BECICI leto 2021   (Sopstveni prevoz)

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
datum od - do 13.06.
30.06.
19.06.
16.07.
25.06.
15.07.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli - - -
A2 (NA)
Odrasli - - -
A3 (NA)
Odrasli - - -
A4 (NA)
Odrasli - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli - - -
S2 garden (NA)
Odrasli - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - 84 -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - 100 -
1/2 superior (PP)
Odrasli - 114 -
dodatni krevet - 89 -
I dete 0-6 - 0 -
I dete 6-12 - 17 -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - 157 -
dodatni krevet - 117 -
I dete 0-6 - 0 -
I dete 6-12 - 17 -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - 125
dodatni krevet - - 75
1/2 standard (AI)
Odrasli - - 107
dodatni krevet - - 65
I dete 0-7 - - 0
I dete 7-15 - - 22
II dete 0-7 - - 0
II dete 7-15 - - 22
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - 109
dodatni krevet - - 69
I dete 0-7 - - 0
I dete 7-14 - - 23
II dete 0-7 - - 0
II dete 7-14 - - 23
1/2 SV (AI)
Odrasli - - 126
dodatni krevet - - 76
I dete 0-7 - - 0
I dete 7-15 - - 26
II dete 0-7 - - 0
II dete 7-15 - - 26
Junior Suite (AI)
Odrasli - - 144
dodatni krevet - - 86
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - -
A2 (ND)
Odrasli - - -
A2 (PP)
Odrasli - - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - -
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - -
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - -
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli 103 - -
I dete 0-12 51 - -
II dete 0-12 51 - -
1/2 standard (AI)
Odrasli 93 - -
I dete 0-12 47 - -
II dete 0-12 47 - -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli - - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli - - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli - - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli - - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli - - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli - - -
datum od - do 01.07.
17.07.
01.07.
31.07.
10.07.
24.08.
11.07.
25.07.
16.07.
22.08.
17.07.
20.08.
18.07.
04.08.
18.07.
25.08.
26.07.
25.08.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli - 16 - - - - - - -
A2 (NA)
Odrasli - 32 - - - - - - -
A3 (NA)
Odrasli - 22 - - - - - - -
A4 (NA)
Odrasli - 16 - - - - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli - 17 - - - - - - -
dodatni krevet - 14 - - - - - - -
I dete 0-12 - 14 - - - - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli - 17 - - - - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - - - - 96 - - -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - - - - 112 - - -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - - - - 127 - - -
dodatni krevet - - - - - 99 - - -
I dete 0-6 - - - - - 0 - - -
I dete 6-12 - - - - - 23 - - -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - - - - 177 - - -
dodatni krevet - - - - - 133 - - -
I dete 0-6 - - - - - 0 - - -
I dete 6-12 - - - - - 23 - - -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - - - 139 - - - -
dodatni krevet - - - - 83 - - - -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - 119 - - - -
dodatni krevet - - - - 73 - - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - - -
I dete 7-15 - - - - 25 - - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - - -
II dete 7-15 - - - - 25 - - - -
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - - - 122 - - - -
dodatni krevet - - - - 76 - - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - - -
I dete 7-14 - - - - 25 - - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - - -
II dete 7-14 - - - - 25 - - - -
1/2 SV (AI)
Odrasli - - - - 140 - - - -
dodatni krevet - - - - 84 - - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - - -
I dete 7-15 - - - - 29 - - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - - -
II dete 7-15 - - - - 29 - - - -
Junior Suite (AI)
Odrasli - - - - 159 - - - -
dodatni krevet - - - - 96 - - - -
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - 60 - - - - - -
I dete 0-12 - - 60 - - - - - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - 66 - - - - - -
I dete 0-12 - - 66 - - - - - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - 65 - - - - - -
I dete 0-12 - - 65 - - - - - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - 71 - - - - - -
I dete 0-12 - - 71 - - - - - -
A2 (ND)
Odrasli - - 78 - - - - - -
dodatni krevet - - 39 - - - - - -
I dete 0-12 - - 0 - - - - - -
A2 (PP)
Odrasli - - 83 - - - - - -
dodatni krevet - - 45 - - - - - -
I dete 0-12 - - 5 - - - - - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - - 88 - - - - 99
dodatni krevet - - - 75 - - - - 84
I dete 2-12 - - - 55 - - - - 61
II dete 2-12 - - - 55 - - - - 61
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - - 65 - - - - 76
dodatni krevet - - - 52 - - - - 61
I dete 2-12 - - - 32 - - - - 38
II dete 2-12 - - - 32 - - - - 38
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - - 76 - - - - 88
dodatni krevet - - - 63 - - - - 73
I dete 2-12 - - - 44 - - - - 50
II dete 2-12 - - - 44 - - - - 50
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - - 105 - - - - 116
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - - 82 - - - - 93
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - - 93 - - - - 105
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - - 93 - - - - 105
dodatni krevet - - - 78 - - - - 86
I dete 2-12 - - - 58 - - - - 64
II dete 2-12 - - - 58 - - - - 64
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - - 71 - - - - 82
dodatni krevet - - - 57 - - - - 65
I dete 2-12 - - - 35 - - - - 41
II dete 2-12 - - - 35 - - - - 41
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - - 82 - - - - 93
dodatni krevet - - - 67 - - - - 75
I dete 2-12 - - - 47 - - - - 53
II dete 2-12 - - - 47 - - - - 53
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli 109 - - - - - - 124 -
I dete 0-12 55 - - - - - - 62 -
II dete 0-12 55 - - - - - - 62 -
1/2 standard (AI)
Odrasli 100 - - - - - - 114 -
I dete 0-12 50 - - - - - - 57 -
II dete 0-12 50 - - - - - - 57 -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli - 21 - - - - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli - 21 - - - - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli 128 - - - - - 142 - -
dodatni krevet 115 - - - - - 128 - -
I dete 2-12 64 - - - - - 71 - -
II dete 2-12 64 - - - - - 71 - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli 157 - - - - - 171 - -
dodatni krevet 144 - - - - - 157 - -
I dete 2-12 93 - - - - - 100 - -
II dete 2-12 93 - - - - - 100 - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli 140 - - - - - 154 - -
dodatni krevet 126 - - - - - 138 - -
I dete 2-12 70 - - - - - 77 - -
II dete 2-12 70 - - - - - 77 - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli 168 - - - - - 182 - -
dodatni krevet 155 - - - - - 167 - -
I dete 2-12 99 - - - - - 106 - -
II dete 2-12 99 - - - - - 106 - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli 157 - - - - - 171 - -
dodatni krevet 141 - - - - - 154 - -
I dete 2-12 87 - - - - - 94 - -
II dete 2-12 87 - - - - - 94 - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli 186 - - - - - 200 - -
dodatni krevet 170 - - - - - 183 - -
I dete 2-12 116 - - - - - 123 - -
II dete 2-12 116 - - - - - 123 - -
datum od - do 01.08.
31.08.
05.08.
21.08.
21.08.
10.09.
22.08.
31.08.
23.08.
19.09.
25.08.
17.09.
26.08.
31.08.
26.08.
10.09.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli 16 - - - - - - -
A2 (NA)
Odrasli 32 - - - - - - -
A3 (NA)
Odrasli 22 - - - - - - -
A4 (NA)
Odrasli 16 - - - - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli 17 - - - - - - -
dodatni krevet 14 - - - - - - -
I dete 0-12 14 - - - - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli 17 - - - - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - 84 - - - - -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - 100 - - - - -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - 114 - - - - -
dodatni krevet - - 89 - - - - -
I dete 0-6 - - 0 - - - - -
I dete 6-12 - - 17 - - - - -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - 157 - - - - -
dodatni krevet - - 117 - - - - -
I dete 0-6 - - 0 - - - - -
I dete 6-12 - - 17 - - - - -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - - - 113 - - -
dodatni krevet - - - - 68 - - -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - 95 - - -
dodatni krevet - - - - 58 - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - -
I dete 7-15 - - - - 20 - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - -
II dete 7-15 - - - - 20 - - -
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - - - 98 - - -
dodatni krevet - - - - 62 - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - -
I dete 7-14 - - - - 21 - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - -
II dete 7-14 - - - - 21 - - -
1/2 SV (AI)
Odrasli - - - - 114 - - -
dodatni krevet - - - - 68 - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - -
I dete 7-15 - - - - 24 - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - -
II dete 7-15 - - - - 24 - - -
Junior Suite (AI)
Odrasli - - - - 131 - - -
dodatni krevet - - - - 79 - - -
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - - - - 56 - -
I dete 0-12 - - - - - 56 - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - - - - 61 - -
I dete 0-12 - - - - - 61 - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - - - - 61 - -
I dete 0-12 - - - - - 61 - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - - - - 67 - -
I dete 0-12 - - - - - 67 - -
A2 (ND)
Odrasli - - - - - 72 - -
dodatni krevet - - - - - 36 - -
I dete 0-12 - - - - - 0 - -
A2 (PP)
Odrasli - - - - - 78 - -
dodatni krevet - - - - - 42 - -
I dete 0-12 - - - - - 5 - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - - - - - - 88
dodatni krevet - - - - - - - 75
I dete 2-12 - - - - - - - 55
II dete 2-12 - - - - - - - 55
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - - - - - - 65
dodatni krevet - - - - - - - 52
I dete 2-12 - - - - - - - 32
II dete 2-12 - - - - - - - 32
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - - - - - - 76
dodatni krevet - - - - - - - 63
I dete 2-12 - - - - - - - 44
II dete 2-12 - - - - - - - 44
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - - - - - - 105
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - - - - - - 82
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - - - - - - 93
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - - - - - - 93
dodatni krevet - - - - - - - 78
I dete 2-12 - - - - - - - 58
II dete 2-12 - - - - - - - 58
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - - - - - - 71
dodatni krevet - - - - - - - 57
I dete 2-12 - - - - - - - 35
II dete 2-12 - - - - - - - 35
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - - - - - - 82
dodatni krevet - - - - - - - 67
I dete 2-12 - - - - - - - 47
II dete 2-12 - - - - - - - 47
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli - - - - - - 109 -
I dete 0-12 - - - - - - 55 -
II dete 0-12 - - - - - - 55 -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - - - 100 -
I dete 0-12 - - - - - - 50 -
II dete 0-12 - - - - - - 50 -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli 21 - - - - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli 21 - - - - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli - 156 - 128 - - - -
dodatni krevet - 140 - 115 - - - -
I dete 2-12 - 78 - 64 - - - -
II dete 2-12 - 78 - 64 - - - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli - 185 - 157 - - - -
dodatni krevet - 169 - 144 - - - -
I dete 2-12 - 107 - 93 - - - -
II dete 2-12 - 107 - 93 - - - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli - 167 - 140 - - - -
dodatni krevet - 151 - 126 - - - -
I dete 2-12 - 84 - 70 - - - -
II dete 2-12 - 84 - 70 - - - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli - 196 - 168 - - - -
dodatni krevet - 179 - 155 - - - -
I dete 2-12 - 112 - 99 - - - -
II dete 2-12 - 112 - 99 - - - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli - 185 - 157 - - - -
dodatni krevet - 166 - 141 - - - -
I dete 2-12 - 101 - 87 - - - -
II dete 2-12 - 101 - 87 - - - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli - 213 - 186 - - - -
dodatni krevet - 195 - 170 - - - -
I dete 2-12 - 130 - 116 - - - -
II dete 2-12 - 130 - 116 - - - -
datum od - do 01.09.
18.09.
01.09.
30.09.
11.09.
10.10.
11.09.
15.10.
18.09.
30.10.
20.09.
03.10.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli - 15 - - - -
A2 (NA)
Odrasli - 30 - - - -
A3 (NA)
Odrasli - 20 - - - -
A4 (NA)
Odrasli - 15 - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli - 16 - - - -
dodatni krevet - 14 - - - -
I dete 0-12 - 14 - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli - 16 - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - - 70 - -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - - 81 - -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - - 103 - -
dodatni krevet - - - 80 - -
I dete 0-6 - - - 0 - -
I dete 6-12 - - - 15 - -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - - 147 - -
dodatni krevet - - - 109 - -
I dete 0-6 - - - 0 - -
I dete 6-12 - - - 15 - -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - - - - 86
dodatni krevet - - - - - 61
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - - 72
dodatni krevet - - - - - 44
I dete 0-7 - - - - - 0
I dete 7-15 - - - - - 15
II dete 0-7 - - - - - 0
II dete 7-15 - - - - - 15
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - - - - 74
dodatni krevet - - - - - 46
I dete 0-7 - - - - - 0
I dete 7-14 - - - - - 15
II dete 0-7 - - - - - 0
II dete 7-14 - - - - - 15
1/2 SV (AI)
Odrasli - - - - - 87
dodatni krevet - - - - - 52
I dete 0-7 - - - - - 0
I dete 7-15 - - - - - 18
II dete 0-7 - - - - - 0
II dete 7-15 - - - - - 18
Junior Suite (AI)
Odrasli - - - - - 104
dodatni krevet - - - - - 62
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - - - 30 -
I dete 0-12 - - - - 30 -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - - - 35 -
I dete 0-12 - - - - 35 -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - - - 36 -
I dete 0-12 - - - - 36 -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - - - 42 -
I dete 0-12 - - - - 42 -
A2 (ND)
Odrasli - - - - 48 -
dodatni krevet - - - - 24 -
I dete 0-12 - - - - 0 -
A2 (PP)
Odrasli - - - - 54 -
dodatni krevet - - - - 30 -
I dete 0-12 - - - - 5 -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - 65 - - -
dodatni krevet - - 57 - - -
I dete 2-12 - - 44 - - -
II dete 2-12 - - 44 - - -
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - 42 - - -
dodatni krevet - - 34 - - -
I dete 2-12 - - 21 - - -
II dete 2-12 - - 21 - - -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - 53 - - -
dodatni krevet - - 45 - - -
I dete 2-12 - - 32 - - -
II dete 2-12 - - 32 - - -
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - 82 - - -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - 59 - - -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - 71 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - 70 - - -
dodatni krevet - - 60 - - -
I dete 2-12 - - 47 - - -
II dete 2-12 - - 47 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - 48 - - -
dodatni krevet - - 38 - - -
I dete 2-12 - - 24 - - -
II dete 2-12 - - 24 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - 59 - - -
dodatni krevet - - 50 - - -
I dete 2-12 - - 35 - - -
II dete 2-12 - - 35 - - -
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli 103 - - - - -
I dete 0-12 51 - - - - -
II dete 0-12 51 - - - - -
1/2 standard (AI)
Odrasli 93 - - - - -
I dete 0-12 47 - - - - -
II dete 0-12 47 - - - - -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli - 16 - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli - 16 - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli - 113 - - - -
dodatni krevet - 102 - - - -
I dete 2-12 - 57 - - - -
II dete 2-12 - 57 - - - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli - 142 - - - -
dodatni krevet - 131 - - - -
I dete 2-12 - 85 - - - -
II dete 2-12 - 85 - - - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli - 119 - - - -
dodatni krevet - 107 - - - -
I dete 2-12 - 60 - - - -
II dete 2-12 - 60 - - - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli - 148 - - - -
dodatni krevet - 136 - - - -
I dete 2-12 - 88 - - - -
II dete 2-12 - 88 - - - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli - 131 - - - -
dodatni krevet - 118 - - - -
I dete 2-12 - 65 - - - -
II dete 2-12 - 65 - - - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli - 159 - - - -
dodatni krevet - 146 - - - -
I dete 2-12 - 94 - - - -
II dete 2-12 - 94 - - - -
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Vrh stranice