RAFAILOVICI leto 2021   (Sopstveni prevoz)

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
datum od - do 01.07.
10.07.
01.07.
31.07.
01.07.
31.08.
11.07.
20.08.
DANA - Rafailovici  
S2+1 studio (NA)
Odrasli - - 15 -
dodatni krevet - - 15 -
I dete 0-12 - - 15 -
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) - - 0 -
II dete 0-12 - - 15 -
S2 studio (NA)
Odrasli - - 15 -
I dete 0-12 - - 15 -
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) - - 0 -
II dete 0-12 - - 15 -
FONTANA - Rafailovici  
A2+2 apartman (NA)
Odrasli 33 - - 41
dodatni krevet 5 - - 5
I dete 0-12 5 - - 5
II dete 0-12 5 - - 5
A2+2 apartman (ND)
Odrasli 40 - - 48
dodatni krevet 12 - - 12
I dete 0-12 12 - - 12
II dete 0-12 12 - - 12
A2 apartman (NA)
Odrasli 33 - - 41
dodatni krevet 5 - - 5
I dete 0-12 5 - - 5
II dete 0-12 5 - - 5
A2 apartman (ND)
Odrasli 40 - - 48
dodatni krevet 12 - - 12
I dete 0-12 12 - - 12
II dete 0-12 12 - - 12
S2+1 studio (NA)
Odrasli 26 - - 31
dodatni krevet 5 - - 5
I dete 0-12 5 - - 5
II dete 0-12 5 - - 5
S2+1 studio (ND)
Odrasli 33 - - 38
dodatni krevet 12 - - 12
I dete 0-12 12 - - 12
II dete 0-12 12 - - 12
S2 studio (NA)
Odrasli 26 - - 31
I dete 0-12 26 - - 31
S2 studio (ND)
Odrasli 33 - - 38
I dete 0-12 33 - - 38
LA MER - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 31 - - 35
dodatni krevet 28 - - 32
I dete 0-12 15 - - 18
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 39 - - 44
dodatni krevet 36 - - 40
I dete 0-12 23 - - 26
MEDUZA - Rafailovici  
1/2 standard soba (francuski balkon) (NA)
Odrasli - - 17 -
I dete 0-12 - - 17 -
1/2 standard soba (francuski balkon) (ND)
Odrasli - - 23 -
I dete 0-12 - - 23 -
1/2 Standard soba PV (NA)
Odrasli - - 17 -
I dete 0-12 - - 17 -
1/2 Standard soba PV (ND)
Odrasli - - 23 -
I dete 0-12 - - 23 -
1/2 standard soba SS (NA)
Odrasli - - 18 -
I dete 0-12 - - 18 -
1/2 standard soba SS (ND)
Odrasli - - 24 -
I dete 0-12 - - 24 -
A3 +1 apartman garden (NA)
Odrasli - - 17 -
dodatni krevet - - 17 -
I dete 0-12 - - 17 -
II dete 0-12 - - 17 -
A3 +1 apartman garden (ND)
Odrasli - - 23 -
dodatni krevet - - 23 -
I dete 0-12 - - 23 -
II dete 0-12 - - 23 -
A3 apartman garden (NA)
Odrasli - - 17 -
I dete 0-12 - - 17 -
II dete 0-12 - - 17 -
A3 apartman garden (ND)
Odrasli - - 23 -
I dete 0-12 - - 23 -
II dete 0-12 - - 23 -
S2 studio SS (NA)
Odrasli - - 20 -
I dete 0-12 - - 20 -
S2 studio SS (ND)
Odrasli - - 25 -
I dete 0-12 - - 25 -
OBALA PLAVA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 22 - - 24
dodatni krevet 20 - - 22
I dete 0-12 11 - - 12
II dete 0-12 22 - - 24
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 30 - - 32
dodatni krevet 28 - - 30
I dete 0-12 19 - - 20
II dete 0-12 30 - - 32
OBALA PLUS - Rafailovici  
1/2 standard soba SS (ND)
Odrasli 31 - - 35
dodatni krevet 28 - - 32
I dete 0-12 15 - - 18
1/2 standard soba SS (PP)
Odrasli 39 - - 44
dodatni krevet 36 - - 40
I dete 0-12 23 - - 26
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 37 - - 44
dodatni krevet 33 - - 40
I dete 0-12 18 - - 22
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 45 - - 52
dodatni krevet 41 - - 48
I dete 0-12 26 - - 30
OBALA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 31 - - 35
dodatni krevet 28 - - 32
I dete 0-12 15 - - 18
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 39 - - 44
dodatni krevet 36 - - 40
I dete 0-12 23 - - 26
OBALA ZELENA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 22 - - 24
dodatni krevet 20 - - 22
I dete 0-12 11 - - 12
II dete 0-12 22 - - 24
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 30 - - 32
dodatni krevet 28 - - 30
I dete 0-12 19 - - 20
II dete 0-12 30 - - 32
LUX TRI RIBARA - Rafailovici  
1/2 Standard soba PV (NA)
Odrasli - 24 - -
dodatni krevet - 24 - -
I dete 0-12 - 24 - -
1/2 Standard soba PV (ND)
Odrasli - 30 - -
dodatni krevet - 30 - -
I dete 0-12 - 30 - -
1/2 Standard soba SV (NA)
Odrasli - 29 - -
dodatni krevet - 29 - -
I dete 0-12 - 29 - -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - 35 - -
dodatni krevet - 35 - -
I dete 0-12 - 35 - -
A2 apartman SV (NA)
Odrasli - 47 - -
I dete 0-12 - 32 - -
A2 apartman SV (ND)
Odrasli - 53 - -
I dete 0-12 - 37 - -
A3+1 apartman SV (NA)
Odrasli - 47 - -
dodatni krevet - 32 - -
I dete 0-12 - 32 - -
II dete 0-12 - 32 - -
A3+1 apartman SV (ND)
Odrasli - 53 - -
dodatni krevet - 37 - -
I dete 0-12 - 37 - -
II dete 0-12 - 37 - -
A3 apartman SV (NA)
Odrasli - 47 - -
I dete 0-12 - 32 - -
II dete 0-12 - 32 - -
A3 apartman SV (ND)
Odrasli - 53 - -
I dete 0-12 - 37 - -
II dete 0-12 - 37 - -
S2 studio SS (NA)
Odrasli - 33 - -
dodatni krevet - 22 - -
I dete 0-12 - 22 - -
II dete 0-12 - 22 - -
S2 studio SS (ND)
Odrasli - 39 - -
dodatni krevet - 28 - -
I dete 0-12 - 28 - -
II dete 0-12 - 28 - -
S2 studio SV (NA)
Odrasli - 36 - -
dodatni krevet - 24 - -
I dete 0-12 - 24 - -
II dete 0-12 - 24 - -
S2 studio SV (ND)
Odrasli - 41 - -
dodatni krevet - 30 - -
I dete 0-12 - 30 - -
II dete 0-12 - 30 - -
PONTA NOVA - Rafailovici  
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 58 - - 66
dodatni krevet 52 - - 59
I dete 0-12 29 - - 33
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 69 - - 77
dodatni krevet 64 - - 74
I dete 0-12 40 - - 44
PONTA - Rafailovici  
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 50 - - 57
dodatni krevet 45 - - 52
I dete 0-12 25 - - 29
II dete 0-12 25 - - 29
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 62 - - 69
dodatni krevet 57 - - 63
I dete 0-12 37 - - 40
II dete 0-12 37 - - 40
datum od - do 01.08.
31.08.
21.08.
31.08.
DANA - Rafailovici  
S2+1 studio (NA)
Odrasli - -
S2 studio (NA)
Odrasli - -
FONTANA - Rafailovici  
A2+2 apartman (NA)
Odrasli - 33
dodatni krevet - 5
I dete 0-12 - 5
II dete 0-12 - 5
A2+2 apartman (ND)
Odrasli - 40
dodatni krevet - 12
I dete 0-12 - 12
II dete 0-12 - 12
A2 apartman (NA)
Odrasli - 33
dodatni krevet - 5
I dete 0-12 - 5
II dete 0-12 - 5
A2 apartman (ND)
Odrasli - 40
dodatni krevet - 12
I dete 0-12 - 12
II dete 0-12 - 12
S2+1 studio (NA)
Odrasli - 26
dodatni krevet - 5
I dete 0-12 - 5
II dete 0-12 - 5
S2+1 studio (ND)
Odrasli - 33
dodatni krevet - 12
I dete 0-12 - 12
II dete 0-12 - 12
S2 studio (NA)
Odrasli - 26
I dete 0-12 - 26
S2 studio (ND)
Odrasli - 33
I dete 0-12 - 33
LA MER - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - 31
dodatni krevet - 28
I dete 0-12 - 15
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - 39
dodatni krevet - 36
I dete 0-12 - 23
MEDUZA - Rafailovici  
1/2 standard soba (francuski balkon) (NA)
Odrasli - -
1/2 standard soba (francuski balkon) (ND)
Odrasli - -
1/2 Standard soba PV (NA)
Odrasli - -
1/2 Standard soba PV (ND)
Odrasli - -
1/2 standard soba SS (NA)
Odrasli - -
1/2 standard soba SS (ND)
Odrasli - -
A3 +1 apartman garden (NA)
Odrasli - -
A3 +1 apartman garden (ND)
Odrasli - -
A3 apartman garden (NA)
Odrasli - -
A3 apartman garden (ND)
Odrasli - -
S2 studio SS (NA)
Odrasli - -
S2 studio SS (ND)
Odrasli - -
OBALA PLAVA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - 22
dodatni krevet - 20
I dete 0-12 - 11
II dete 0-12 - 22
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - 30
dodatni krevet - 28
I dete 0-12 - 19
II dete 0-12 - 30
OBALA PLUS - Rafailovici  
1/2 standard soba SS (ND)
Odrasli - 31
dodatni krevet - 28
I dete 0-12 - 15
1/2 standard soba SS (PP)
Odrasli - 39
dodatni krevet - 36
I dete 0-12 - 23
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - 37
dodatni krevet - 33
I dete 0-12 - 18
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - 45
dodatni krevet - 41
I dete 0-12 - 26
OBALA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - 31
dodatni krevet - 28
I dete 0-12 - 15
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - 39
dodatni krevet - 36
I dete 0-12 - 23
OBALA ZELENA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli - 22
dodatni krevet - 20
I dete 0-12 - 11
II dete 0-12 - 22
1/2 standard soba (PP)
Odrasli - 30
dodatni krevet - 28
I dete 0-12 - 19
II dete 0-12 - 30
LUX TRI RIBARA - Rafailovici  
1/2 Standard soba PV (NA)
Odrasli 24 -
dodatni krevet 24 -
I dete 0-12 24 -
1/2 Standard soba PV (ND)
Odrasli 30 -
dodatni krevet 30 -
I dete 0-12 30 -
1/2 Standard soba SV (NA)
Odrasli 29 -
dodatni krevet 29 -
I dete 0-12 29 -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 35 -
dodatni krevet 35 -
I dete 0-12 35 -
A2 apartman SV (NA)
Odrasli 47 -
I dete 0-12 32 -
A2 apartman SV (ND)
Odrasli 53 -
I dete 0-12 37 -
A3+1 apartman SV (NA)
Odrasli 47 -
dodatni krevet 32 -
I dete 0-12 32 -
II dete 0-12 32 -
A3+1 apartman SV (ND)
Odrasli 53 -
dodatni krevet 37 -
I dete 0-12 37 -
II dete 0-12 37 -
A3 apartman SV (NA)
Odrasli 47 -
I dete 0-12 32 -
II dete 0-12 32 -
A3 apartman SV (ND)
Odrasli 53 -
I dete 0-12 37 -
II dete 0-12 37 -
S2 studio SS (NA)
Odrasli 33 -
dodatni krevet 22 -
I dete 0-12 22 -
II dete 0-12 22 -
S2 studio SS (ND)
Odrasli 39 -
dodatni krevet 28 -
I dete 0-12 28 -
II dete 0-12 28 -
S2 studio SV (NA)
Odrasli 36 -
dodatni krevet 24 -
I dete 0-12 24 -
II dete 0-12 24 -
S2 studio SV (ND)
Odrasli 41 -
dodatni krevet 30 -
I dete 0-12 30 -
II dete 0-12 30 -
PONTA NOVA - Rafailovici  
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - 58
dodatni krevet - 52
I dete 0-12 - 29
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - 69
dodatni krevet - 64
I dete 0-12 - 40
PONTA - Rafailovici  
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - 50
dodatni krevet - 45
I dete 0-12 - 25
II dete 0-12 - 25
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli - 62
dodatni krevet - 57
I dete 0-12 - 37
II dete 0-12 - 37
datum od - do 01.09.
20.09.
01.09.
30.09.
DANA - Rafailovici  
S2+1 studio (NA)
Odrasli - 14
dodatni krevet - 14
I dete 0-12 - 14
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) - 0
II dete 0-12 - 14
S2 studio (NA)
Odrasli - 14
I dete 0-12 - 14
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) - 0
II dete 0-12 - 14
FONTANA - Rafailovici  
A2+2 apartman (NA)
Odrasli 29 -
dodatni krevet 5 -
I dete 0-12 5 -
II dete 0-12 5 -
A2+2 apartman (ND)
Odrasli 36 -
dodatni krevet 12 -
I dete 0-12 12 -
II dete 0-12 12 -
A2 apartman (NA)
Odrasli 29 -
dodatni krevet 5 -
I dete 0-12 5 -
II dete 0-12 5 -
A2 apartman (ND)
Odrasli 36 -
dodatni krevet 12 -
I dete 0-12 12 -
II dete 0-12 12 -
S2+1 studio (NA)
Odrasli 21 -
dodatni krevet 5 -
I dete 0-12 5 -
II dete 0-12 5 -
S2+1 studio (ND)
Odrasli 28 -
dodatni krevet 12 -
I dete 0-12 12 -
II dete 0-12 12 -
S2 studio (NA)
Odrasli 21 -
I dete 0-12 21 -
S2 studio (ND)
Odrasli 28 -
I dete 0-12 28 -
LA MER - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 27 -
dodatni krevet 24 -
I dete 0-12 13 -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 35 -
dodatni krevet 32 -
I dete 0-12 21 -
MEDUZA - Rafailovici  
1/2 standard soba (francuski balkon) (NA)
Odrasli - 15
I dete 0-12 - 15
1/2 standard soba (francuski balkon) (ND)
Odrasli - 20
I dete 0-12 - 20
1/2 Standard soba PV (NA)
Odrasli - 15
I dete 0-12 - 15
1/2 Standard soba PV (ND)
Odrasli - 20
I dete 0-12 - 20
1/2 standard soba SS (NA)
Odrasli - 16
I dete 0-12 - 16
1/2 standard soba SS (ND)
Odrasli - 21
I dete 0-12 - 21
A3 +1 apartman garden (NA)
Odrasli - 15
dodatni krevet - 15
I dete 0-12 - 15
II dete 0-12 - 15
A3 +1 apartman garden (ND)
Odrasli - 20
dodatni krevet - 20
I dete 0-12 - 20
II dete 0-12 - 20
A3 apartman garden (NA)
Odrasli - 15
I dete 0-12 - 15
II dete 0-12 - 15
A3 apartman garden (ND)
Odrasli - 20
I dete 0-12 - 20
II dete 0-12 - 20
S2 studio SS (NA)
Odrasli - 17
I dete 0-12 - 17
S2 studio SS (ND)
Odrasli - 22
I dete 0-12 - 22
OBALA PLAVA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 19 -
dodatni krevet 17 -
I dete 0-12 10 -
II dete 0-12 19 -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 27 -
dodatni krevet 25 -
I dete 0-12 18 -
II dete 0-12 27 -
OBALA PLUS - Rafailovici  
1/2 standard soba SS (ND)
Odrasli 27 -
dodatni krevet 24 -
I dete 0-12 13 -
1/2 standard soba SS (PP)
Odrasli 35 -
dodatni krevet 32 -
I dete 0-12 21 -
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 32 -
dodatni krevet 29 -
I dete 0-12 16 -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 40 -
dodatni krevet 37 -
I dete 0-12 24 -
OBALA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 27 -
dodatni krevet 24 -
I dete 0-12 13 -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 35 -
dodatni krevet 32 -
I dete 0-12 21 -
OBALA ZELENA - Rafailovici  
1/2 standard soba (ND)
Odrasli 19 -
dodatni krevet 17 -
I dete 0-12 10 -
II dete 0-12 19 -
1/2 standard soba (PP)
Odrasli 27 -
dodatni krevet 25 -
I dete 0-12 18 -
II dete 0-12 27 -
LUX TRI RIBARA - Rafailovici  
1/2 Standard soba PV (NA)
Odrasli - 21
dodatni krevet - 21
I dete 0-12 - 21
1/2 Standard soba PV (ND)
Odrasli - 26
dodatni krevet - 26
I dete 0-12 - 26
1/2 Standard soba SV (NA)
Odrasli - 23
dodatni krevet - 23
I dete 0-12 - 23
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli - 29
dodatni krevet - 29
I dete 0-12 - 29
A2 apartman SV (NA)
Odrasli - 38
I dete 0-12 - 25
A2 apartman SV (ND)
Odrasli - 44
I dete 0-12 - 31
A3+1 apartman SV (NA)
Odrasli - 38
dodatni krevet - 25
I dete 0-12 - 25
II dete 0-12 - 25
A3+1 apartman SV (ND)
Odrasli - 44
dodatni krevet - 31
I dete 0-12 - 31
II dete 0-12 - 31
A3 apartman SV (NA)
Odrasli - 38
I dete 0-12 - 25
II dete 0-12 - 25
A3 apartman SV (ND)
Odrasli - 44
I dete 0-12 - 31
II dete 0-12 - 31
S2 studio SS (NA)
Odrasli - 30
dodatni krevet - 20
I dete 0-12 - 20
II dete 0-12 - 20
S2 studio SS (ND)
Odrasli - 36
dodatni krevet - 26
I dete 0-12 - 26
II dete 0-12 - 26
S2 studio SV (NA)
Odrasli - 32
dodatni krevet - 21
I dete 0-12 - 21
II dete 0-12 - 21
S2 studio SV (ND)
Odrasli - 38
dodatni krevet - 27
I dete 0-12 - 27
II dete 0-12 - 27
PONTA NOVA - Rafailovici  
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 47 -
dodatni krevet 42 -
I dete 0-12 24 -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 58 -
dodatni krevet 54 -
I dete 0-12 35 -
PONTA - Rafailovici  
1/2 Standard soba SV (ND)
Odrasli 38 -
dodatni krevet 34 -
I dete 0-12 19 -
II dete 0-12 19 -
1/2 Standard soba SV (PP)
Odrasli 50 -
dodatni krevet 46 -
I dete 0-12 31 -
II dete 0-12 31 -
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Vrh stranice