BLAGA ISTOČNE SRBIJE   (Autobus)

(Krivi Vir, Gamzigrad-Felix Romuliana, Negotinske pimnice-Rajac ili Rogljevo, Negotin, fakultativno Đerdap)

Dvodnevni paket aranžman: prevoz, noćenje, razgledanja po programu

"Istočna Srbija u tri reči: TAJANSTVENA, SVOJA, ČAROBNA. Srbija gde su mnogi krotili Dunav i gde stvarnost postaje bajka… "

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, noćenje sa doručkom u nekategorisanom objektu "hotel INEX BEGANOVIĆ", ulaznicu za lokalitet Felix Romuliana, degustaciju sa večerom u Rajačkim ili Rogljevačkim pimnicama, ulaznicu za muzej Hajduk Veljka, kuću Stevana Mokranjca, muzej Krajina obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Fakultativno krstarenje Đerdapskom klisurom 1.400 din po osobi, individualne troškove, osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja. Prijava za krstarenje predviđeno programom radi se isključivo u agenciji zbog ograničenog broja mesta. Plaćanje na licu mesta. Minimum za realizaciju je 10 osoba. U slučaju nemogućnosti realizacije fakultativnog izleta zbog nepovoljnih vremenskih uslova, organizator zadržava pravo da ponudi jedan od alternativnih obilazaka ( kanjon reke Vratne, Rajkova pećina.......).

Program putovanja

 • 1. dan:

  • Beograd: Sastanak grupe u 07.15h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 08.00h. - Vožnja do mesta KRIVI VIR (mesto gde je podignuta Timočka buna i gde se nalazi izvor Pećuri – izvorište reke Crni Timok i kako govore meštani jedino mesto gde uspevaju crveni božuri). Šetnja do samog izvora i kraća pauza za predah. Put nastavljamo do obližnjeg etno restorana gde ćemo napraviti pauzu za doručak (opciono) i predah. Nastavak puta do arheološkog nalazišta FELIX ROMULIANA (ostaci rezidencije rimskog cara Gaja Valerija Maksimijana Galerija, koja nikada nije dovršena. Samo nalazište se od juna 2007. nalazi na UNESCO listi svetske baštine). Obilazak lokaliteta. Nastavak puta ka NEGOTINSKIM PIMNICAMA RAJAC ili ROGLJEVO (neobična naselja kuća starih i po 200 godina, zidanih od tesanog kamena i blata, poluukopane, u kojima ljudi nisu živeli. I danas se koriste za čuvanje i sazrevanje vina, zbog idealnih uslova). Degustacija vina sa večerom uz druženje. Nastavak puta do Negotina. Smeštaj u hotel. Noćenje.
 • 2. dan:

  • Doručak. Odjava iz hotela do 09.00h. Poseta znamenitostima Negotina – muzej Krajina, muzej Hajduk Veljku i kuća Stevana Mokranjca. Nakon posete put nastavljamo do Đerdapske klisure. Fakultativno krstarenje Đerdapskom klisurom (u zavisnosti od vremenskih uslova i procene izvršioca usluge – lokalnog rečnog prevoznika). U toku krstarenja obilazi se Trajanova tabla, Hajdučka vodenica, Kazani (Mali i Veliki kazan), Decebel Rex ( Decebelov lik uklesan u steni), manastir Mrakonja (manastir sazidan na ostacima crkve u XV veku). Po završetku obilaska i krstarenja slobodno vreme za predah uz ručak (opciono) u nekom od obližnjih restorana. Povratak za Beograd u večernjim satima.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije 30% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 3 jednake mesečne rate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Promotivna cena je za rezervacije i uplate u celosti. Broj mesta po promo ceni je ograničen.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana
 • SOPSTVENI PREVOZ: Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. POPUSTI za decu: Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. DOPLATA za 1/1 sobu iznosi 1.000 dinara za ceo period boravka.

  • DOPLATE: Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • NAPOMENE:

  • U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Vrh stranice