Krstarenje Nilom i Hurgada 2023   (Avion)

HURGHADA - Najpoznatije egipatsko letovalište na Crvenom moru, koje je posebno poznato po lepoti svog koralnog blaga. Klimatski uslovi u Hurgadi su mnogo povoljniji u smislu niže temperature, što je za područje Afrike veoma bitno. Peščane plaže se pružaju duž cele oblasti ispred većine hotela, što nije slučaj sa drugim letovalištima na obalama Crvenog mora. Podvodno bogatstvo Crvenog mora u ovom predelu omogućilo je da Hurgada postane omiljeno mesto ronilaca i zaljubljenika morske flore i faune. Većina hotela je sa izuzetno bogatim sadržajima, a sam centar mesta, kao i bogate istorijske lokacije u okolini, su lako pristupačne svim gostima ovog letovališta. Posle dugogodišnjeg iskustva u Egiptu to je naše mišljenje. 

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.10.
08.10.
08.10.
15.10.
15.10.
22.10.
22.10.
29.10.
PAKET
1/2 Standard (PCT)
PO OSOBI 999 999 999 999
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd avio kompanijom AIR Serbia (čarter let),

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe na bazi 1+3 noći sa All inclusive uslugom u hotelu 4* u Hurgadi, Makadi Bey-u, Sahl Hasheesh-u, Soma Bay-u ili El Gouna-i (ZYA Regina Resort & Aqua Park, Coral Beach, Long Beach, Sunny Days El Palacio ili sličan sa 4*),

  • krstarenje brodom sa 5* na bazi 3 puna pansiona ( M/S Carnival ili sličan sa 5*),

  • asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji za grupe od minimum 14 putnika ili predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku za grupe od 15 i više putnika za vreme trajanja aranžmana

  • obilaske prema programu

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 57.07 € (25.06 € takse aerodroma Nikola Tesla i 32.01 € taksa aerodroma u Hurgadi) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 57.07 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

 • Nije uključeno u cenu

  • Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva Covid-19,

  • obavezni bakšiš redovnog programa oko 30 $ ili oko 27 € po osobi koji se plaća isključivo u Egiptu predstavniku ino partnera,

  • egipatsku vizu

  • troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera), individualne troškove, ekstra hotelske troškove. Ukazujemo putnicima da, imajući u vidu datum formiranja programa putovanja i datum realizacije fakultativnog izleta, može doći do bitnih promena imperativnih uslova, koji se tiču kretanja, prelaska granice, mera zaštite, vakcinalnih uslova i slično, što može uticati na sadržaj fakultativnog programa, pa i potpunu ili delimičnu nemogućnost realizacije izleta, što organizator fakultativnog programa, ne može unapred predvideti.

  • individualne troškove,

  • ekstra hotelske troškove.

Program putovanja

 • 1. DAN: BEOGRAD–HURGADA:

  • Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Hurgadu letom JU 9780 oko 06.05h ili oko 18.00h (polasci u septembru i oktobru) (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje u Hurgadu (po lokalnom vremenu) oko 10.30h ili oko 22.25h (po lokalnom vremenu) . Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. NOĆENJE.

 • 2. DAN: HURGADA - ASUAN:

  • Rani jutarnji odlazak autobusom za Asuan. U Asuan se stiže oko podneva. Ukrcavanje na brod. RUČAK. Posle ručka obilazak hrama Fila. Povratak na brod. Usluga: pun pansion. NOĆENJE.

 • 3. DAN: ASUAN – ABU SIMBEL - KRSTARENJE NILOM – KOMOMBO – EDFU:

  • DORUČAK. U ranim jutarnjim časovima fakultativni izlet i obilazak jedinstvenog i grandioznog Abu Simbel hrama, lokaliteta starog preko 3000 godina, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Povratak na brod oko 13:30h i ručak, a za to vreme polako plovidba ka Komombu. Oko 18.00h predviđen obilazak hrama Komombo (poseta dvojnom Horusovom i Sobekovom hramu iz Ptolomejskog perioda). Povratak na brod, a posle toga nastavak plovidbe do Edfu-a, gde se i provodi noć. Usluga: pun pansion. NOĆENJE.

 • 4. DAN: KRSTARENJE NILOM – EDFU – LUKSOR:

  • DORUČAK. Obilazak Edfu - hrama posvećenog bogu Horusu. Krstarenje do Luksora. RUČAK. Planiran dolazak u Luksor oko 16.30h. Obilazak istočne obale i hrama Luksor. Povratak na brod. Usluga: pun pansion. NOĆENJE.

 • 5. DAN: LUKSOR-HURGADA

  • DORUČAK. Poseta zapadnoj obali gde su grobnice egipatskih farona u Dolini kraljeva, Memnonovi kolosi kao i pogrebni hram kraljice Hatšepsut. Ručak u nekom od lokalnih restorana, a potom obilazak istočne obale i hrama Karnak. Transfer do Hurgade, najpoznatijeg letovališta na Crvenom moru. Smeštaj u hotel. VEČERA. NOĆENJE.

 • 6 - 7. DAN: HURGADA:

  • DORUČAK. Boravak u hotelu na bazi All inclusive usluge. Mogućnost za neki od brojnih fakultativnih izleta: ronjenje u predivnom ambijentu Crvenog mora, koralno ostrvo, safari. VEČERA. NOĆENJE.

 • 8./9. DAN: HURGADA - BEOGRAD:

  • DORUČAK. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let za Beograd. Predviđeno poletanje za Beograd (po lokalnom vremenu) letom JU 9781 oko 11.20h ili oko 09.50h ( 28.05-04.06) ili oko 23.10h (polasci u septembru i oktobru). Let za Beograd. Predviđeno sletanje (po lokalnom vremenu) oko 14.00h. Kraj programa.

 • USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner »TRAVEL WAYS EGYPT«. Attia El Sawalhy St., El Serag Center Tower No.1. From Makram Abid. Nasr City. Cairo. Egypt.

 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja, individualna ili grupna polisa za koju je neophodan minimum od pet prijavljenih putnika), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R. Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

 • Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 je obavezno za putovanje u Egipat, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

  • VAŽNA NAPOMENA: U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00h i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Objavljene cene važe za građane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država ove cene ne mogu biti garantovane, te se rezervacija neće smatrati validnom bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima–publikacijama ili na websajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni ovim programom. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote i biće tačno poznato 24h pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Egiptu su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza prema tački 11. Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a. Ukazujemo našim putnicima da je, u postojećim opšte poznatim okolnostima, moguće da dođe do poteškoća i privremene obustave u isporuci struje, vode, internet usluga, određene vrste roba i sl. u kojim slučajevima organizator putovanja ne može snositi odgovornost. Posebno ukazujemo na moguće posledice svetske energetske krize, te ukoliko iz tih razloga dođe do poremećaja u snabdevanju energentima (gas, restrikcije struje, nedostatak grejanja, i sl.), organizator putovanja ne može snositi odgovornost s obzirom na to da se radi o opšte poznatim razlozima koji su van domašaja naše delatnosti. Napuštanje smeštajnog objekta, u toku trajanja aranžmana, ne predstavlja osnov za bilo kakvu refundaciju na teret ogranizatora putovanja ili neposrednog pružaoca usluge smeštaja.

 • VIZA i VAŽENJE PASOŠA:

  • Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) se dobija prilikom ulaska u Egipat (25$) ili se može dobiti individualno u ambasadi Egipta u Beogradu, ulica Andre Nikolića 12. tel. 011/2650-585 uz potvrdu o putovanja, voucher i dve fotografije (dimenzija 4x6 cm na beloj pozadinu. Košta 10$ (plaća se isključivo u USD), procedura u letnjoj sezoni traje minimum 10 radnih dana, a pasoš mora da važi MINIMUM 6 MESECI od datuma izlaska iz Egipta. Dokumentaciju primaju od 09.00h do 11.00h. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih, a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja.

 • POPUSTI I DOPLATE

  • Cena za jednokrevetnu sobu (1/1) 1205 €, mogućnost smeštaja jednog deteta 02-11.99 godina (isključivo u zajedničkom ležaju), u pratnji 2 odrasle osobe i jedino u tom slučaju ostvaruje popust i plaća 605€. Ne postoji mogućnost smeštaja 3 odrasle osobe u standardnoj sobi. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju. NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu, plaćaju 49€ Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. FAKULTATIVNI IZLETI: Abu Simbel 100 € (deca 2-5.99 god. GRATIS; deca 06-11.99 god plaćaju 50 % od cene) rezervišu se i plaćaju isključivo u Egiptu predstavniku ino partnera.

 • VAŽNO:

  • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekta, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova. SVE REZERVACIJE SE RADE ISKLJUČIVO NA UPIT!!! PUTNICI ĆE U ROKU OD 72H OD DANA REZERVACIJE BITI OBAVEŠTENI O STATUSU ISTE I UKOLIKO REZERVACIJA NE BUDE POTVRĐENA OD STRANE HOTELA ILI AVIO KOMPANIJE, REZERVACIJA ĆE AUTOMATSKI BITI RASKINUTA I PRESTATI DA PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO, SA ČIME SU SE PUTNICI SAGLASILI PRILIKOM SAME REZERVACIJE. Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni. U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.

 • NAPOMENE ZA AVIO PREVOZ - AIR SERBIA:

  • Dozvoljena težina prtljaga 23kg po osobi, a ručnog prtljaga 8kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje određuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja). Molimo sve naše putnike da se pre putovanja detaljno upozanju sa aktuelnim uslovima avio kompanije (trudnice, putnici sa posebnim potrebama i sl.): https://www.airserbia.com/informacije/specijalni-zahtevi/zdravstveni-uslovi/specificna-zdravstvena-stanja Mole se putnici da prilikom rezervacije, a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici !!! Raspored sedenja u avionu je u nadležnosti aerodromske službe čekiranja, a u autobusu se određuje kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. U slučaju nedovoljnog broja putnika po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predvidjen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvodjenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.

  • UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. OPISI: M/S Carnival 5* i slični sa 5* brodovi, koji imaju nekoliko paluba, restoran, nekoliko barova, bazen na gornjoj palubi sa ležaljakama i suncobranima, sefove na recepciji broda... Sve standardne kabine su dvokrevetne, klimatizovane, opremljene TWC, TV, mini barom... Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice. Usluga: pun pansion (doručak, ručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje) ZYA REGINA RESORT & AQUA PARK 4* Nalazi se u centru Hurgade, u Sakali, na samoj obali mora sa privatnom peščanom plažom. Hotelski kompleks obuhvata centralnu zgradu sa recepcijom i manjim delom smeštajnih kapaciteta kao i smeštajne objekte van centralne zgrade bungalovskog tipa. Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice. U sklopu hotela se nalazi: 2 bazena i mini-bazen, 3 restorana sa internacionalom kuhinjom, nekoliko barova, na raspolaganju su sportovi na vodi, aqua park, teniski teren, stoni tenis, bilijar, teren za odbojku na pesku, diskoteka, internet servis, health centar, servis za pranje, prodavnica suvenira, kutak za decu... Standardne sobe površine oko 30m2 i opremljene su sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovane, sa terasom ili balkonom. Bungalovi smešteni u prizemlju, površine oko 36m2 i opremljeni su sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovani, ulazne terase. Superior i regal deluxe sobe površine oko 40m2 i opremljene su sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovane, sa terasom ili balkonom. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i 2 dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle i jedno dete do 13.99 god. U bungalovu mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle i jedno dete do 13.99 god. U superior i regal deluxe sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe u pratnji dvoje dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle i jedno dete do 13.99 god. Usluga: polupansion - (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje ili All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima). https://reginaresort.com-hurghada.com/ CORAL BEACH HURGHADA HOTEL 4* Ovaj hotelski kompleks se nalazi na oko 22 km od centralnog dela Hurgade, sa sopstvenom peščanom plažom dugom 1200m. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane. Sastoji se od glavne zgrade i brojnih vila, koje mogu biti udaljene od centralne zgrade. Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice. Kao i u većini hotela u južnom delu Hurgade, plažu karakteriše izražena smena plime i oseke, te je plićak u pojedinim delovima znatan. U sklopu hotela nalazi se nekoliko restorana, tematskih barova (pub, bar pored bazena, american, bar na plaži, orijental...), 2 bazena, 2 stoni tenis, 2 bilijar, health centar (fitnes, masaža, sauna, jacuzzi, hamam...), diving centar 2, mini klub za decu, animacioni tim, 2 prodavnica suvenira... Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane, opremljene TWC, TV, telefonom, mini barom, sefom…U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe u pratnji dvoje dece. Usluga : All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima). SUNNY DAYS RESORT SPA & AQUA PARK 4* Nalazi se na oko 4km od centra Hurgade i oko 10km od aerodrome, u delu između starog centra Dahar i nove marine. Hotel je otvoren 1991. a poslednji put delimično renoviran 2018. godine. Od 2019. godine hoteli Sunny Days El Palacio i Sunny Days Palma De Mirette čine jedan hotelski kompleks pod nazivom Sunny Days Resort Spa & Aqua Park. Zauzima površinu od 145.643m². Hotel poseduje dve plaže Laguna sandy beach i Coral beach. Laguna je lepo uređena za plivanje, dok je Coral beach plaža predviđena za snorkling i ronjenje (potrebna je obuća za plivanje). Na kraju lagune se nalazi koralni greben u dubokoj vodi i odličan je za snorkling koji privlači veliki broj zaljubljenika u podvodni svet. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste peškire, ležaljke i suncobrane. U sklopu resorta nalaze se 4 bazena, lobi, sala za sastanke, 3 glavna i 6 a la carte restorana, nekoliko barova i oriental cafe, spa centar, fitness.... Od ostalih animacija tu su: stoni tenis, dva terena za odbojku, dva terena za skvoš, jutarnja gimnastika, gimnastika u vodi, joga, odbojka na plaži, časovi plesa, trbušni ples, step aerobik, zumba, boćanje i večernje animacije…. Wi-Fi internet je besplatan u lobiju. Hotel ima i novi aqua park (otvoren 2017. godine), te se osim mlađoj populaciji preporučuje i porodicama sa decom. Za decu tu su i dečiji klub (za decu 4-12 godina), igralište, mini disko. Standardne sobe: pogled bazen ili pogled more su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, smeštene su u delu hotela “Palacio”, mogu imati pogled na more ili pogled na lagunu/bazen, a sobe sa zadnje strane hotela pogled na ulicu i na deo hotela “Palma”, klimatizovane, opremljene TWC, TV, telefonom, sefom… Premium sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, smeštene su u delu hotela “Palma”, mogu imati pogled na more ili baštu. U svim sobama je kupatilo sa tuš kabinom. I pored svega, hotel zadržava pravo smeštaja po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice. I u standardnim i u premium sobama mogu da se smeste 2 odrasle osobe u pratnji dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i jedno dete do 12.99 god. Usluga : All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima). https://www.sunnydaysegypt.com Long Beach RESORT 4* (ЕX HILTON LONG BEACH) Ovaj hotelski kompleks (resort) se nalazi na oko 20 km od centralnog dela Hurgade, sa sopstvenom peščanom plažom dugom 1100m. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane. Sastoji se od glavne zgrade i brojnih vila, koje mogu biti udaljene od centralne zgrade. Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice. Kao i u većini hotela u južnom delu Hurgade, plažu karakteriše izražena smena plime i oseke, te je plićak u pojedinim delovima znatan. Standardne sobe se ne nalaze u glavnoj zgradi. Sobe u glavnoj zgradi se doplaćuju. U sklopu hotela nalazi se nekoliko restorana, tematskih barova (pub, bar pored bazena, american, bar na plaži, orijental...), 4 bazena, bazen za decu, tereni za tenis, stoni tenis, odbojku na pesku, mini golf, bilijar, health centar ( fitnes, masaža, sauna, jacuzzi, hamam...), diving centar i škola ronjenja, mini klub za decu, animacioni tim, diskoteka, prodavnica suvenira... Standardne sobe su opremljene sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovane, sa terasom ili balkonom. Premium sobe su opremljene sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovane, sa terasom ili balkonom. Deluxe sobe su opremljene sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovane, sa terasom ili balkonom. Superior family sobe su opremljene sa LCD TV sa satelitskim kanalima, TWC, mini barom, sefom, telefonom, fenom, klimatizovani, sa terasom ili balkonom. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 13.99 god. U premium sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 13.99 god. U deluxe sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 13.99 god. U superior family sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 13.99 god. Usluga: All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima). https://longbeachhurghada.com/ Molimo sve putnike da se o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ obavezno informišu 24h pred put na našem web sajtu u sekciji INFORMACIJE O POLASCIMA !!! OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja. agencije Argus Tours. Aranžman je rađen na bazi minimum 14 putnika po grupi, a 180 putnika po letu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice