PRIČA O RAVNICI 2020   (Autobus)

Kako se voli Vojvodina?

 

"Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice,tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša….."

 

Miroslav Mika Antić

 

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene aranžmana po osobi izražene u dinarima (rsd)
datum od - do 11.11.
11.11.
PRIČA O RAVNICI
Bez nocenja (N)
Odrasli 1599
dodatni krevet 1599
I dete 0-12 1440
Bez nocenja promo (N)
Odrasli 1499
dodatni krevet 1499
I dete 0-12 1350
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz minibusom ili autobusom(visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, poseta manastiru Krušedol, pešačko razgledanje Novog Sada i usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • - ulaznica za Patrijaršiski dvor – 100 din. po osobi - ulazanica za muzej Petrovaradinske tvrđave – 300 din. po osobi - degustaciju vina u neko od Karlovačkih vinarija (cena degustacije na upit) - individualne troškove Minimum 10 prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta. Prijave se vrše isključivo u agenciji. Ulaznice se plaćaju na licu mesta. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Program putovanja

 • PROGRAM PUTOVANJA:

  • - Beograd: Sastanak grupe u 07.45 h (o mestu sastanka grupe, putnici će biti naknadno obavešteni, a najkasnije 48h pre predviđenog polaska). Predviđeno vreme polaska u 08.30 h. - Vožnja do manastira Krušedol ( zadužbina despota Đorđa Brankovića i njegove majke Angeline. Manastirska crkva je posvećena Blagovestima, bogato oslikana freskama koje datiraju iz XVI veka. U samoj crkvi mogu se videti i primerci baroknog slikarstva u Srbiji. U samom manastiru su sahranjeni kralj Milan Obrenović, knjeginja Ljubica, članovi porodice Branković….). - Po završetku obilaska samog manastira, put nastavljamo do Sremskih Karlovaca koji su važili za centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od kraja XVII veka do početka XX veka. Po dolasku fakultativno razgledanje najznačajnijih kulturno istorijskih znamenitosti (Saborna crkva, Patrijaršijski dvor, česma Četiri lava, Bogoslovija….). Fakultativna poseta jednoj od vinarija uz degustaciju vina. Slobodno vreme za individualne obilaske ili ručak. - u dogovoreno vreme nastavak putovanja do Petrovaradinske tvrđave, koja je simbol Novog Sada i koju često zovu Gibraltarom na Dunavu zbog njenog položaja i samih zidina. Fakultativni obilazak same tvrđave i muzejskog prostora. Nakon posete putovanje nastavljamo do centralnog jezgra Novog Sada, često zvanog Srpska Atina zbog svog kulturnog i istorijskog uticaja sredinom XIX veka. Pešačko razgledanje centralnog jezgra: obilazak užeg centra grada i glavnih atrakcija – Trga Slobode, katoličke crkve Imena Marijinog, Gradske kuće, Zmaj Jovine ulice, Dunavske ulice, Vladičanskog dvora i Saborne crkve. Nakon razgledanja predviđeno je slobodno vreme za šetnju i samostalno razgledanje. Po završetku programa, okupljanje grupe na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme sa vodičem. Polazak za Beograd. Dolazak u večernjim satima.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije 50% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Promotivna cena je za rezervacije i uplate u celosti. Broj mesta po promo ceni je ograničen. Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanju.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • SOPSTVENI PREVOZ: Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. POPUSTI za decu: Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. DOPLATE: Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • NAPOMENE:

  • U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.
 • VAŽNO:

  • Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Vrh stranice