EGIPAT - HURGADA ZIMA 2017/18   (Avion)

HURGHADA - Najpoznatije egipatsko letovalište na Crvenom moru, koje je posebno poznato po lepoti svog koralnog blaga. Klimatski uslovi u Hurgadi su mnogo povoljniji u smislu niže temperature, što je za područje Afrike veoma bitno. Peščane plaže se pružaju duž cele oblasti ispred većine hotela, što nije slučaj sa drugim letovalištima na obalama Crvenog mora. Podvodno bogatstvo Crvenog mora u ovom predelu omogućilo je da Hurgada postane omiljeno mesto ronilaca i zaljubljenika morske flore i faune. Većina hotela je sa izuzetno bogatim sadržajima, a sam centar mesta, kao i bogate istorijske lokacije u okolini, su lako pristupačne svim gostima ovog letovališta. Posle dugogodišnjeg iskustva u Egiptu to je naše mišljenje.  

EL GOUNA - Zamislite gradić izgradjen na preko 20 ostrvaca povezanih tirkizno plavim lagunama i sa preko 10 km peščanih plaža. Arhitektura koja predstavlja mešavinu tradicionalne arapske i moderne u savršenom skladu. Nalazi se na oko 20 km severno od Hurgade na putu za Kairo. El Gouna pruža veliki izbor hotela i zabave, za najrazličitije ukuse. Bez obzira da li želite miran odmor ili možda aktivan, sigurno ćete biti zadovoljni. El Gouna poseduje teren sa 18 rupa, 9 licenciranih diving centara, 5 surfing centara, ergele...Tu je i preko 80 restorana i barova, radnje sa suvenirima, kao i radnje ekskluzivnih brendova...Sigurno nešto drugačije i nezaboravno. www.elgouna.com

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio prevoz redovnom linijom na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd avio kompanijom Air Cairo

  • Autobuski grupni transferi: aerodrom – hotel – aerodrom

  • Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

  • 06, 13 noći na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika)

  • Troškovi organizacije putovanja.

 • Nije uključeno u cenu

  • Avio takse na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 40 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma u Hurgadi) i YQ taksu za gorivo koja na dan objavljivanja programa iznosi oko 25 € - (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva).

  • Egipatska viza

  • Troškovi fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta inostranom agencijom

  • Individualni troškovi

  • Ekstra hotelski troškovi

Program putovanja

 • PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske – 07 dana boravka - 6 noćenja:

  • 1.dan: Beograd – Hurgada Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera ARGUS Tours-a broj 703 dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Hurgadu letom SM 388 oko 06.30h . Posluženje u avionu. Predvidjeno sletanje u Hurgadu (po lokalnom vremenu) oko 10.00h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Večera. Noćenje 2.-06. dan: Hurgada –Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 07. dan: Hurgada. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. 08. dan: Hurgada – Beograd. Let za Beograd. Predvidjeno poletanje za Beograd (po lokalnom vremenu) letom SM 387 oko 02.00h Polsuženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 05.30 h. Kraj programa.

 • PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske – 14 dana boravka - 13 noćenja:

  • Beograd – Hurgada. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera ARGUS Tours-a broj 703 dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Hurgadu letom SM 388 je oko 06.30h. Posluženje u avionu. Sletanje u Hurgadu (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko 10.00h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Večera.Noćenje. 2.-13. dan: Hurgada. Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 14. dan : Hurgada. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u kasnim večernjim satima. 14. dan Hurgada – Beograd Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom SM 387 je oko 02.00h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 05.30h. Kraj programa.

 • USLOVI I NACIN PLACANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate. Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 100 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 6 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije –čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner » TRAVEL WAYS EGYPT «, Attia El Sawalhy St., El Serag Center Tower No.1, From Makram Abid, Nasr City, Cairo, Egypt.

 • VAŽNA NAPOMENA:

  • U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Egiptu su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a.

 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja ( grupna polisa ) u agenciji u iznosu od 896.00 din po osobi za polaske u trajanju od 7 dana boravka i 1.680.00 din za polaske u trajanju od 14 dana boravka sa osiguranom sumom do 25.000 EUR. za državljane Republike Srbije i strane državljani sa prebivalištem u Srbiji . bez ograničenja starosnih granica. u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja. Milutina Milankovica 134. Beograd – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja. koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja). Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo. te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti. budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

 • VIZA : Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) se dobija prilikom ulaska u Egipat (25$) ili se može dobiti individualno u ambasadi Egipta u Beogradu, ulica Andre Nikolića 12. tel. 011/2650-585 uz potvrdu o putovanju, voucher i dve fotografije (dimenzija 4x6 cm na beloj pozadinu, košta 12$ (plaća se isključivo u USD), procedura traje 5 – 6 radnih radna dana, pasoš mora da važi minimum 6 meseci od datuma izlaska iz Egipta. Dokumentaciju primaju od 09.00h do 11.00h. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja

  • Sve vrste usluga. specifičnog obima. kvaliteta. karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja. a za koje je putnik zainteresovan. putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom. pre putovanja. ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima. kvaliteta. karakteristika i namene. iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

 • Ovi programi sa cenovnicima br 19. počinje da važi od 16.04.2018., i važe ISKLJUČIVO za NOVE REZERVACIJE sa UPLATOM AKONTACIJE DO 30.04.2018. Svaka promena po ovom programu sa cenovnikom br 19. koji važi do 30.04.2018. posle navedenog datuma (termin, hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija će se raditi po trenutno važećem cenovniku.

  • VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije, a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici !!!
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi (u standardnim sobama maksimum 1 dete u hotelu Steigenberger Al Dau, Lillyland Beach Club, Movenpick Hurghada Resort, Jasmine Palace, Amwaj Blue Beach, Club Paradisio El Gouna, Steigenberger Golf Resort El Gouna, Jaz Aquamarine samo u superior sobama, a u standardnim ne dozvoljava smeštaj dece uopšte). Ukoliko su 2 deteta uzrasta od 0-2 godine, oba deteta plaćaju po 29€. Prvo dete od 2 – 06.99/07.99/11.99/12.99/13.99/14.99 godina (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu, plaćaju 29€. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Rezeravacija jednokrevetnih (1/1) soba, kao i iznos doplate, je isključivo na upit (okvirna cena 40 % od ukupne cene aranžmana). Hotel Pickalbatros Jungle Aqua Park ne dozvoljava jednokrevetne (1/1) sobe).

 • U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.

  • Objavljene cene važe za gradjane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država, ove cene ne mogu biti garantovane, a rezervacija se neće smatrati validnom, bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.

 • UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

  • Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

 • ...

  • Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika , po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.

  • OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours. Aranžman je rađen na bazi minimum 70 putnika po letu na redovnoj liniji, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice