O nama

Turistička agencija ARGUS TOURS osnovana je 1990. godine.

Članica smo IATA-e od samog osnivanja.

Konstantno napredujući, uspeli smo, na osnovu rezultata poslovanja - da se svrstamo u red vodećih turističkih agencija na našem tržištu. To smo postigli realizacijom ispravne poslovne politike koju sprovodi tim (60 stalno zaposlenih u agenciji i preko 80 kolega koji rade na terenu) u poslovnici koja je optimalno tehnički opremljena.

Sopstveni vozni park (trenutno - petnaest modernih, turističkih autobusa, mini busevi i komforni automobili I klase za prevoz VIP gostiju), je izuzetna prednost koju znalački iskorišćavamo.

O našem ugledu rečito govori i podatak da više od 500 turističkih agencija prodaje aranžmane ARGUS TOURS-a, koji su kreirali naši komercijalisti. Stoga ne čudi podatak (za 2015. godinu) da je ova razgranata prodajna mreža opslužila oko 55.000 klijenata.

Naravno, da smo se intezivno uključili i u mnoge programe receptivnog turizma, u cilju da dostojno reprezentujemo našu zemlju, što bi trebalo da bude i osnovni cilj svih domaćih turističkih agencija. Upravo u tom kontekstu, organizovali smo u poslednjih par godina nekoliko kongresa i savetovanja, kao i kružne ture po Srbiji, što je na naše zadovoljstvo, ocenjeno kao veoma uspešno i čini nas gostoljubivim domaćinima. Dostojno smo priznati i od naših ino-partnera, koji su veoma zadovoljni što svake godine povećavamo obim poslovanja, a istovremeno unapredjujemo i kvalitet medjusobne saradnje.

Opremljeni smo najsavremenijim sistemom prodaje avio karata naših i svetskih kompanija koje su zastupljene na našem tržištu. Imajući u vidu gore navedeno spremni smo za poslovnu saradnju uključujući sve vidove organizacije putovanja u zemlji i inostranstvu, saradnju u posredovanju u prodaji avio karata svih svetskih kompanijama, kao i rezervacije smeštaja u hotelima svih kategorija u zemlji i svetu.

S poštovanjem
ARGUS TOURS

Pun naziv preduzeća:
Argus Tours D.O.O.

Adresa preduzeća:
Balkanska 51, Beograd

Poreski identfikacioni broj (PIB):
100183496

Izvod iz registra obveznika PDV broj:
135325580

Matični broj:
06677428

Šifra delatnosti:
7911 - Delatnost putničkih agencija

Naziv banke i broj računa:
Banca Intesa
160-164156-77

Broj telefona:
011/7617660

Broj telefaksa:
011/7617660

Web adresa:
www.argus.rs

Email adresa:
info@argus.rs

Vrh stranice