SARANDA / KSAMIL BUS 2023   (Autobus)

Saranda je grad u južnoj Albanijiu oblasti Valona,smeštena je na obalama Jonskog mora. Saranda predstavlja jedan od najvažnijih turističkih centara u zemlji. Preko puta grada se nalazigrčko ostrvo Krf,a pored grada u more utiče reka Bistrica.

Ksamil je naselje u južnoj Albaniji I deo je nacionalnog parka Butrint. Ksamil je jedno od najposećenijih primorskih odmarališta, a glavna atrakcija su obližnja ostrva Ksamil.Tokom komunizma ovo područje je postalo poznato po proizvodnji maslinovog ulja,limuna I mandarina.

ZA RANE REZERVACIJE

DO 31.03.2023.

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 02.06.
11.06.
09.06.
18.06.
16.06.
25.06.
23.06.
02.07.
30.06.
09.07.
AMELIA APARTMENTS-Ksamil
1/2 (NA)
PO OSOBI 185 185 185 185 209
1/2 (ND)
PO OSOBI 225 225 225 225 249
A2 (NA)
PO OSOBI 229 229 229 229 255
A2 (ND)
PO OSOBI 269 269 269 269 289
A2+2 (NA)
PO OSOBI 185 185 185 185 195
A2+2 (ND)
PO OSOBI 225 225 225 225 235
DRILONI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 275 275 275 275 305
JONI APARTMENTS-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 245 245 245 245 315
1/3 (ND)
PO OSOBI 225 225 225 225 275
Family room (ND)
PO OSOBI 279 279 279 279 375
MURATI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 275 275 275 275 359
1/2 Standard room (PP)
PO OSOBI 349 349 349 349 439
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 295 295 295 295 385
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 375 375 375 375 459
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 229 229 229 229 299
1/3 Standard room (PP)
PO OSOBI 309 309 309 309 379
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 245 245 245 245 319
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 325 325 325 325 395
A2+2 with balcony (ND)
PO OSOBI 535 535 535 535 665
A2+2 with balcony (PP)
PO OSOBI 615 615 615 615 745
Hotel NEBO-Ksamil  
1/2 french balcony (ND)
PO OSOBI 289 289 289 289 329
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 309 309 309 309 345
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 299 299 299 299 339
1/3 with balcony (ND)
PO OSOBI 259 259 259 259 285
CLASS HOTEL -Ksamil 2022  
1/2+2 (ND)
PO OSOBI 469 469 469 469 615
1/2 deluxe (ND)
PO OSOBI 329 329 329 329 365
BIANCO -Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 405 405 405 405 489
1/2 (PP)
PO OSOBI 519 519 519 519 609
1/2 twin room (ND)
PO OSOBI 405 405 405 405 489
1/2 twin room (PP)
PO OSOBI 519 519 519 519 609
1/3 (ND)
PO OSOBI 329 329 329 329 389
1/3 (PP)
PO OSOBI 449 449 449 449 505
JULIA HOTEL -Saranda  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 275 275 275 275 329
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 239 239 239 239 279
SERXHIO APARTMENTS-Saranda  
A2+2 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 295 295 295 295 385
A3 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 259 259 259 259 319
A4 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 219 219 219 219 265
EPIRUS-Saranda  
1/2 back view (ND)
PO OSOBI 299 299 299 299 385
1/2 back view (PP)
PO OSOBI 389 389 389 389 475
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 335 335 335 335 435
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 425 425 425 425 525
1/3 back view (ND)
PO OSOBI 255 255 255 255 319
1/3 back view (PP)
PO OSOBI 349 349 349 349 415
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 279 279 279 279 359
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 369 369 369 369 449
BRILANT -Saranda  
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 309 309 309 309 425
Family room (ND)
PO OSOBI 469 469 469 469 669
APOLLON-Saranda  
1/2 SV with balcony (ND)
PO OSOBI 425 425 425 425 575
1/2 SV with balcony (PP)
PO OSOBI 585 585 585 585 735
OASIS HOTEL-Saranda  
1/1 (ND)
PO OSOBI 449 449 449 449 595
1/1 (PP)
PO OSOBI 525 525 525 525 675
1/2 twin with balcony (ND)
PO OSOBI 315 315 315 315 405
1/2 twin with balcony (PP)
PO OSOBI 389 389 389 389 479
1/2 with balcony and SV (ND)
PO OSOBI 345 345 345 345 435
1/2 with balcony and SV (PP)
PO OSOBI 425 425 425 425 509
ALPHA-Saranda  
1/2 Standard with balcony (ND)
PO OSOBI 309 309 309 309 405
1/2 Standard with balcony (PP)
PO OSOBI 425 425 425 425 519
QUADRUPLE (ND)
PO OSOBI 389 389 389 389 555
QUADRUPLE (PP)
PO OSOBI 509 509 509 509 695
SUNWAY HOTEL-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 299 299 299 299 349
datum od - do 07.07.
16.07.
14.07.
23.07.
21.07.
30.07.
28.07.
06.08.
AMELIA APARTMENTS-Ksamil
1/2 (NA)
PO OSOBI 209 219 275 275
1/2 (ND)
PO OSOBI 249 259 309 309
A2 (NA)
PO OSOBI 255 269 359 359
A2 (ND)
PO OSOBI 289 309 399 399
A2+2 (NA)
PO OSOBI 195 205 239 239
A2+2 (ND)
PO OSOBI 235 245 279 279
DRILONI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 305 305 305 315
JONI APARTMENTS-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 315 315 315 339
1/3 (ND)
PO OSOBI 275 275 275 305
Family room (ND)
PO OSOBI 375 375 375 415
MURATI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 359 359 359 375
1/2 Standard room (PP)
PO OSOBI 439 439 439 449
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 385 385 385 395
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 459 459 459 475
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 299 299 299 309
1/3 Standard room (PP)
PO OSOBI 379 379 379 389
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 319 319 319 335
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 395 395 395 415
A2+2 with balcony (ND)
PO OSOBI 665 665 665 715
A2+2 with balcony (PP)
PO OSOBI 745 745 745 795
Hotel NEBO-Ksamil  
1/2 french balcony (ND)
PO OSOBI 329 395 405 405
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 345 409 425 425
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 339 405 415 415
1/3 with balcony (ND)
PO OSOBI 285 329 335 335
CLASS HOTEL -Ksamil 2022  
1/2+2 (ND)
PO OSOBI 615 655 655 655
1/2 deluxe (ND)
PO OSOBI 365 425 425 425
BIANCO -Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 489 489 489 515
1/2 (PP)
PO OSOBI 609 609 609 635
1/2 twin room (ND)
PO OSOBI 489 489 489 515
1/2 twin room (PP)
PO OSOBI 609 609 609 635
1/3 (ND)
PO OSOBI 389 389 389 419
1/3 (PP)
PO OSOBI 505 505 505 539
JULIA HOTEL -Saranda  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 339 339 339 365
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 289 289 289 305
SERXHIO APARTMENTS-Saranda  
A2+2 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 385 385 385 395
A3 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 319 319 319 325
A4 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 265 265 265 269
EPIRUS-Saranda  
1/2 back view (ND)
PO OSOBI 395 395 395 395
1/2 back view (PP)
PO OSOBI 489 489 489 489
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 445 445 445 445
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 539 539 539 539
1/3 back view (ND)
PO OSOBI 329 329 329 329
1/3 back view (PP)
PO OSOBI 425 425 425 425
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 365 365 365 365
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 459 459 459 459
BRILANT -Saranda  
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 425 425 425 425
Family room (ND)
PO OSOBI 669 669 669 669
APOLLON-Saranda  
1/2 SV with balcony (ND)
PO OSOBI 575 575 575 575
1/2 SV with balcony (PP)
PO OSOBI 735 735 735 735
OASIS HOTEL-Saranda  
1/1 (ND)
PO OSOBI 615 615 615 675
1/1 (PP)
PO OSOBI 689 689 689 755
1/2 twin with balcony (ND)
PO OSOBI 415 415 415 445
1/2 twin with balcony (PP)
PO OSOBI 495 495 495 525
1/2 with balcony and SV (ND)
PO OSOBI 445 445 445 479
1/2 with balcony and SV (PP)
PO OSOBI 525 525 525 555
ALPHA-Saranda  
1/2 Standard with balcony (ND)
PO OSOBI 405 405 405 405
1/2 Standard with balcony (PP)
PO OSOBI 519 519 519 519
QUADRUPLE (ND)
PO OSOBI 555 555 555 555
QUADRUPLE (PP)
PO OSOBI 695 695 695 695
SUNWAY HOTEL-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 349 349 349 375
datum od - do 04.08.
13.08.
11.08.
20.08.
18.08.
27.08.
25.08.
03.09.
AMELIA APARTMENTS-Ksamil
1/2 (NA)
PO OSOBI 275 275 275 185
1/2 (ND)
PO OSOBI 309 309 309 225
A2 (NA)
PO OSOBI 359 359 359 229
A2 (ND)
PO OSOBI 399 399 399 269
A2+2 (NA)
PO OSOBI 239 239 239 185
A2+2 (ND)
PO OSOBI 279 279 279 225
DRILONI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 319 319 319 315
JONI APARTMENTS-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 359 359 359 345
1/3 (ND)
PO OSOBI 329 329 329 315
Family room (ND)
PO OSOBI 445 445 445 425
MURATI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 385 385 385 365
1/2 Standard room (PP)
PO OSOBI 459 459 459 445
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 405 405 405 389
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 479 479 479 465
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 319 319 319 305
1/3 Standard room (PP)
PO OSOBI 395 395 395 385
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 345 345 345 329
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 425 425 425 409
A2+2 with balcony (ND)
PO OSOBI 749 749 749 719
A2+2 with balcony (PP)
PO OSOBI 829 829 829 799
Hotel NEBO-Ksamil  
1/2 french balcony (ND)
PO OSOBI 405 405 355 329
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 425 425 365 345
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 415 415 359 339
1/3 with balcony (ND)
PO OSOBI 335 335 299 285
CLASS HOTEL -Ksamil 2022  
1/2+2 (ND)
PO OSOBI 655 655 655 629
1/2 deluxe (ND)
PO OSOBI 425 425 425 409
BIANCO -Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 535 535 535 519
1/2 (PP)
PO OSOBI 649 649 649 639
1/2 twin room (ND)
PO OSOBI 535 535 535 519
1/2 twin room (PP)
PO OSOBI 649 649 649 639
1/3 (ND)
PO OSOBI 445 445 445 435
1/3 (PP)
PO OSOBI 565 565 565 555
JULIA HOTEL -Saranda  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 385 385 385 369
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 319 319 319 309
SERXHIO APARTMENTS-Saranda  
A2+2 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 405 405 405 389
A3 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 329 329 329 319
A4 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 275 275 275 265
EPIRUS-Saranda  
1/2 back view (ND)
PO OSOBI 395 395 395 385
1/2 back view (PP)
PO OSOBI 489 489 489 479
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 445 445 445 429
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 539 539 539 525
1/3 back view (ND)
PO OSOBI 329 329 329 319
1/3 back view (PP)
PO OSOBI 425 425 425 415
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 365 365 365 355
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 459 459 459 449
BRILANT -Saranda  
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 425 425 425 409
Family room (ND)
PO OSOBI 669 669 669 639
APOLLON-Saranda  
1/2 SV with balcony (ND)
PO OSOBI 575 575 575 555
1/2 SV with balcony (PP)
PO OSOBI 735 735 735 715
OASIS HOTEL-Saranda  
1/1 (ND)
PO OSOBI 725 725 725 685
1/1 (PP)
PO OSOBI 805 805 805 765
1/2 twin with balcony (ND)
PO OSOBI 465 465 465 445
1/2 twin with balcony (PP)
PO OSOBI 545 545 545 525
1/2 with balcony and SV (ND)
PO OSOBI 499 499 499 479
1/2 with balcony and SV (PP)
PO OSOBI 579 579 579 559
ALPHA-Saranda  
1/2 Standard with balcony (ND)
PO OSOBI 405 405 405 389
1/2 Standard with balcony (PP)
PO OSOBI 519 519 519 509
QUADRUPLE (ND)
PO OSOBI 555 555 555 535
QUADRUPLE (PP)
PO OSOBI 695 695 695 669
SUNWAY HOTEL-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 395 395 395 385
datum od - do 01.09.
10.09.
08.09.
17.09.
AMELIA APARTMENTS-Ksamil
1/2 (NA)
PO OSOBI 185 185
1/2 (ND)
PO OSOBI 225 225
A2 (NA)
PO OSOBI 229 229
A2 (ND)
PO OSOBI 269 269
A2+2 (NA)
PO OSOBI 185 185
A2+2 (ND)
PO OSOBI 225 225
DRILONI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 275 275
JONI APARTMENTS-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 225 245
1/3 (ND)
PO OSOBI 205 225
Family room (ND)
PO OSOBI 255 279
MURATI -Ksamil  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 275 275
1/2 Standard room (PP)
PO OSOBI 349 349
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 295 295
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 375 375
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 229 229
1/3 Standard room (PP)
PO OSOBI 309 309
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 245 245
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 325 325
A2+2 with balcony (ND)
PO OSOBI 535 535
A2+2 with balcony (PP)
PO OSOBI 615 615
Hotel NEBO-Ksamil  
1/2 french balcony (ND)
PO OSOBI 329 329
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 345 345
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 339 339
1/3 with balcony (ND)
PO OSOBI 285 285
CLASS HOTEL -Ksamil 2022  
1/2+2 (ND)
PO OSOBI 479 475
1/2 deluxe (ND)
PO OSOBI 309 305
BIANCO -Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 445 445
1/2 (PP)
PO OSOBI 565 565
1/2 twin room (ND)
PO OSOBI 445 445
1/2 twin room (PP)
PO OSOBI 565 565
1/3 (ND)
PO OSOBI 359 359
1/3 (PP)
PO OSOBI 479 479
JULIA HOTEL -Saranda  
1/2 Standard room (ND)
PO OSOBI 265 269
1/3 Standard room (ND)
PO OSOBI 229 239
SERXHIO APARTMENTS-Saranda  
A2+2 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 295 295
A3 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 259 259
A4 SV with balcony (NA)
PO OSOBI 219 219
EPIRUS-Saranda  
1/2 back view (ND)
PO OSOBI 275 299
1/2 back view (PP)
PO OSOBI 355 389
1/2 SV (ND)
PO OSOBI 305 335
1/2 SV (PP)
PO OSOBI 389 425
1/3 back view (ND)
PO OSOBI 229 255
1/3 back view (PP)
PO OSOBI 315 349
1/3 SV (ND)
PO OSOBI 255 279
1/3 SV (PP)
PO OSOBI 335 369
BRILANT -Saranda  
1/2 with balcony (ND)
PO OSOBI 309 309
Family room (ND)
PO OSOBI 469 469
APOLLON-Saranda  
1/2 SV with balcony (ND)
PO OSOBI 425 425
1/2 SV with balcony (PP)
PO OSOBI 585 585
OASIS HOTEL-Saranda  
1/1 (ND)
PO OSOBI 409 449
1/1 (PP)
PO OSOBI 479 525
1/2 twin with balcony (ND)
PO OSOBI 285 315
1/2 twin with balcony (PP)
PO OSOBI 355 389
1/2 with balcony and SV (ND)
PO OSOBI 315 345
1/2 with balcony and SV (PP)
PO OSOBI 385 425
ALPHA-Saranda  
1/2 Standard with balcony (ND)
PO OSOBI 279 309
1/2 Standard with balcony (PP)
PO OSOBI 385 425
QUADRUPLE (ND)
PO OSOBI 355 389
QUADRUPLE (PP)
PO OSOBI 459 509
SUNWAY HOTEL-Ksamil  
1/2 (ND)
PO OSOBI 279 309
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Saranda/Ksamil – Beograd,
  • boravak 8 dana (7noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe,
  • troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera (na engleskom jeziku) za vreme boravka na destinaciji.
  • boravišnu taksu
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
  • individualne troškove
  • doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
  • usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera

Vrh stranice