DUBAI - PAKET 7 NOCI ZIMA 2018/19   (Avion)

Dubai je drugi po veličini emirat kojim upravlja porodica Al Maktum. Poznat je u svetu kao jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija. Od nebodera pa do odličnih tržnih centara, grad izgleda kao futuristički uvod u Bliski istok, ali sa zapadnjačkim šmekom.Dubai se u poslednjih desetak godina transformisao nezapamćenom brzinom od pustinje do jednog od najmodernijih, najbogatijih i nadinamičnijih gradova na planeti. Neke od atrakcija koje Vam nudi Dubai su: Burj Khalifa - trenutno najviša zgrada na svetu, čudo moderne gradnje; veštačka ostrva u obliku palme, Palm Jumeirah; Ski Dubai – najveće zatvoreno skijalište na svetu, sa 22.500 m² površine skijaške zone;  Burj El Arab - najskuplji, najluksuzniji i najviši hotel na svetu ; Wild Wadi – jedan od najvećih vodenih parkova u svetu..... 

Savremeni Dubai je sve ovo: kule vetrova i raskošni hoteli, fantastični automobili i prijatna dvorišta za lagane razgovore. Dok grad spremno prihvata svoju ulogu trgovačkog i turističkog centra on se ipak ne odriče svoje arapske tradicije. Gde god turisti da odu, videće ponešto iz oba sveta Dubai-a.

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio prevoz redovnom linijom avio kompanije Fly Dubai na relaciji Beograd – Dubai – Beograd

  • Grupni transferi: aerodrom – hotel – aerodrom

  • Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

  • 7 noćenja na bazi odabrane usluge

  • Usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji

  • Troškove organizacije putovanja

 • Nije uključeno u cenu

  • Sve avio takse trenutno oko 86€, deca od 0-2 godine (tj. Infanti) plaćaju avio takse 75€

  • Viza za Ujedinjene Arapske Emirate 75€

  • Boravišnu taksa ( tzv. TOURISM DIRHAM, koji se naplaćuje od 31.03.2014.) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a, samo u hotelima u emiratima Dubai i Ras Al Khaimah( hoteli 3* - 10 AED ili 3 USD, superior apart hoteli i hoteli 4* - 15 AED ili 4,5 USD, deluxe apart hoteli i hoteli 5* - 20 AED ili 5,5 USD – po noći po sobi )

  • Troškovi fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove

  • osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja

Program putovanja

 • 1.dan:

  • Beograd – Dubai/Ras Al Khaimah/Fujairah. . Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera ARGUS Tours-a broj 703 dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Dubai letom FZ 746 oko 13.00h (prema objavljenom letu avio kompanije). Let traje oko 05 h. Predvidjeno sletanje u Dubai (po lokalnom vremenu) oko 21.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.

 • 02. -07. dan

  • – Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predvidjeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.

 • 08. dan:

  • Rani jutarnji transfer do aerodroma. Predvidjeno poletanje za Beograd letom FZ 745 oko 09.05h (prema objavljenom letu avio kompanije). Let traje oko 06h. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 12.15 h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.
 • USLOVI I NACIN PLACANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 350 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 6 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

 • VAŽNA NAPOMENA:

  • U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 15.00h časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 15.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u U.A.E. su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a.

 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja ( grupna polisa ) u agenciji u iznosu od 747,6 din po osobi sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno.Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu. Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo. te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti. budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

 • VIZA:

  • Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) potrebna je viza za U.A.E. Agencija posreduje prilikom dobijanja vize i putnici kojima je ista neophodna u obavezi su da najkasnije 15 radnih dana pred otpočinjanje aranžmana dostave sledeće: 1. Kvalitetno skeniranu prvu stranu pasoša, u boji ( gde je fotografija). 2. Skeniranu fotografiju u boji, veličine kao za pasoš (50 x 50 mm). 3. Imena oba roditelja putnika. 4. Popunjen i potpisan obrazac aplikacije, koji je dostupan u agenciji. Neophodna dokumentacija može da se dostavi elektronskim putem na e-mail info@argus.rs sa naznakom DUBAI VIZE najkasnije 15 radnih dana pred otpočinjanja aranžmana (neradni dani u U.A.E. su petak i subota). U slučaju neodobravanja vize od strane imigracionog odeljenja U.A.E., iznos troškova viziranja se ne refundira. U pojedinim slučajevima imigraciono odeljenje U.A.E. može da zahteva dodatnu dokumentaciju. U slučaju da putnik kome je već odobrena i izdata viza za U.A.E. odustane od putovanja, iznos troškova vize se ne refundira. Putnicima koji su državljani Slovenije i Hrvatske nije potrebna viza, dok je državljanima Crne Gore, Bosne i Makedonija ista neophodna.

 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. CENE ZA DECU NA UPIT ! Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.

 • U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžmana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.

 • Objavljene cene važe za gradjane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država, ove cene ne mogu biti garantovane, a rezervacija se neće smatrati validnom, bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

 • Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

  • Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

 • ...

  • OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours.Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, u suprotnom primenjuje se individulana tarifa avio karte. Krajnji rok za obaveštavanje, o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

 • ...

  • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice