LISABON   (Avion)

LISABON je  glavni grad Portugala i najzapadniji grad kontinetalnog dela Evrope. Ovaj beli grad je smešten na samoj obali Atlantskog okeana gde se reka  Tejo (Težo) uliva u okean. Karakterišu ga  prolećne temperature čak I u zimskom periodu a leti ga rashlađuje lahor sa Atlantika. Lisabon je drevni grad koji se ponosi svojom istorijom starom preko 20 vekova I jednim od najstarijih njegovih kvartova - Alfamom. Castelo I Mouraria su smešteni na zapadnim I severnim obroncima brda koje je krunisano  tvrdjavom Svetog Đorđa, dok zapadni deo grada pretežno pokriva park Monsato - jedan od najvećih gradskih parkova Evrope. Specifične fasade kuća obasjane sunčevim zracima, odličan šoping, uzbudljiv noćni život, zanimljivi  muzeji i šetnja uskim srednjevekovnim uličicama na kojima se noću svira i peva fado uvek će vas vraćati u ovaj neobični grad.    

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio-prevoz na relaciji Beograd-Lisabon-Beograd, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi noćenja sa doručkom, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), sve avio takse 149 €, fakultativne izlete kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, boravišne takse, individualne troškove i ostale nepomenute troškove, transferi aerodrom-hotel-aerodrom (koji po potrebi putnika možemo organizovati).

Program putovanja

 • ...

  • PRVI DAN: BEOGRAD – LISABON - dolazak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Let za Lisabon sa presedanjem. Dolazak u Lisabon. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, individualni transfer do hotela (smeštaj u hotel je obično predviđen posle 15.00h prema hotelskim pravilima). Smeštaj i boravak u hotelu prema izabranom broju dana. POSLEDNJI DAN: LISABON - BEOGRAD. Odjava iz hotela. Individualni transfer do aerodroma. Čekiranje na let za Beograd. Kraj programa.
 • USLOVI PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • Kompletan iznos avionske karte i 35% avansa za hotelski smeštaj prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • VIZA:

  • za državljane Srbije koji imaju biometrijske pasoše viza za Portugaliju nije potrebna.
 • PROGRAM - INDIVIDUALNA PUTOVANJA:

  • Program – individualna putovanja, moguće je prilagoditi putniku u zavistosti od potrebe istog (broj noćenja, vrstu usluge, kao i izbor hotela tj. lokaciju koja odgovara zahtevu, transfer do hotela ili aerodroma).
 • ...

  • Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.
 • VAŽNA NAPOMENA:

  • Cena je rađena na bazi osnovne, najpovoljnije tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife. Ukoliko su avio karte kupljene po promotivnim uslovima avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja. Rok za izdavanje avio karte je najčešće ne duži od 24h. Aerodromske takse su podložne promeni. ene programa koje su date važe na dan objavljenog programa, a ponudjeni hotela su samo deo hotela koje imamo u ponudi.Cene programa koje su date važe na dan objavljenog programa, a ponudjeni hotela su samo deo hotela koje imamo u ponudi. Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R Srbiji), u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
 • VAŽNO:

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana! Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice