna dokumentacija može da se dostavi elektronskim putem na e-mail info@argus.rs sa naznakom DUBAI VIZE najkasnije 15 radnih dana pred otpočinjanja aranžmana (neradni dani u U.A.E. su petak i subota). U slučaju neodobravanja vize od strane imigracionog odeljenja U.A.E., iznos troškova viziranja se ne refundira. U pojedinim slučajevima imigraciono odeljenje U.A.E. može da zahteva dodatnu dokumentaciju. U slučaju da putnik kome je već odobrena i izdata viza za U.A.E. odustane od putovanja, iznos troškova vize se ne refundira. Putnicima koji su državljani Slovenije i Hrvatske nije potrebna viza, dok je državljanima Crne Gore, Bosne i Makedonija ista neophodna.

 • Program sa cenovnikom br 03. počinje da važi od 16.03.2018.

 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. CENE ZA DECU NA UPIT ! Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu.. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.

 • U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžmana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.

 • Objavljene cene važe za gradjane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država, ove cene ne mogu biti garantovane, a rezervacija se neće smatrati validnom, bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

 • Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

  • Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

 • ...

  • OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours.Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, u suprotnom primenjuje se individulana tarifa avio karte. Krajnji rok za obaveštavanje, o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

 • ...

  • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice