ATINA Avio   (Avion)

Atina – kolevka zapadne civilizacije  je glavni i najveći grad Grčke. Današnji grad predstavlja i  kosmopolitski centar, dok je starogrčka Atina bila moćni grad-država i poznati filozofski centar. Atina je jedan od najstarijih svetskih gradova, a ime je dobio po boginji Atini, zaštitnici grada. Za Atinu se može reći da je grad mitova, grčkih bogova i mesto gde se može spojiti nespojivo, gde mašta postaje lepša strana stvarnosti…..

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio-prevoz na relaciji Beograd-Atina-Beograd, redovnom linijom avio kompanije AIR SERBIA
  • transfer (autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika) na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom
  • smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, na bazi 3 noćenja sa doručkom,
  • razgledanja grada prema programu putovanja,
  • asistenciju lokalnog predstavnika INOPARTNERA na srpskom jeziku i troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Medjunarodno putno osiguranje,
  • Sve avio takse 105.39€ (16.94 € taksa Bgd aerodroma, 32.99€ taksa aerodroma ʺElefterios Venizelosʺ, 4.48€ bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98€ naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YQ taksa koja trenutno iznosi 50 € - aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu.
  • Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu, koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama).
  • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Atinu koja stupa na snagu od 01.01.2018. – očekuje se da će iznositi 1,5 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela,
  • individualne troškove
  • fakultativne posete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera Golden Way Tours - 56, Perikleous Str.15561 Holargos, Athens, Greece).
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Program putovanja

 • 1.DAN. (četvrtak ) BEOGRAD – ATINA.

  • Sastanak putnika na aerodromu “NIKOLA TESLA” dva sata pre poletanja aviona za Atinu. Predviđeno vreme poletanja aviona za Atinu 12:20h (let JU 512) i sletanje na atinski aerodrom ʺElefterios Venizelosʺ je u 14:50h prema objavljenom redu letenja avio kompanije. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, organizovan transfer u pratnji predstavnika INOPARTNERA (na srpskom jeziku) i odlazak na PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA (Trg Omonija, Trg Sintagma gde se nalazi Parlament i straža Evzona, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova vrata, Bajronov spomenik, Nacionalna biblioteka, Univerzitet....). Po završetku razgledanja smeštaj u hotel. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta: večera u taverni (dolazak do taverne gradskim prevozom) ili slobodno vreme. NOĆENJE.
 • 2.DAN. (petak): ATINA – AKROPOLJ – SUNION – ATINA

  • DORUČAK: Slobodno vreme ili fakultativni obilazak AKROPOLJA (antičko svetilište posvećeno boginji Atini zaštitnici grada, po kojoj je grad dobio ime i obilazak antičkog lokaliteta na kome se nalaze Parthenon, Erehtejon, Propileji...). U popodnevnim časovima mogućnost fakultativnog izleta do rta SUNION (najjužnija tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište poseta Posejdonovom hramu i uživanje u veličanstvenom zalasku sunca). Povratak u Atinu. Slobodno vreme. NOĆENJE.
 • 3.DAN, (subota): ATINA – ARGOLIDA – ATINA.

  • DORUČAK: Slobodno vreme ili fakultativni celodnevni izlet za ARGOLIDU. Vožnja do Korintskog kanala, kraća pauza uz šetnju i razgledanje kanala. Nastavak putovanja za EPIDAURUS (svetilište boga Asklepija), obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e, čuvenog po svojoj akustičnosti. Nastavak putovanja do NAFPLIONA – jedan od najlepših gradova Peloponeza, poznat i kao grad tri tvrđave (srednjovekovna tvrđava " Palamidi ", drevna tvrđava " Akronavplia", otomanska " Bourtzi "). Pešačko razgledanje centra grada i slobodno vreme za kraći odmor. Nastavak putovanja i dolazak u MIKENU. Kraći odmor uz obilazak Mikene sa razgledanjem čuvenih Lavljih vrata, grobnica, Artrejeve riznice, ostataka kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. Slobodno veče za individuane aktivnosti. NOĆENJE.
 • 4.DAN, (nedelja): ATINA - BEOGRAD.

  • DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak sa predstavnikom u dogovoreno vreme i organizovan transfer do aerodroma. Predviđeno poletanje aviona (let JU 513) za Beograd je u 16.30 h. Očekivano sletanje na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 17.10 h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije). Kraj programa.
 • USLOVI PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • Celokupan iznos aranžmana u 12 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 109 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).
 • FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):

  • ARGOLIDA – 60 €, AKROPOLJ (obilazak lokaliteta bez muzeja) – 25 €. Dolazak do Akropolja gradskim prevozom u sopstvenoj organizaciji, SUNION – 35 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika, a za fakultativne izlete neophodan je minimum od 15 putnika - u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Prijave i plaćanje za izlete vrše se na licu mesta predstavniku agencije inopartnera. Cena izleta obuhvata prevoz autobusom i stručno vođenje na srpskom ili hrvatskom jeziku. U cenu izleta i cenu paket izleta nisu uključene ulaznice, koje se plaćaju na licu mesta i iznose: ARGOLIDA (Mikena i Epidaurus) – 12 €, SUNION – 4€.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Deca od 2-12 godina po ovom programu ne ostvaruju popust. Doplata za 1/1 sobu - Na UPIT . Deca do 2 godine plaćaju 19 € imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju
 • NAPOMENA

  • Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!! UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana! VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih . Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 15 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
   Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje.

Vrh stranice