PRIČA O RAVNICI   (Autobus)

 

(Manastir Krušedol, Sremski Karlovci, Petrovaradin, Novi Sad)

Jednodnevni paket aranžman: prevoz, razgledanja prema programu

Kako se voli Vojvodina?
 

"Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice,tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša….."

Miroslav Mika Antić

 

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, ulaznice za Patrijaršijski dvor - Riznica i Karlovačku gimnaziju, degustaciju vina u Sremskim Karlovcima, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Ulaznicu za podzemne vojne galerije (300din) – obavezna prijava u agenciji zbog ograničenog broja mesta, minimum za realizaciju je 10 osoba, individualne troškove, osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja.

Program putovanja

 • PROGRAM PUTOVANJA:

  • - Beograd: Sastanak grupe u 07.45 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 08.30 h. - Vožnja do manastira Krušedol ( zadužbina despota Đorđa Brankovića i njegove majke Angeline. Manastirska crkva je posvećena Blagovestima, bogato oslikana freskama koje datiraju iz XVI veka. U samoj crkvi mogu se videti i primerci baroknog slikarstva u Srbiji. U samom manastiru su sahranjeni kralj Milan Obrenović, knjeginja Ljubica, članovi porodice Branković….). - Po završetku obilaska samog manastira, put nastavljamo do Sremskih Karlovaca koji su važili za centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od kraja XVII veka do početka XX veka. Po dolasku razgledanje najznačajnijih kulturno istorijskih znamenitosti (Saborna crkva, Karlovačka gimnazija, Patrijaršijski dvor, česma Četiri lava, Bogoslovija….). Poseta jednoj od vinarija uz degustaciju vina. Slobodno vreme za individualne obilaske ili ručak. - u dogovoreno vreme nastavak putovanja do Petrovaradinske tvrđave, koja je simbol Novog Sada i koju često zovu Gibraltarom na Dunavu zbog njenog položaja i samih zidina. Obilazak same tvrđave i mogućnost obilaska podzemnih vojnih galerija (uz doplatu; minimum za realizaciju 10 osoba). Nakon posete putovanje nastavljamo do centralnog jezgra Novog Sada, često zvanog Srpska Atina zbog svog kulturnog i istorijskog uticaja sredinom XIX veka. Pešačko razgledanje centralnog jezgra: obilazak užeg centra grada i glavnih atrakcija – Trga Slobode, katoličke crkve Imena Marijinog, Gradske kuće, Zmaj Jovine ulice, Dunavske ulice, Vladičanskog dvora i Saborne crkve. Nakon razgledanja predviđeno je slobodno vreme za šetnju i samostalno razgledanje. Po završetku programa, okupljanje grupe na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme sa vodičem. Polazak za Beograd. Dolazak u večernjim satima.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije 30% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Promotivna cena je za rezervacije i uplate u celosti. Broj mesta po promo ceni je ograničen.
 • ARANŽMAN OBUHVATA:

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, ulaznice za Patrijaršijski dvor - Riznica i Karlovačku gimnaziju, degustaciju vina u Sremskim Karlovcima, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
 • ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Ulaznicu za podzemne vojne galerije (300din) – obavezna prijava u agenciji zbog ograničenog broja mesta, minimum za realizaciju je 10 osoba, individualne troškove, osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja. OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, avio takse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana.
 • SOPSTVENI PREVOZ:

  • Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
 • POPUSTI za decu:

  • Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana.
 • DOPLATE:

  • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • NAPOMENE:

  • U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • ...

  • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • ...

  • Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Vrh stranice