DRAČ / VALONA 2021 Individualci   (Sopstveni prevoz)

Drač (Durres) je grad i luka na obali Jadranskog mora, nalazi se 33 km zapadno od Tirane i predstavlja veliki ekonomski centar u Albaniji. Jedan je od najstarijih gradova u tom delu, početci datiraju još iz antičkog doba kada je na tom mestu 627 godine p.n.e osnovan  grad Epidamnos. Drač je u prvoj polovini 20.veka postao najvažniji trgovački centar Albanije. Brodske linije spajaju grad sa italijanskim gradovima Barijem i Ankonom, kao i sa drugim italijanskim pristaništima. Drač je najvažnije pristanište za putnički i tovarni saobraćaj u Albaniji . Poslednjih godina Drač postaje sve popularnija turistička destinacija.

Valona (Vlora) se nalazi u istoimenoj oblasti ,smeštena je na uzvišici iznad Valonskog zaliva Jadranskog mora , skoro potpuno okružena planinama . Luka u Valoni je najbliža luci Bari u Italiji. Grad je osnovan kao grčka kolonija Aulon u 6.veku pre nove ere. U Valoni je 28.novembra 1912 godine proglašena Albanska deklaracija o nezavisnosti.Tada je grad nakratko, bio prestonica Albanije.

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
  • nema podataka
  • nema kapaciteta
  • do 2 mesta ili do 2 sobe
  • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
datum od - do 15.06.
30.06.
15.06.
15.09.
25.06.
31.08.
DANIEL GUESTHOUSE  
1/2 (NA)
Odrasli - - -
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (NA)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
HAKA GUESTHOUSE  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
UJVARA  
1/2 (NA)
Odrasli - - -
1/2+1 (NA)
Odrasli - - -
AL  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
AlbSin  
1/2 (NA)
Odrasli - - -
1/2 (ND)
Odrasli - - -
ALER Hotel Durres  
1/2 GV bez balkona (ND)
Odrasli - - -
1/2 GV bez balkona (PP)
Odrasli - - -
1/2 SV (ND)
Odrasli - - -
1/2 SV (PP)
Odrasli - - -
1/3 bez balkona (ND)
Odrasli - - -
1/3 bez balkona (PP)
Odrasli - - -
1/3 SV (ND)
Odrasli - - -
1/3 SV (PP)
Odrasli - - -
BELLAVISTA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (PP)
Odrasli - - -
BLE BLE  
1/2 bez balkona (ND)
Odrasli - - -
BLUE PARADISE  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
ENVI  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
FIORE  
1/2 (ND)
Odrasli - 23 -
I dete 0-5 - 0 -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - 0 -
I dete 5-12 - 20 -
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) - 20 -
II dete 0-5 - 0 -
II dete 5-12 - 20 -
1/2 (PP)
Odrasli - 30 -
I dete 0-5 - 0 -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - 0 -
I dete 5-12 - 27 -
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) - 27 -
II dete 0-5 - 0 -
II dete 5-12 - 27 -
HARIS  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
IBIZA depadance  
1/2 (PP)
Odrasli 27 - -
dodatni krevet 22 - -
I dete 0-6 2 - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 2 - -
I dete 6-12 14 - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 14 - -
II dete 0-6 2 - -
II dete 6-12 14 - -
KADRISA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
KOLAVERI RESORT  
1/2 (main buildings) (PP)
Odrasli - - -
1/2 (vila) (PP)
Odrasli - - -
A/2 (NA)
Odrasli - - -
A/2 (ND)
Odrasli - - -
A/2 (PP)
Odrasli - - -
A/3 (NA)
Odrasli - - -
A/3 (ND)
Odrasli - - -
A/3 (PP)
Odrasli - - -
ONORATO  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
PRIMAVERA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
PRINCESS JEROLDA  
1/2 soba MV (ND)
Odrasli - - -
1/2 soba MV (PP)
Odrasli - - -
1/3 soba MV (ND)
Odrasli - - -
1/3 soba MV (PP)
Odrasli - - -
SANREMO Hotel&Restaurant  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
SUN  
1/2 PV (ND)
Odrasli 20 - -
dodatni krevet 17 - -
I dete 0-6 2 - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 2 - -
I dete 6-12 11 - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 11 - -
II dete 0-6 2 - -
II dete 6-12 11 - -
1/2 PV (PP)
Odrasli 26 - -
dodatni krevet 21 - -
I dete 0-6 2 - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 2 - -
I dete 6-12 13 - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 13 - -
II dete 0-6 2 - -
II dete 6-12 13 - -
VELIERA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
VILA LEO  
1/2 (NA)
Odrasli - - -
1/2+1 (NA)
Odrasli - - -
VILA NIKA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
VILA RIAS  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
2 KITARRAT  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
4 STINET  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
ALER LUXURY APARTMENTS  
A / 2 (NA)
Odrasli - - -
A / 3 (NA)
Odrasli - - -
S/2 (NA)
Odrasli - - -
ALER Luxury Hotel Vlora  
1/2 MV bez balkona (ND)
Odrasli - - -
1/2 MV bez balkona (PP)
Odrasli - - -
1/2 SV (ND)
Odrasli - - -
1/2 SV (PP)
Odrasli - - -
1/3 MV bez balkona (ND)
Odrasli - - -
1/3 MV bez balkona (PP)
Odrasli - - -
1/3 SV (ND)
Odrasli - - -
1/3 SV (PP)
Odrasli - - -
ALER Luxury Resort Durres  
1/2 (AI)
Odrasli - - -
1/3 (AI)
Odrasli - - -
ALIKO  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
BONITA  
1/2 (ND)
Odrasli - - 36
I dete 0-6 - - 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - 0
I dete 6-12 - - 18
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - 18
1/2 (PP)
Odrasli - - 48
I dete 0-6 - - 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - 0
I dete 6-12 - - 25
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - 23
HORIZONT  
1/2 (ND)
Odrasli 25 - -
dodatni krevet 21 - -
I dete 0-6 2 - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 2 - -
I dete 6-12 13 - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 13 - -
II dete 0-6 2 - -
II dete 6-12 13 - -
1/2 (PP)
Odrasli 31 - -
dodatni krevet 25 - -
I dete 0-6 2 - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 2 - -
I dete 6-12 16 - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 16 - -
II dete 0-6 2 - -
II dete 6-12 16 - -
PICCASO  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
VIVAS  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
ALER Grand Hotel Vlora  
1/2 MV sa balkonom (PA)
Odrasli - - -
1/2 SSV sa balkonom (PA)
Odrasli - - -
1/3 SSV sa balkonom (PA)
Odrasli - - -
BRILLIANT HOTEL & SPA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
EPIDAMN BOUTIQUE & SPA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
ROYAL G HOTEL & SPA  
1/2 (ND)
Odrasli - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - -
1/3 (PP)
Odrasli - - -
datum od - do 01.07.
15.07.
01.07.
19.07.
01.07.
31.07.
01.07.
05.08.
01.07.
31.08.
03.07.
24.07.
16.07.
31.08.
20.07.
25.08.
25.07.
29.08.
DANIEL GUESTHOUSE  
1/2 (NA)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/3 (NA)
Odrasli - - - - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
HAKA GUESTHOUSE  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 22 - - - -
dodatni krevet - - - - 6 - - - -
UJVARA  
1/2 (NA)
Odrasli - - - - 15 - - - -
1/2+1 (NA)
Odrasli - - - - 10 - - - -
AL  
1/2 (ND)
Odrasli - - 21 - - - - - -
dodatni krevet - - 6 - - - - - -
I dete 0-4 - - 0 - - - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - 32 - - - - - -
dodatni krevet - - 18 - - - - - -
I dete 0-4 - - 0 - - - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
AlbSin  
1/2 (NA)
Odrasli - - 21 - - - - - -
dodatni krevet - - 12 - - - - - -
I dete 0-3 - - 0 - - - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/2 (ND)
Odrasli - - 23 - - - - - -
dodatni krevet - - 15 - - - - - -
I dete 0-3 - - 0 - - - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
ALER Hotel Durres  
1/2 GV bez balkona (ND)
Odrasli - - - - 37 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
1/2 GV bez balkona (PP)
Odrasli - - - - 50 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
1/2 SV (ND)
Odrasli - - - - 41 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
1/2 SV (PP)
Odrasli - - - - 55 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
1/3 bez balkona (ND)
Odrasli - - - - 35 - - - -
1/3 bez balkona (PP)
Odrasli - - - - 47 - - - -
1/3 SV (ND)
Odrasli - - - - 37 - - - -
1/3 SV (PP)
Odrasli - - - - 50 - - - -
BELLAVISTA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 23 - - - -
I dete 0-4 - - - - 0 - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
I dete 4-12 - - - - 11 - - - -
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 11 - - - -
II dete 0-4 - - - - 0 - - - -
II dete 4-12 - - - - 11 - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - 34 - - - -
I dete 0-4 - - - - 0 - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
I dete 4-12 - - - - 17 - - - -
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 17 - - - -
II dete 0-4 - - - - 0 - - - -
II dete 4-12 - - - - 17 - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - 15 - - - -
1/3 (PP)
Odrasli - - - - 22 - - - -
BLE BLE  
1/2 bez balkona (ND)
Odrasli 19 - - - - - 23 - -
I dete 0-6 0 - - - - - 0 - -
BLUE PARADISE  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - 38 - - 44
dodatni krevet - - - - - 2 - - 2
I dete 0-3 - - - - - 0 - - 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - - 0 - - 0
I dete 3-12 - - - - - 0 - - 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - 0 - - 0
II dete 0-3 - - - - - 0 - - 0
II dete 3-12 - - - - - 0 - - 0
1/3 (ND)
Odrasli - - - - - 25 - - 28
ENVI  
1/2 (ND)
Odrasli - 33 - - - - - 40 -
I dete 0-3 - 0 - - - - - 0 -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - 0 - - - - - 0 -
1/3 (ND)
Odrasli - 24 - - - - - 28 -
FIORE  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
HARIS  
1/2 (ND)
Odrasli - - 33 - - - - - -
I dete 0-3 - - 0 - - - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
I dete 3-12 - - 0 - - - - - -
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - 22 - - - - - -
IBIZA depadance  
1/2 (PP)
Odrasli - - - - 32 - - - -
dodatni krevet - - - - 26 - - - -
I dete 0-6 - - - - 2 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 2 - - - -
I dete 6-12 - - - - 16 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 16 - - - -
II dete 0-6 - - - - 2 - - - -
II dete 6-12 - - - - 16 - - - -
KADRISA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
KOLAVERI RESORT  
1/2 (main buildings) (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (vila) (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
A/2 (NA)
Odrasli - - - - - - - - -
A/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
A/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
A/3 (NA)
Odrasli - - - - - - - - -
A/3 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
A/3 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
ONORATO  
1/2 (ND)
Odrasli - - 24 - - - - - -
I dete 0-3 - - 0 - - - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
PRIMAVERA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
PRINCESS JEROLDA  
1/2 soba MV (ND)
Odrasli - - - - 27 - - - -
I dete 0-6 - - - - 0 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
I dete 6-12 - - - - 9 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 9 - - - -
1/2 soba MV (PP)
Odrasli - - - - 40 - - - -
I dete 0-6 - - - - 7 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 7 - - - -
I dete 6-12 - - - - 19 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 19 - - - -
1/3 soba MV (ND)
Odrasli - - - - 21 - - - -
1/3 soba MV (PP)
Odrasli - - - - 34 - - - -
SANREMO Hotel&Restaurant  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 25 - - - -
dodatni krevet - - - - 12 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - 36 - - - -
dodatni krevet - - - - 23 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
SUN  
1/2 PV (ND)
Odrasli - - - - 26 - - - -
dodatni krevet - - - - 21 - - - -
I dete 0-6 - - - - 2 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 2 - - - -
I dete 6-12 - - - - 13 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 13 - - - -
II dete 0-6 - - - - 2 - - - -
II dete 6-12 - - - - 13 - - - -
1/2 PV (PP)
Odrasli - - - - 32 - - - -
dodatni krevet - - - - 26 - - - -
I dete 0-6 - - - - 2 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 2 - - - -
I dete 6-12 - - - - 16 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 16 - - - -
II dete 0-6 - - - - 2 - - - -
II dete 6-12 - - - - 16 - - - -
VELIERA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
VILA LEO  
1/2 (NA)
Odrasli - - - - 16 - - - -
1/2+1 (NA)
Odrasli - - - - 11 - - - -
VILA NIKA  
1/2 (ND)
Odrasli - - 29 - - - - - -
dodatni krevet - - 12 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
VILA RIAS  
1/2 (ND)
Odrasli - - 21 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - 13 - - - - - -
2 KITARRAT  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
4 STINET  
1/2 (ND)
Odrasli - - - 19 - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - 15 - - - - -
I dete 0-12 - - - 0 - - - - -
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) - - - 0 - - - - -
ALER LUXURY APARTMENTS  
A / 2 (NA)
Odrasli - - - - 44 - - - -
A / 3 (NA)
Odrasli - - - - 29 - - - -
S/2 (NA)
Odrasli - - - - 37 - - - -
ALER Luxury Hotel Vlora  
1/2 MV bez balkona (ND)
Odrasli - - 37 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/2 MV bez balkona (PP)
Odrasli - - 48 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/2 SV (ND)
Odrasli - - 38 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/2 SV (PP)
Odrasli - - 49 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/3 MV bez balkona (ND)
Odrasli - - 34 - - - - - -
1/3 MV bez balkona (PP)
Odrasli - - 44 - - - - - -
1/3 SV (ND)
Odrasli - - 35 - - - - - -
1/3 SV (PP)
Odrasli - - 46 - - - - - -
ALER Luxury Resort Durres  
1/2 (AI)
Odrasli - - 60 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
I dete 5-10 - - 30 - - - - - -
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) - - 30 - - - - - -
1/3 (AI)
Odrasli - - 60 - - - - - -
ALIKO  
1/2 (ND)
Odrasli - - 23 - - - - - -
I dete 0-5 - - 0 - - - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - 18 - - - - - -
BONITA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
HORIZONT  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 32 - - - -
dodatni krevet - - - - 26 - - - -
I dete 0-6 - - - - 2 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 2 - - - -
I dete 6-12 - - - - 16 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 16 - - - -
II dete 0-6 - - - - 2 - - - -
II dete 6-12 - - - - 16 - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - 38 - - - -
dodatni krevet - - - - 31 - - - -
I dete 0-6 - - - - 2 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 2 - - - -
I dete 6-12 - - - - 19 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 19 - - - -
II dete 0-6 - - - - 2 - - - -
II dete 6-12 - - - - 19 - - - -
PICCASO  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 39 - - - -
I dete 0-3 - - - - 0 - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
I dete 3-8 - - - - 18 - - - -
I dete 3-8 (u zajedničkom ležaju) - - - - 18 - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - 51 - - - -
I dete 0-3 - - - - 6 - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 6 - - - -
I dete 3-8 - - - - 23 - - - -
I dete 3-8 (u zajedničkom ležaju) - - - - 23 - - - -
VIVAS  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
ALER Grand Hotel Vlora  
1/2 MV sa balkonom (PA)
Odrasli - - 69 - - - - - -
I dete 0-4 - - 0 - - - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/2 SSV sa balkonom (PA)
Odrasli - - 71 - - - - - -
I dete 0-4 - - 0 - - - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - - - - - -
1/3 SSV sa balkonom (PA)
Odrasli - - 71 - - - - - -
BRILLIANT HOTEL & SPA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 59 - - - -
I dete 0-6 - - - - 0 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
I dete 6-12 - - - - 29 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 29 - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - 72 - - - -
I dete 0-6 - - - - 0 - - - -
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 - - - -
I dete 6-12 - - - - 0 - - - -
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 36 - - - -
EPIDAMN BOUTIQUE & SPA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
ROYAL G HOTEL & SPA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - - - - - -
1/3 (PP)
Odrasli - - - - - - - - -
datum od - do 01.08.
31.08.
06.08.
25.08.
26.08.
31.08.
26.08.
30.09.
30.08.
30.09.
DANIEL GUESTHOUSE  
1/2 (NA)
Odrasli - - - - -
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 (NA)
Odrasli - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - -
HAKA GUESTHOUSE  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
UJVARA  
1/2 (NA)
Odrasli - - - - -
1/2+1 (NA)
Odrasli - - - - -
AL  
1/2 (ND)
Odrasli 23 - - - -
dodatni krevet 6 - - - -
I dete 0-4 0 - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/2 (PP)
Odrasli 35 - - - -
dodatni krevet 18 - - - -
I dete 0-4 0 - - - -
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
AlbSin  
1/2 (NA)
Odrasli 26 - - - -
dodatni krevet 12 - - - -
I dete 0-3 0 - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/2 (ND)
Odrasli 29 - - - -
dodatni krevet 15 - - - -
I dete 0-3 0 - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
ALER Hotel Durres  
1/2 GV bez balkona (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 GV bez balkona (PP)
Odrasli - - - - -
1/2 SV (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 SV (PP)
Odrasli - - - - -
1/3 bez balkona (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 bez balkona (PP)
Odrasli - - - - -
1/3 SV (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 SV (PP)
Odrasli - - - - -
BELLAVISTA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 (PP)
Odrasli - - - - -
BLE BLE  
1/2 bez balkona (ND)
Odrasli - - - - -
BLUE PARADISE  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - 30
dodatni krevet - - - - 2
I dete 0-3 - - - - 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0
I dete 3-12 - - - - 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0
II dete 0-3 - - - - 0
II dete 3-12 - - - - 0
1/3 (ND)
Odrasli - - - - 19
ENVI  
1/2 (ND)
Odrasli - - 33 - -
I dete 0-3 - - 0 - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - 0 - -
1/3 (ND)
Odrasli - - 24 - -
FIORE  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - -
HARIS  
1/2 (ND)
Odrasli 43 - - - -
I dete 0-3 0 - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
I dete 3-12 0 - - - -
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/3 (ND)
Odrasli 28 - - - -
IBIZA depadance  
1/2 (PP)
Odrasli - - - - -
KADRISA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
KOLAVERI RESORT  
1/2 (main buildings) (PP)
Odrasli - - - - -
1/2 (vila) (PP)
Odrasli - - - - -
A/2 (NA)
Odrasli - - - - -
A/2 (ND)
Odrasli - - - - -
A/2 (PP)
Odrasli - - - - -
A/3 (NA)
Odrasli - - - - -
A/3 (ND)
Odrasli - - - - -
A/3 (PP)
Odrasli - - - - -
ONORATO  
1/2 (ND)
Odrasli 24 - - - -
I dete 0-3 0 - - - -
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
PRIMAVERA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - -
PRINCESS JEROLDA  
1/2 soba MV (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 soba MV (PP)
Odrasli - - - - -
1/3 soba MV (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 soba MV (PP)
Odrasli - - - - -
SANREMO Hotel&Restaurant  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - -
SUN  
1/2 PV (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 PV (PP)
Odrasli - - - - -
VELIERA  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/3 (ND)
Odrasli - - - - -
VILA LEO  
1/2 (NA)
Odrasli - - - - -
1/2+1 (NA)
Odrasli - - - - -
VILA NIKA  
1/2 (ND)
Odrasli 32 - - - -
dodatni krevet 12 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
VILA RIAS  
1/2 (ND)
Odrasli 21 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/3 (ND)
Odrasli 13 - - - -
2 KITARRAT  
1/2 (ND)
Odrasli - - - - -
1/2 (PP)
Odrasli - - - - -
4 STINET  
1/2 (ND)
Odrasli - 21 - 19 -
1/3 (ND)
Odrasli - 16 - 14 -
I dete 0-12 - 0 - 0 -
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) - 0 - 0 -
ALER LUXURY APARTMENTS  
A / 2 (NA)
Odrasli - - - - -
A / 3 (NA)
Odrasli - - - - -
S/2 (NA)
Odrasli - - - - -
ALER Luxury Hotel Vlora  
1/2 MV bez balkona (ND)
Odrasli 42 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/2 MV bez balkona (PP)
Odrasli 52 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/2 SV (ND)
Odrasli 43 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/2 SV (PP)
Odrasli 53 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 0 - - - -
1/3 MV bez balkona (ND)
Odrasli 38 - - - -
1/3 MV bez balkona (PP)
Odrasli 50 - - - -
1/3 SV (ND)
Odrasli 39 - - - -
1/3 SV (PP)
Odrasli 51 - - - -
ALER Luxury Resort Durres  
1/2 (AI)
Odrasli 67 - - - -
I dete 0-5 0 - - - -