MADRID   (Avion)

Madrid – glavni grad Kraljevine Španije, jedna od najvećih evropskih metropola i grad čije najveće znamenitosti možete obići i pešice.... Odlikuje ga autentični kastiljanski duh i kosmopolitski nemir. Puerta del Sol je srce Madrida – trg na kome sve vrvi od života i gde se nalazi tačka nultog kilometra koja predstavlja središte španske ulične mreže. Ako Vas put dovede u Madrid svakako morate posetiti Kraljevsku palatu, Plaza de Espanu – trg Španije koji ćete lako prepoznati po spomeniku Migelu de Sarvantesu, Gran Vija – “ulicu koja nikad ne spava”, Plaza de Toros de Las Ventas – popularnu madridsku arena za borbu sa bikovima, muzej Prado koji se ponosi umetničkim delima Velaskeza, Goje i El Greka, pijacu Svetog Migela - najsavremenija zatvorena pijaca gde možete degustirati hranu i piće… Ovo su samo neke od znamenitosti koje nudi ovaj očaravajući grad, sigurni smo da ćete još dosta lepih sadržaja otkriti i sami…

 

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio-prevoz na relaciji Beograd-Madrid-Beograd, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi noćenja sa doručkom, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), boravišne takse, sve avio takse 150 €, fakultativne izlete, boravišnu taksu, individualne troškove i ostale nepomenute troškove, transfer aerodrom-hotel-aerodrom (koji po potrebi putnika možemo organizovati).

Program putovanja

 • ...

  • PRVI DAN: BEOGRAD – MADRID - dolazak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Let za Madrid sa presedanjem. Dolazak u Madrid. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, individualni transfer do hotela (smeštaj u hotel je obično predviđen posle 15.00h prema hotelskim pravilima). Smeštaj i boravak u hotelu prema izabranom broju dana. POSLEDNJI DAN: MADRID - BEOGRAD. Odjava iz hotela. Individualni transfer do aerodroma. Čekiranje na let za Beograd. Kraj programa.
 • USLOVI PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • Kompletan iznos avionske karte i 35% avansa za hotelski smeštaj prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • VIZA

  • za državljane Srbije koji imaju biometrijske pasoše viza za Španiju nije potrebna.
 • VAŽNA NAPOMENA:

  • Cena je rađena na bazi osnovne, najpovoljnije tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife. Ukoliko su avio karte kupljene po promotivnim uslovima avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja. Rok za izdavanje avio karte je najčešće ne duži od 24h. Aerodromske takes su podložne promeni.
 • Program – individualna putovanja,

  • moguće je prilagoditi putniku u zavistosti od potrebe istog (broj noćenja, vrstu usluge, kao i izbor hotela tj. lokaciju koja odgovara zahtevu, transfer do hotela ili aerodroma).
 • Cene programa koje su date važe na dan objavljenog programa, a ponudjeni hotela su samo deo hotela koje imamo u ponudi.

  • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R Srbiji), u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
 • UPOZORENJE:

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana!
 • VAŽNO:

  • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice