BECICI leto 2021   (Sopstveni prevoz)

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
  • nema podataka
  • nema kapaciteta
  • do 2 mesta ili do 2 sobe
  • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
datum od - do 01.05.
05.06.
15.05.
03.06.
22.05.
18.06.
27.05.
12.06.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli - - - -
A2 (NA)
Odrasli - - - -
A3 (NA)
Odrasli - - - -
A4 (NA)
Odrasli - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - 70 -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - 81 -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - 103 -
dodatni krevet - - 80 -
I dete 0-6 - - 0 -
I dete 6-12 - - 15 -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - 147 -
dodatni krevet - - 109 -
I dete 0-6 - - 0 -
I dete 6-12 - - 15 -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - 86 - -
dodatni krevet - 51 - -
1/2 standard (AI)
Odrasli - 72 - -
dodatni krevet - 44 - -
I dete 0-7 - 0 - -
I dete 7-15 - 15 - -
II dete 0-7 - 0 - -
II dete 7-15 - 15 - -
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - 74 - -
dodatni krevet - 46 - -
I dete 0-7 - 0 - -
I dete 7-14 - 15 - -
II dete 0-7 - 0 - -
II dete 7-14 - 15 - -
1/2 SV (AI)
Odrasli - 87 - -
dodatni krevet - 52 - -
I dete 0-7 - 0 - -
I dete 7-15 - 18 - -
II dete 0-7 - 0 - -
II dete 7-15 - 18 - -
Junior Suite (AI)
Odrasli - 104 - -
dodatni krevet - 62 - -
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - - -
A2 (ND)
Odrasli - - - -
A2 (PP)
Odrasli - - - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli 65 - - -
dodatni krevet 57 - - -
I dete 2-12 44 - - -
II dete 2-12 44 - - -
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 42 - - -
dodatni krevet 34 - - -
I dete 2-12 21 - - -
II dete 2-12 21 - - -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 53 - - -
dodatni krevet 45 - - -
I dete 2-12 32 - - -
II dete 2-12 32 - - -
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli 81 - - -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 59 - - -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 81 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli 70 - - -
dodatni krevet 60 - - -
I dete 2-12 47 - - -
II dete 2-12 47 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli 48 - - -
dodatni krevet 38 - - -
I dete 2-12 24 - - -
II dete 2-12 24 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli 58 - - -
dodatni krevet 50 - - -
I dete 2-12 35 - - -
II dete 2-12 35 - - -
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli - - - 61
I dete 0-12 - - - 33
II dete 0-12 - - - 33
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - 55
I dete 0-12 - - - 28
II dete 0-12 - - - 28
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli - - - -
A3 superior SV (NA)
Odrasli - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli - - - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli - - - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli - - - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli - - - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli - - - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli - - - -
datum od - do 01.06.
30.06.
04.06.
24.06.
06.06.
10.07.
10.06.
09.07.
13.06.
30.06.
19.06.
16.07.
25.06.
15.07.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli 14 - - - - - -
A2 (NA)
Odrasli 28 - - - - - -
A3 (NA)
Odrasli 18 - - - - - -
A4 (NA)
Odrasli 14 - - - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli 15 - - - - - -
dodatni krevet 13 - - - - - -
I dete 0-12 13 - - - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli 15 - - - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - - - - 84 -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - - - - 100 -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - - - - 114 -
dodatni krevet - - - - - 89 -
I dete 0-6 - - - - - 0 -
I dete 6-12 - - - - - 17 -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - - - - 157 -
dodatni krevet - - - - - 117 -
I dete 0-6 - - - - - 0 -
I dete 6-12 - - - - - 17 -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - 113 - - - - 125
dodatni krevet - 68 - - - - 75
1/2 standard (AI)
Odrasli - 95 - - - - 107
dodatni krevet - 58 - - - - 65
I dete 0-7 - 0 - - - - 0
I dete 7-15 - 20 - - - - 22
II dete 0-7 - 0 - - - - 0
II dete 7-15 - 20 - - - - 22
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - 98 - - - - 109
dodatni krevet - 62 - - - - 69
I dete 0-7 - 0 - - - - 0
I dete 7-14 - 21 - - - - 23
II dete 0-7 - 0 - - - - 0
II dete 7-14 - 21 - - - - 23
1/2 SV (AI)
Odrasli - 114 - - - - 126
dodatni krevet - 68 - - - - 76
I dete 0-7 - 0 - - - - 0
I dete 7-15 - 24 - - - - 26
II dete 0-7 - 0 - - - - 0
II dete 7-15 - 24 - - - - 26
Junior Suite (AI)
Odrasli - 131 - - - - 144
dodatni krevet - 79 - - - - 86
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - - 46 - - -
I dete 0-12 - - - 46 - - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - - 51 - - -
I dete 0-12 - - - 51 - - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - - 48 - - -
I dete 0-12 - - - 48 - - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - - 53 - - -
I dete 0-12 - - - 53 - - -
A2 (ND)
Odrasli - - - 54 - - -
dodatni krevet - - - 27 - - -
I dete 0-12 - - - 0 - - -
A2 (PP)
Odrasli - - - 60 - - -
dodatni krevet - - - 33 - - -
I dete 0-12 - - - 5 - - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - 76 - - - -
dodatni krevet - - 66 - - - -
I dete 2-12 - - 50 - - - -
II dete 2-12 - - 50 - - - -
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - 53 - - - -
dodatni krevet - - 43 - - - -
I dete 2-12 - - 27 - - - -
II dete 2-12 - - 27 - - - -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - 65 - - - -
dodatni krevet - - 54 - - - -
I dete 2-12 - - 38 - - - -
II dete 2-12 - - 38 - - - -
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - 92 - - - -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - 69 - - - -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - 92 - - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - 80 - - - -
dodatni krevet - - 68 - - - -
I dete 2-12 - - 53 - - - -
II dete 2-12 - - 53 - - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - 59 - - - -
dodatni krevet - - 47 - - - -
I dete 2-12 - - 30 - - - -
II dete 2-12 - - 30 - - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - 69 - - - -
dodatni krevet - - 59 - - - -
I dete 2-12 - - 41 - - - -
II dete 2-12 - - 41 - - - -
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli - - - - 77 - -
I dete 0-12 - - - - 40 - -
II dete 0-12 - - - - 40 - -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - 69 - -
I dete 0-12 - - - - 34 - -
II dete 0-12 - - - - 34 - -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli 15 - - - - - -
A3 superior SV (NA)
Odrasli 0 - - - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli 15 - - - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli 85 - - - - - -
dodatni krevet 80 - - - - - -
I dete 2-12 0 - - - - - -
II dete 2-12 0 - - - - - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli 106 - - - - - -
dodatni krevet 102 - - - - - -
I dete 2-12 25 - - - - - -
II dete 2-12 25 - - - - - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli 93 - - - - - -
dodatni krevet 84 - - - - - -
I dete 2-12 0 - - - - - -
II dete 2-12 0 - - - - - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli 116 - - - - - -
dodatni krevet 106 - - - - - -
I dete 2-12 25 - - - - - -
II dete 2-12 25 - - - - - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli 102 - - - - - -
dodatni krevet 92 - - - - - -
I dete 2-12 0 - - - - - -
II dete 2-12 0 - - - - - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli 125 - - - - - -
dodatni krevet 114 - - - - - -
I dete 2-12 25 - - - - - -
II dete 2-12 25 - - - - - -
datum od - do 01.07.
17.07.
01.07.
31.07.
10.07.
24.08.
11.07.
25.07.
16.07.
22.08.
17.07.
20.08.
18.07.
04.08.
18.07.
25.08.
26.07.
25.08.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli - 16 - - - - - - -
A2 (NA)
Odrasli - 32 - - - - - - -
A3 (NA)
Odrasli - 22 - - - - - - -
A4 (NA)
Odrasli - 16 - - - - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli - 17 - - - - - - -
dodatni krevet - 14 - - - - - - -
I dete 0-12 - 14 - - - - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli - 17 - - - - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - - - - 96 - - -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - - - - 112 - - -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - - - - 127 - - -
dodatni krevet - - - - - 99 - - -
I dete 0-6 - - - - - 0 - - -
I dete 6-12 - - - - - 23 - - -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - - - - 177 - - -
dodatni krevet - - - - - 133 - - -
I dete 0-6 - - - - - 0 - - -
I dete 6-12 - - - - - 23 - - -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - - - 139 - - - -
dodatni krevet - - - - 83 - - - -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - 119 - - - -
dodatni krevet - - - - 73 - - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - - -
I dete 7-15 - - - - 25 - - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - - -
II dete 7-15 - - - - 25 - - - -
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - - - 122 - - - -
dodatni krevet - - - - 76 - - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - - -
I dete 7-14 - - - - 25 - - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - - -
II dete 7-14 - - - - 25 - - - -
1/2 SV (AI)
Odrasli - - - - 140 - - - -
dodatni krevet - - - - 84 - - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - - -
I dete 7-15 - - - - 29 - - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - - -
II dete 7-15 - - - - 29 - - - -
Junior Suite (AI)
Odrasli - - - - 159 - - - -
dodatni krevet - - - - 96 - - - -
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - 60 - - - - - -
I dete 0-12 - - 60 - - - - - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - 66 - - - - - -
I dete 0-12 - - 66 - - - - - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - 65 - - - - - -
I dete 0-12 - - 65 - - - - - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - 71 - - - - - -
I dete 0-12 - - 71 - - - - - -
A2 (ND)
Odrasli - - 78 - - - - - -
dodatni krevet - - 39 - - - - - -
I dete 0-12 - - 0 - - - - - -
A2 (PP)
Odrasli - - 83 - - - - - -
dodatni krevet - - 45 - - - - - -
I dete 0-12 - - 5 - - - - - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - - 86 - - - - 96
dodatni krevet - - - 75 - - - - 84
I dete 2-12 - - - 55 - - - - 61
II dete 2-12 - - - 55 - - - - 61
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - - 65 - - - - 76
dodatni krevet - - - 52 - - - - 61
I dete 2-12 - - - 32 - - - - 38
II dete 2-12 - - - 32 - - - - 38
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - - 76 - - - - 86
dodatni krevet - - - 63 - - - - 73
I dete 2-12 - - - 44 - - - - 50
II dete 2-12 - - - 44 - - - - 50
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - - 102 - - - - 112
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - - 80 - - - - 90
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - - 102 - - - - 112
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - - 91 - - - - 101
dodatni krevet - - - 78 - - - - 86
I dete 2-12 - - - 58 - - - - 64
II dete 2-12 - - - 58 - - - - 64
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - - 69 - - - - 80
dodatni krevet - - - 57 - - - - 65
I dete 2-12 - - - 35 - - - - 41
II dete 2-12 - - - 35 - - - - 41
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - - 80 - - - - 90
dodatni krevet - - - 67 - - - - 75
I dete 2-12 - - - 47 - - - - 53
II dete 2-12 - - - 47 - - - - 53
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli 81 - - - - - - 90 -
I dete 0-12 42 - - - - - - 48 -
II dete 0-12 42 - - - - - - 48 -
1/2 standard (AI)
Odrasli 75 - - - - - - 84 -
I dete 0-12 36 - - - - - - 42 -
II dete 0-12 36 - - - - - - 42 -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli - 21 - - - - - - -
A3 superior SV (NA)
Odrasli - 0 - - - - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli - 21 - - - - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli 99 - - - - - 106 - -
dodatni krevet 90 - - - - - 99 - -
I dete 2-12 0 - - - - - 0 - -
II dete 2-12 0 - - - - - 0 - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli 117 - - - - - 129 - -
dodatni krevet 113 - - - - - 123 - -
I dete 2-12 25 - - - - - 25 - -
II dete 2-12 25 - - - - - 25 - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli 109 - - - - - 120 - -
dodatni krevet 98 - - - - - 108 - -
I dete 2-12 0 - - - - - 0 - -
II dete 2-12 0 - - - - - 0 - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli 132 - - - - - 143 - -
dodatni krevet 121 - - - - - 131 - -
I dete 2-12 25 - - - - - 25 - -
II dete 2-12 25 - - - - - 25 - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli 123 - - - - - 134 - -
dodatni krevet 111 - - - - - 120 - -
I dete 2-12 0 - - - - - 0 - -
II dete 2-12 0 - - - - - 0 - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli 145 - - - - - 156 - -
dodatni krevet 133 - - - - - 143 - -
I dete 2-12 25 - - - - - 25 - -
II dete 2-12 25 - - - - - 25 - -
datum od - do 01.08.
31.08.
05.08.
21.08.
21.08.
10.09.
22.08.
31.08.
23.08.
19.09.
25.08.
17.09.
26.08.
31.08.
26.08.
10.09.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli 16 - - - - - - -
A2 (NA)
Odrasli 32 - - - - - - -
A3 (NA)
Odrasli 22 - - - - - - -
A4 (NA)
Odrasli 16 - - - - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli 17 - - - - - - -
dodatni krevet 14 - - - - - - -
I dete 0-12 14 - - - - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli 17 - - - - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - 84 - - - - -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - 100 - - - - -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - 114 - - - - -
dodatni krevet - - 89 - - - - -
I dete 0-6 - - 0 - - - - -
I dete 6-12 - - 17 - - - - -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - 157 - - - - -
dodatni krevet - - 117 - - - - -
I dete 0-6 - - 0 - - - - -
I dete 6-12 - - 17 - - - - -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - - - 113 - - -
dodatni krevet - - - - 68 - - -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - 95 - - -
dodatni krevet - - - - 58 - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - -
I dete 7-15 - - - - 20 - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - -
II dete 7-15 - - - - 20 - - -
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - - - 98 - - -
dodatni krevet - - - - 62 - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - -
I dete 7-14 - - - - 21 - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - -
II dete 7-14 - - - - 21 - - -
1/2 SV (AI)
Odrasli - - - - 114 - - -
dodatni krevet - - - - 68 - - -
I dete 0-7 - - - - 0 - - -
I dete 7-15 - - - - 24 - - -
II dete 0-7 - - - - 0 - - -
II dete 7-15 - - - - 24 - - -
Junior Suite (AI)
Odrasli - - - - 131 - - -
dodatni krevet - - - - 79 - - -
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - - - - 56 - -
I dete 0-12 - - - - - 56 - -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - - - - 61 - -
I dete 0-12 - - - - - 61 - -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - - - - 61 - -
I dete 0-12 - - - - - 61 - -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - - - - 67 - -
I dete 0-12 - - - - - 67 - -
A2 (ND)
Odrasli - - - - - 72 - -
dodatni krevet - - - - - 36 - -
I dete 0-12 - - - - - 0 - -
A2 (PP)
Odrasli - - - - - 78 - -
dodatni krevet - - - - - 42 - -
I dete 0-12 - - - - - 5 - -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - - - - - - 86
dodatni krevet - - - - - - - 75
I dete 2-12 - - - - - - - 55
II dete 2-12 - - - - - - - 55
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - - - - - - 65
dodatni krevet - - - - - - - 52
I dete 2-12 - - - - - - - 32
II dete 2-12 - - - - - - - 32
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - - - - - - 76
dodatni krevet - - - - - - - 63
I dete 2-12 - - - - - - - 44
II dete 2-12 - - - - - - - 44
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - - - - - - 102
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - - - - - - 80
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - - - - - - 102
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - - - - - - 91
dodatni krevet - - - - - - - 78
I dete 2-12 - - - - - - - 58
II dete 2-12 - - - - - - - 58
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - - - - - - 68
dodatni krevet - - - - - - - 57
I dete 2-12 - - - - - - - 35
II dete 2-12 - - - - - - - 35
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - - - - - - 80
dodatni krevet - - - - - - - 67
I dete 2-12 - - - - - - - 47
II dete 2-12 - - - - - - - 47
MONTENEGRO BEACH RESORT - Becici  
1/2 soba SS (AI)
Odrasli - - - - - - 81 -
I dete 0-12 - - - - - - 42 -
II dete 0-12 - - - - - - 42 -
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - - - 75 -
I dete 0-12 - - - - - - 36 -
II dete 0-12 - - - - - - 36 -
SVAROG - Becici  
1/2 superior SV (NA)
Odrasli 21 - - - - - - -
A3 superior SV (NA)
Odrasli 0 - - - - - - -
A4 superior SV (NA)
Odrasli 21 - - - - - - -
SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT - Becici  
1/2 superior soba MV (ND)
Odrasli - 116 - 99 - - - -
dodatni krevet - 105 - 90 - - - -
I dete 2-12 - 0 - 0 - - - -
II dete 2-12 - 0 - 0 - - - -
1/2 superior soba MV (PP)
Odrasli - 139 - 117 - - - -
dodatni krevet - 132 - 113 - - - -
I dete 2-12 - 25 - 25 - - - -
II dete 2-12 - 25 - 25 - - - -
1/2 superior soba PV (ND)
Odrasli - 131 - 109 - - - -
dodatni krevet - 118 - 98 - - - -
I dete 2-12 - 0 - 0 - - - -
II dete 2-12 - 0 - 0 - - - -
1/2 superior soba PV (PP)
Odrasli - 153 - 132 - - - -
dodatni krevet - 140 - 121 - - - -
I dete 2-12 - 25 - 25 - - - -
II dete 2-12 - 25 - 25 - - - -
1/2 superior soba SV (ND)
Odrasli - 144 - 123 - - - -
dodatni krevet - 130 - 111 - - - -
I dete 2-12 - 0 - 0 - - - -
II dete 2-12 - 0 - 0 - - - -
1/2 superior soba SV (PP)
Odrasli - 167 - 145 - - - -
dodatni krevet - 153 - 133 - - - -
I dete 2-12 - 25 - 25 - - - -
II dete 2-12 - 25 - 25 - - - -
datum od - do 01.09.
18.09.
01.09.
30.09.
11.09.
10.10.
11.09.
15.10.
18.09.
30.10.
20.09.
03.10.
TAMARA - Becici  
1/2 (NA)
Odrasli - 15 - - - -
A2 (NA)
Odrasli - 30 - - - -
A3 (NA)
Odrasli - 20 - - - -
A4 (NA)
Odrasli - 15 - - - -
S2+1 garden (NA)
Odrasli - 16 - - - -
dodatni krevet - 14 - - - -
I dete 0-12 - 14 - - - -
S2 garden (NA)
Odrasli - 16 - - - -
FALKENSTEINER - Becici  
1/2 comfort PV (PP)
Odrasli - - - 70 - -
1/2 deluxe SV (PP)
Odrasli - - - 81 - -
1/2 superior (PP)
Odrasli - - - 103 - -
dodatni krevet - - - 80 - -
I dete 0-6 - - - 0 - -
I dete 6-12 - - - 15 - -
Junior Suite SV (PP)
Odrasli - - - 147 - -
dodatni krevet - - - 109 - -
I dete 0-6 - - - 0 - -
I dete 6-12 - - - 15 - -
IBEROSTAR BELLEVUE - Becici  
1/2 SSV (AI)
Odrasli - - - - - 86
dodatni krevet - - - - - 61
1/2 standard (AI)
Odrasli - - - - - 72
dodatni krevet - - - - - 44
I dete 0-7 - - - - - 0
I dete 7-15 - - - - - 15
II dete 0-7 - - - - - 0
II dete 7-15 - - - - - 15
1/2 standard GV (AI)
Odrasli - - - - - 74
dodatni krevet - - - - - 46
I dete 0-7 - - - - - 0
I dete 7-14 - - - - - 15
II dete 0-7 - - - - - 0
II dete 7-14 - - - - - 15
1/2 SV (AI)
Odrasli - - - - - 87
dodatni krevet - - - - - 52
I dete 0-7 - - - - - 0
I dete 7-15 - - - - - 18
II dete 0-7 - - - - - 0
II dete 7-15 - - - - - 18
Junior Suite (AI)
Odrasli - - - - - 104
dodatni krevet - - - - - 62
LUSSO MARE - Becici  
1/2 budget soba (ND)
Odrasli - - - - 30 -
I dete 0-12 - - - - 30 -
1/2 budget soba (PP)
Odrasli - - - - 35 -
I dete 0-12 - - - - 35 -
1/2 standard (ND)
Odrasli - - - - 36 -
I dete 0-12 - - - - 36 -
1/2 standard (PP)
Odrasli - - - - 42 -
I dete 0-12 - - - - 42 -
A2 (ND)
Odrasli - - - - 48 -
dodatni krevet - - - - 24 -
I dete 0-12 - - - - 0 -
A2 (PP)
Odrasli - - - - 54 -
dodatni krevet - - - - 30 -
I dete 0-12 - - - - 5 -
MEDITERAN - Becici  
1/2 standard soba (AL Light)
Odrasli - - 65 - - -
dodatni krevet - - 57 - - -
I dete 2-12 - - 44 - - -
II dete 2-12 - - 44 - - -
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - - 42 - - -
dodatni krevet - - 34 - - -
I dete 2-12 - - 21 - - -
II dete 2-12 - - 21 - - -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - - 53 - - -
dodatni krevet - - 45 - - -
I dete 2-12 - - 32 - - -
II dete 2-12 - - 32 - - -
1/2 Standard soba SV (AL Light)
Odrasli - - 81 - - -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - - 59 - - -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - - 81 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (AL Light)
Odrasli - - 70 - - -
dodatni krevet - - 60 - - -
I dete 2-12 - - 47 - - -
II dete 2-12 - - 47 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (ND)
Odrasli - - 48 - - -
dodatni krevet - - 38 - - -
I dete 2-12 - - 24 - - -
II dete 2-12 - - 24 - - -
1/2 superior sa francuskim balkonom (PP)
Odrasli - - 58 - - -
dodatni krevet - - 50 - - -
I dete 2-12 - - 35 -