AZURNA OBALA I ŠPANIJA- Uskrs 2018   (Autobus)

Barselona- prestonica Katalonije, ubraja se u jedan od najlepših i najkompletnijih gradova Evrope. Različiti sadržaji, čar modernističkog arhitektonskog nasleđa Gaudijevih zdanja, muzeja, parkova, slikovitih kvartova, akvarijuma, stadiona FK Barselone i nekoliko gradskih plaža zaista će vas ostaviti bez daha i zato preporučujemo, krenite i osvojite je.

Cenovnik

U ukupnoj ceni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troskovi transfera.
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
  • , smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi 1 noćenje sa doručkom (doručak kontinentalni) u hotelu 3* Nica – Francuska, 3 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto-samoposluženje ) u Hotelu 3* u Ljoret De Maru, 1 noćenje sa doručkom (doručak kontinentalni) u hotelu 3* -okolina San Rema ,
  • obilaske prema programu putovanja
  • Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
  • Troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje
  • Fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
  • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Nicu, koja iznosi 1,40 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela, obaveznu gradsku komunalnu taksu za Kataloniju (koja je stupila na snagu 01.11.2012.) za hotele 2* i 3* iznosi 0,50 € po noći po osobi; za hotele 4* iznosi 1,00 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Program putovanja

 • 1.DAN putovanja (03.04.2018. utorak ): BEOGRAD – NICA

  • Sastanak grupe u 13.30 časova na PARKINGU ŠTARK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u u 14.00 časova. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
 • 2.DAN (04.04.2018. sreda ): NICA

  • Dolazak u Nicu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje Nice. Slobodno vreme do smeštaja u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). Slobodan dan za šetnju i individualne aktivnosti. NOĆENJE.
 • 3. DAN (05.04.2018. četvrtak): NICA – MONACO - MONTE KARLO - LJORET DE MAR

  • DORUČAK. U 8.00 h napuštanje hotela i nastavak puta sa kraćim zadržavanjem i panoramskim razgledanjem Monaka i Monte Karla . Slobodno vreme. Oko 13.00 h je predviđen nastavak putovanja za Ljoret De Mar . Dolazak u Ljoret De Mar u kasnim večernjim satima. Smeštaj u hotel. NOĆENJE
 • 4.DAN (06.04.2018.petak ): LJORET DE MAR – BARSELONA - LJORET DE MAR

  • DORUČAK. Odlazak za Barselonu - panoramsko razgledanje grada iz autobusa: Sagrada Familia, Casa Mila, ulica la Ramblas, spomenik Kolumbu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za stadion Kamp Nou ( obilazak muzeja svlačionica, kapele, terena, tribina, konferencijske sale, novinarske lođe). Mogućnost odlaska u Akvarijum (ulaznica se plaća naknadno). Povratak u Ljoret De Mar u večernjim satima. NOĆENJE.
 • 5.DAN (07.04.2018. subota): LJORET DE MAR - FIGUERAS – BARSELONA - LJORET DE MAR

  • DORUČAK. Slobodan dan za individualna razgledanja i šoping ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Figueras, grad jednog od najvećih umetnika naše ere, Salvadora Dalija. Obilazak muzeja ovog slikara. Povratak u Ljoret De Mar . U poslepodnevnim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na izlet u Barselonu. Slobodan dan za individualna razgledanja. U večernjim časovima povratak u hotel. NOĆENJE.
 • 6.DAN (08.04.2018. nedelja): LJORET DE MAR - AEX EN PROVANCE – SAN REMO (okolina)

  • DORUČAK. Napuštanje hotela. Polazak za Eks en Provance. Panoramski obilazak Eks-a (pešačko razgledanje): bulevar Mirabo sa drvoredom topola, katedrala Sv.Spasitelja, trg Albetras…Slobodno vreme . Nastavak putovanja i smestaj u hotel u kasnim vecernjim satima u okolini San Rema. NOĆENJE .
 • 7. DAN (09.04.2018. ponedeljak ): SAN REMO (okolina) - DJENOVA - BEOGRAD

  • DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do 12 h kada je predvidjen polazak za Djenovu. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada koji je pod zastitom UNESCO-a. Videćete Trg de Ferari, Trg de Mateoti, Duždevu palatu, Katedralu Sv. Lorenca, via Garibaldi , Trg pobede, staru luku, via Balbi, Kraljevsku palatu…. U poslepodnevnim satima oko 16,00 h nastavak putovanja za Beograd. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.
 • 8. DAN putovanja (10.04.2018. utorak): BEOGRAD

  • Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 09.00h ujutru (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).Kraj programa.
 • USLOVI PLAĆANJA

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NAČIN PLAĆANJA

  • Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 89€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 896 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).
 • FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:

  • Kamp Nou - 30 €, Barselona 2 – 15 €, Figueras - 25 € , Aquarium- 20 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.
 • POPUSTI I DOPLATE

  • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 99 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
 • NAPOMENE:

  • U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Napomena za smeštaj:

  • -U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
   Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours.

Vrh stranice