AMSTERDAM Dan Primirja   (Autobus)

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
  • smeštaj u iskljucivo dvokrevetnim sobama bez mogucnosti pomoćnog ležaja na bazi : jednog noćenja sa doručkom u Pragu, tri noćenja sa doručkom u Amsterdamu, i jednog noćenje sa doručkom u Minhenu u hotelu 2*,
  • obilaske prema programu putovanja
  • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
  • fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Lord Tavel)
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel.

Program putovanja

 • 1. DAN putovanja: BEOGRAD – PRAG

  • Sastanak grupe u 06.30 h sa PARKINGA KOMBANK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 07.00 h. Vožnja autobusom kroz Vojvodinu i Mađarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Dolazak u Prag u večernjim časovima i smeštaj u hotel . NOĆENJE.
 • 2. DAN putovanja: PRAG-AMSTERDAM

  • DORUČAK. Odjava iz hotela i odlazak na panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Slobodno popodne i u večernjim satima sastanak grupe u dogovoreno vreme i nastavak putovanja za Amsterdam. Noćna vožnja.
 • 3. DAN : AMSTERDAM

  • Dolazak u Amsterdam u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Waterloplein, Cvetna pijaca, Crvena četvrt, Rembrantplein, Kineska četvrt, Dam... i nezaboravan doživljaj velikog kontrasta starog dela grada koji datira još iz XIV veka i modernog dela koji se nalazi na veštačkim ostrvima u istočnom delu centra grada. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. NOĆENJE.
 • 4. DAN : AMSTERDAM-MINI HOLANDSKA TURA (VETRENJAČE, KLOMPE, SIREVI)-AMSTERDAM

  • DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. U dogovoreno vreme, fakultativna poseta tipičnom holandskom selu Zaanse Schans na svega 20-tak km od Amsterdama, za neke muzej pod otvorenim nebom gde se još uvek živi i radi: poseta radionici klompi, porcelana i radionici sira, tradicionalne vetrenjače i poseta ribarskom selu Volendam na obali jezera Ijselmer koje je nekada bilo Južno more. Povratak u Amsterdam u popodnevnim satima. NOĆENJE .
 • 5. DAN: AMSTERDAM – VELIKA HOLANDSKA TURA (SCHEVENINGEN – DEN HAAG - DELFT – ROTERDAM ) - AMSTERDAM.

  • DORUČAK. Slobodan dan za individulane aktivnosti, šoping i razgledanje. U dogovoreno vreme, fakultativni izlet obilazak Scheveningena – poznato letovaliste na obalama Severnog mora sa dugim peščanim plažama, Delft - gradić porcelana, šetnja gradskim središtem Novom i starom crkvom, Den Haag - središte holandske vlade i prestonice na moru, Roterdama - do 2004. godine najveće luke na svetu i grada jedinstvene arhitekture... U večernjim satima, povratak u Amsterdam. NOĆENJE.
 • 6. DAN : AMSTERDAM –SALZBURG

  • DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodan dan za individulane aktivnosti, kao što su posete muzejima Rijsk i Van Gogh ili fakultativan izlet-vožnja brodom rekom Amstel i kanalima Amsterdama. Sastanak u dogovoreno vreme u večernjim satima i polazak za Salcburg. Noćna vožnja preko Nemačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
 • 7. DAN : SALZBURG

  • Po dolasku u Salcburg, panoramsko razgledanje Mozartovog grada, Kapucinerberg, Stara Gradska kuća, Mocartova kuća, Gradska kuća, Katedrala Sv. Petra. Smeštaj u hotel. Ostatak dana slobodan za individualna razgledanja i šoping i kupovinu suvenira: preporučujemo posetu kućama - muzejima Wolfgang Amadeus Mozarta gde je rođen a kasnije živeo i stvorio svoja najlepša dela. NOĆENJE.
 • 8. DAN : SALZBURG -BEOGRAD

  • DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodno vreme do 11.00 h kada je predvidjen polazak za Beograd. Dnevna vožnja kroz Austriju i Mađarsku sa usputnim stajanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima na mesto polaska. Kraj programa.
 • 9. DAN : BEOGRAD

  • Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 03.00.časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ).
 • USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate. Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 100€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 896 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji , bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
 • Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 179 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

 • FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:

  • MINI HOLANDSKA TURA – 25€ , VELIKA HOLANDSKA TURA -35 €, krstarenje kanalima Amsterdama 15 €. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.
 • NAPOMENE:

  • Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
 • ...

  • Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice