TEMPERAMENTNI JUG   (Autobus)

″ Sve udarilo u svirke i dvorije u ćemanete, zurle i bubnjeve, a čočeci u besnu igru. Ciče sitna ćemaneta, pište zurle, a glas im se razleže čak do Vinika, trese se kuća i sokak od bubnjeva, podzveckuju čampare i na rukama čočeka ….″

Stevan Sremac

Cenovnik

Podaci za prikaz nisu detektovani

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz minibusom ili autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, noćenje sa doručkom u hotelu Crystal Light 4* ili hotelu Tami Residence 4*, u dvokrevetnim ili dvokrevetniom sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, panoramsko razgledanje Niša sa posetom Ćele kuli, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • - fakultativnu posetu Djavolje varoši – 350 dinara (prijave u agenciji, plaćanje na licu mesta) - fakultativnu posetu prirodnjačkog centra Srbije – 500 dinara (prijave i plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) - individualne troškove. Prijava za fakultativne izlete Đavolja varoš i poseta Prirodnjačkom muzeju vrši se u agenciji, plaćanje na licu mesta. Minimum za realizaciju je 10 osoba. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenoj ceni je 10 osoba. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Program putovanja

 • 1.dan

  • Beograd - Sastanak grupe u 07.15h sa dogovorenog mesta (o mestu sastanka grupe, putnici će biti naknadno obavešteni, a najkasnije 48h pre predviđenog polaska). Predviđeno vreme polaska u 08.00h. Vožnja ka jugu Srbije i Kuršumliji. Na oko 27 km jugoistočno od Kuršumlije nalazi se spomenik prirode poznat kao ĐAVOLJA VAROŠ. Fakultativna poseta, gde će se videti redak prirodni fenomen u vidu skupa zemljanih kula sa kamenim kapama na vrhovima. Čini je oko 200 kamenih figura koje su smeštene u dve jaruge (Đavolja i Paklena jaruga). Đavolja varoš je proglašena prirodnim dobrom izuzetnog značaja i u prvoj je kategoriji zaštite. Đavolja varoš je bila u konkurenciji do pred sam kraj glasanja za jedno od 7 svetskih čuda 2010. godine. Nakon posete, pauza u nekom od obližnjih restorana za predah, ručak i individualne aktivnosti. Put nastavljamo do Niša. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
 • 2.dan

  • - Doručak. Odjava iz hotela do 09.00h. Pešačko razgledanje grada (Spomen obeležje caru Konstantinu, Niška tvrđava, Spomenik Oslobodiocima Niša, spomenik Šabanu Bajramoviću, Ćele kula, Kazandžijsko sokače...). Nakon pešačkog razgledanja, nastavak puta do Svilajnca. Fakultativna poseta prirodnjačkom centru Srbije koji predstavlja spoj nauke, obrazovanja, zabave i turizma na jednom mestu, na vrlo specifičan način. Takav koncept čini ga jedinstvenim u ovom delu Evrope. Svet dinosaurusa, životinjski svet Afrike, svet minerala i stena, geološki vremeplov, vulkan, nebesko kamenje, Mamut Kika, su samo neke od izložbi koje će vam dugo ostati u sećanju i posle posete... Kraća pauza za predah i osveženje. Povratak za Beograd u večernjim satima.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije 50% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 2 jednake mesečne rate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Promotivna cena je za rezervacije i uplate u celosti. Broj mesta po promo ceni je ograničen. Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanju.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • SOPSTVENI PREVOZ: Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. POPUSTI za decu: Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. DOPLATA za 1/1 sobu iznosi 1.700 dinara za ceo period boravka. DOPLATE: Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • NAPOMENE:

  • NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.
 • VAŽNO:

  • Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom.Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
 • OPIS SMEŠTAJA:

  • Hotel Crystal Light 4* – nalazi se u širem centru Niša. U sklopu hotela nalazi se restoran, bar, besplatan bežični internet. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem. Usluga: noćenje s doručkom (meni). http://crystallight.co.rs/sr_rs/ Hotel Tami Residence 4* - nalazi se na oko 2,5 km od centra Niša. U sklopu hotela nalazi se restoran, bar, otvoreni bazen, besplatan bežični internet. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem. Usluga: noćenje s doručkom (meni). https://www.tamiresidence.com/
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 19 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Vrh stranice