ZLATARSKI BISERI - UVAC   (Autobus)

„Ovde je vazduh blagotvoran, šume moćne i mirisne, vode biserno čiste, vidici beskrajni. Samo nebom Zlatara leti
beloglavi sup, ptica koja neće u zagađeno. Na ovoj zlatnoj planini čovekovo srce mirnije radi, ovde mu je lek i
oporavak. Tu se spremaju jela naših baka i snažno peva iz vika, da prostranstva odjekuju. Na Zlataru izvorno caruje
i ništa nije kopija.“

                                    
                                                               Turistička organizacija regije Zapadna Srbija

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene aranžmana po osobi izražene u dinarima (rsd)
datum od - do 26.09.
27.09.
hotel Borovi  
1/2 (ND)
Odrasli 5699
dodatni krevet 5699
I dete 0-12 5130
1/2 PROMO (ND)
Odrasli 5499
dodatni krevet 5499
I dete 0-12 4950
datum od - do 17.10.
18.10.
hotel Borovi  
1/2 (ND)
Odrasli 5699
dodatni krevet 5699
I dete 0-12 5130
1/2 PROMO (ND)
Odrasli 5499
dodatni krevet 5499
I dete 0-12 4950
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz minibusom ili utobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, noćenje sa doručkom u hotelu Borovi 4*, u dvokrevetnim ili dvokrevetniom sobama sa pomoćnim ležajem, poseta manastira Mileševo, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja
 • Nije uključeno u cenu

  • fakultativne izlete , individualne troškove i ostale nepomenute troškove. CENA FAKULTATIVA: - krstarenje Uvačkim jezerom – 1.100 din po osobi - ulaznice za SRP Uvac – 100 din po osobi - fakultativna vožnja džipovima do vidikovca Molitva – 1.500 din po osobi Prijava i plaćanje za fakultativne izlete (krstarenje Uvačkim jezerom i vožnja džipovima) radi se isključivo u agenciji zbog ograničenog broja mesta. Minimum za realizaciju je 10 osoba. Agencija ne garantuje mogućnost naknadne prijave tokom putovanja. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenoj ceni je 10 osoba. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Program putovanja

 • 1.dan

  • Beograd: sastanak grupe u 07.15h sa dogovorenog mesta (o mestu sastanka grupe, putnici će biti naknadno obavešteni, a najkasnije 48h pre predviđenog polaska). Predviđeno vreme polaska u 08.00h. Vožnja kroz predele Ovčarsko kablarske klisure koja nosi naziv i Srpska Sveta gora do manastira Mileševo jednog od najznačajnijih spomenika srpske pravoslavne duhovnosti i srpskog srednjovekovonog slikarstva i arhitekture. Mileševa - zadužbina srpskog kralja Vladislava, sina Stefana Prvovenčanog, sagrađena je u XIII veku. Simbol ovog hrama i najpoznatija freska je “Beli Anđeo” na kojoj je najlepše i najstrastvenije zabeležena sudbina ove svetinje, svojevrsna hrišćanska metafora o nadi i veri. Ovaj manastir je i važan simbol pravoslavnog kulta Svetog Save. Po završetku obilaska put nastavljamo do Sjenice. Slobodno vreme za individualne obilaske i razgledanje.
 • 2.dan

  • Odjava iz hotela do 09.00h. Odlazak do specijalnog rezervata prirode Uvac (mesto bogato legendama koje se moraju ispričati).Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti , ili mogućnost organizovanja KRSTARENJA Uvačkim jezerom u dužini od oko 12 km, posmatranje beloglavih supova i drugih ptica (fakultativno). Po povratku sa krstarenja za sve ljubitelje safarija preporučujemo fakultativno vožnju džipovima do vidikovca Molitva sa spektakularnim pogledom na kanjon Uvca. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča polazak za Beograd. Predvidjen dolazak u večernjim satima.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije 50% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 2 jednake mesečne rate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Promotivna cena je za rezervacije i uplate u celosti. Broj mesta po promo ceni je ograničen. Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanju.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • SOPSTVENI PREVOZ: Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. POPUSTI za decu: Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. DOPLATA za 1/1 sobu iznosi 1.500 dinara za ceo period boravka. DOPLATE: Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • NAPOMENE:

  • U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.
 • VAZNO:

  • Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom.Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
 • OPIS SMEŠTAJA:

  • Hotel Borovi 4* - hotel se nalazi na obodu grada, između guste borove šume i reke Jablanice. Ispred hotela nalazi se veštačko jezero. U sklopu hotela nalazi se restoran i kongresna sala. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, mini barom, besplatnom wi-fi konekcijom. Usluga: noćenje sa doručkom / doručak – meni/.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 19 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Vrh stranice