ALANJA 2023 (11 ili 12 dana)   (Avion)

RANI BUKING DO 31.03.2023.

Na oko 130 km od Antalije, nalazi se jedno od najlepših turističkih destinacija, Alanja. Nekoliko kilometara dugačka peščana plaža, sa zaleđem u borovoj šumi i samim centrom mesta, koji ne može da diše od velikog broja radnjica, butika, kafića i diskoteka, čine ovo mesto idealno za odmor. Tvrđava iz XIV veka koja dominira gradićem, samo dopunjuje prelepu sliku. Skoro svi hoteli su skoncentrisani na samoj obali ili u neposrednoj blizini. Bezbroj dolmuša omogućava Vam da za kratko vreme obiđete sve atraktivnosti ovog letovališta.

 

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 14.06.
25.06.
18.06.
28.06.
25.06.
05.07.
28.06.
09.07.
OZCAN  
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 579 559 599 655
ASLAN CITY  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 759 739 739 785
ELYSEE BEACH  
1/2 standard (PP)
PO OSOBI 725 689 719 779
ERGUN  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 649 635 665 705
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 649 635 665 705
GREEN PARADISE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 639 615 655 695
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 639 615 655 695
KLEOPATRA ARSI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 725 695 695 725
KLEOPATRA SUN LIGHT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 579 565 575 609
KONAKLI NERGIS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 615 595 629 665
SUN VERA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 589 569 589 629
Family soba (AI)
PO OSOBI 649 625 645 695
WIEN STAR HOTEL  
1/2 ssv (ND)
PO OSOBI 579 569 575 599
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 555 545 555 569
ARABELLA WORLD  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 819 775 775 829
Family soba (AI)
PO OSOBI 975 919 919 989
ARSI  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 709 679 679 709
ARSI BLUE BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 735 709 709 745
ARSI ENFI CITY BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 725 705 725 759
ARSI PARADISE  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 735 709 709 745
CLUB MIRABELL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 725 715 775 835
1/2 Large room (AI)
PO OSOBI 789 775 845 915
1/2 Standard soba (AI)
PO OSOBI 709 699 759 819
ELYSEE  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 785 745 775 839
KLEOPATRA ADA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 655 635 645 679
Family soba (AI)
PO OSOBI 709 695 705 749
KLEOPATRA LIFE  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 805 779 805 869
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 785 765 789 849
Large room (AI)
PO OSOBI 805 779 805 869
REMI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 709 685 685 729
SARITAS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 669 645 645 669
large bunkbed room (AI)
PO OSOBI 669 645 645 669
SULTAN SIPAHI RESORT  
1/2 SSV (Bocni pogled more) (AI)
PO OSOBI 875 839 839 895
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 799 769 769 819
Family room (AI)
PO OSOBI 965 919 919 985
SUN FIRE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 629 619 629 665
Family room (AI)
PO OSOBI 679 665 679 719
SUN STAR BEACH  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 685 655 699 755
CONCORDIA CELES  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 819 825 865 915
Family room (AI)
PO OSOBI 1055 1055 1115 1195
ORANGE COUNTY RESORT ALANYA  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1239 1199 1255 1379
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1325 1275 1329 1465
OZKAYMAK INCEKUM BEACH RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1049 1015 1079 1175
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1069 1035 1099 1199
OZKAYMAK SELECT RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1075 1045 1105 1205
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1099 1065 1125 1229
Family room (UAI)
PO OSOBI 1175 1135 1205 1315
SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 1275 1215 1279 1369
1/2 GARDEN ROOM (AI)
PO OSOBI 1235 1179 1245 1329
SUN STAR RESORT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 805 759 805 875
Family soba (AI)
PO OSOBI 879 835 879 959
THE GARDEN BEACH /EX GANITA GARDEN /  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 925 879 895 969
Family soba (AI)
PO OSOBI 925 879 895 969
THE MARILIS HILL RESORT&SPA  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 865 815 815 885
Deluxe suite sea view (AI)
PO OSOBI 1015 955 955 1045
datum od - do 05.07.
16.07.
09.07.
19.07.
16.07.
26.07.
19.07.
30.07.
26.07.
06.08.
30.07.
09.08.
OZCAN  
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 685 655 655 685 689 669
ASLAN CITY  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 819 795 795 835 835 795
ELYSEE BEACH  
1/2 standard (PP)
PO OSOBI 819 789 789 835 835 789
ERGUN  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 735 709 709 745 745 709
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 735 709 709 745 745 709
GREEN PARADISE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 715 695 699 729 765 745
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 715 695 699 729 765 745
KLEOPATRA ARSI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 765 755 769 809 809 769
KLEOPATRA SUN LIGHT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 615 589 595 619 625 599
KONAKLI NERGIS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 685 665 669 699 729 715
SUN VERA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 645 615 625 655 659 635
Family soba (AI)
PO OSOBI 715 679 689 729 735 705
WIEN STAR HOTEL  
1/2 ssv (ND)
PO OSOBI 599 575 575 599 599 575
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 569 555 555 569 569 555
ARABELLA WORLD  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 919 899 899 955 955 899
Family soba (AI)
PO OSOBI 1105 1079 1079 1155 1155 1079
ARSI  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 749 739 755 795 795 755
ARSI BLUE BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 785 769 785 829 829 785
ARSI ENFI CITY BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 759 745 799 845 845 799
ARSI PARADISE  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 785 769 785 829 829 785
CLUB MIRABELL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 835 789 789 835 835 789
1/2 Large room (AI)
PO OSOBI 915 865 865 915 915 865
1/2 Standard soba (AI)
PO OSOBI 819 779 779 819 819 779
ELYSEE  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 889 859 859 909 909 859
KLEOPATRA ADA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 725 709 709 745 745 709
Family soba (AI)
PO OSOBI 795 769 769 809 809 769
KLEOPATRA LIFE  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 895 845 845 895 895 845
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 879 829 829 879 879 829
Large room (AI)
PO OSOBI 895 845 845 895 895 845
REMI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 755 725 739 789 789 749
SARITAS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 669 659 695 725 725 695
large bunkbed room (AI)
PO OSOBI 669 659 695 725 725 695
SULTAN SIPAHI RESORT  
1/2 SSV (Bocni pogled more) (AI)
PO OSOBI 945 909 939 1025 1045 985
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 869 839 869 945 969 909
Family room (AI)
PO OSOBI 1045 1005 1039 1139 1165 1089
SUN FIRE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 709 699 699 729 729 699
Family room (AI)
PO OSOBI 775 755 755 795 795 755
SUN STAR BEACH  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 765 739 759 805 805 759
CONCORDIA CELES  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 915 875 895 949 949 895
Family room (AI)
PO OSOBI 1199 1135 1165 1249 1249 1165
ORANGE COUNTY RESORT ALANYA  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1459 1369 1369 1475 1475 1369
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1545 1449 1449 1555 1555 1449
OZKAYMAK INCEKUM BEACH RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1229 1159 1195 1315 1339 1249
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1255 1179 1215 1335 1365 1269
OZKAYMAK SELECT RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1259 1185 1225 1345 1369 1279
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1285 1205 1245 1365 1395 1299
Family room (UAI)
PO OSOBI 1375 1289 1329 1465 1495 1395
SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 1369 1279 1289 1395 1409 1315
1/2 GARDEN ROOM (AI)
PO OSOBI 1329 1245 1255 1355 1369 1279
SUN STAR RESORT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 885 849 869 919 919 869
Family soba (AI)
PO OSOBI 975 929 955 1015 1015 955
THE GARDEN BEACH /EX GANITA GARDEN /  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 979 925 925 979 1005 959
Family soba (AI)
PO OSOBI 979 925 925 979 1005 959
THE MARILIS HILL RESORT&SPA  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 939 895 895 949 949 895
Deluxe suite sea view (AI)
PO OSOBI 1109 1049 1049 1115 1115 1049
datum od - do 06.08.
16.08.
09.08.
20.08.
16.08.
27.08.
20.08.
30.08.
27.08.
06.09.
30.08.
10.09.
OZCAN  
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 699 735 735 699 699 735
ASLAN CITY  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 795 835 805 745 739 779
ELYSEE BEACH  
1/2 standard (PP)
PO OSOBI 789 835 835 785 749 779
ERGUN  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 709 745 735 689 679 709
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 709 745 735 689 679 709
GREEN PARADISE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 749 789 789 739 705 729
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 749 789 789 739 705 729
KLEOPATRA ARSI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 769 809 809 759 729 759
KLEOPATRA SUN LIGHT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 599 625 625 595 589 615
KONAKLI NERGIS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 719 755 755 709 675 699
SUN VERA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 645 675 675 645 639 655
Family soba (AI)
PO OSOBI 715 755 755 715 709 729
WIEN STAR HOTEL  
1/2 ssv (ND)
PO OSOBI 575 599 599 575 575 595
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 555 569 569 555 555 569
ARABELLA WORLD  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 899 955 945 859 795 835
Family soba (AI)
PO OSOBI 1079 1155 1139 1025 939 995
ARSI  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 755 795 795 745 715 745
ARSI BLUE BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 785 829 819 765 739 779
ARSI ENFI CITY BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 799 845 845 789 759 795
ARSI PARADISE  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 785 829 819 765 739 779
CLUB MIRABELL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 789 835 815 749 705 739
1/2 Large room (AI)
PO OSOBI 865 915 895 815 765 805
1/2 Standard soba (AI)
PO OSOBI 779 819 805 735 695 725
ELYSEE  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 859 909 909 855 805 839
KLEOPATRA ADA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 709 745 745 709 655 659
Family soba (AI)
PO OSOBI 769 809 809 769 705 709
KLEOPATRA LIFE  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 845 895 895 835 799 845
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 829 879 879 819 785 829
Large room (AI)
PO OSOBI 845 895 895 835 799 845
REMI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 749 789 789 749 729 759
SARITAS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 695 725 719 675 645 669
large bunkbed room (AI)
PO OSOBI 695 725 719 675 645 669
SULTAN SIPAHI RESORT  
1/2 SSV (Bocni pogled more) (AI)
PO OSOBI 985 1039 989 909 909 955
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 909 959 909 839 839 879
Family room (AI)
PO OSOBI 1089 1155 1095 1005 1005 1055
SUN FIRE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 699 729 729 699 639 645
Family room (AI)
PO OSOBI 755 795 795 755 695 695
SUN STAR BEACH  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 759 805 795 745 725 765
CONCORDIA CELES  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 895 949 935 869 865 915
Family room (AI)
PO OSOBI 1165 1249 1225 1125 1115 1195
ORANGE COUNTY RESORT ALANYA  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1369 1475 1449 1325 1295 1389
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1449 1555 1535 1399 1369 1475
OZKAYMAK INCEKUM BEACH RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1249 1339 1339 1225 1159 1239
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1269 1365 1365 1245 1179 1259
OZKAYMAK SELECT RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1279 1369 1369 1249 1185 1269
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1299 1395 1395 1269 1205 1289
Family room (UAI)
PO OSOBI 1395 1495 1495 1359 1289 1385
SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 1315 1409 1409 1275 1189 1275
1/2 GARDEN ROOM (AI)
PO OSOBI 1279 1369 1369 1239 1155 1235
SUN STAR RESORT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 869 919 905 835 799 839
Family soba (AI)
PO OSOBI 955 1015 999 915 869 925
THE GARDEN BEACH /EX GANITA GARDEN /  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 969 1029 1029 969 929 965
Family soba (AI)
PO OSOBI 969 1029 1029 969 929 965
THE MARILIS HILL RESORT&SPA  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 895 949 939 865 815 865
Deluxe suite sea view (AI)
PO OSOBI 1049 1115 1109 1009 955 1015
datum od - do 06.09.
17.09.
10.09.
20.09.
17.09.
27.09.
OZCAN  
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 735 699 659
ASLAN CITY  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 739 685 675
ELYSEE BEACH  
1/2 standard (PP)
PO OSOBI 779 739 709
ERGUN  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 679 629 625
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 679 629 625
GREEN PARADISE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 695 639 605
family kreveti na sprat (AI)
PO OSOBI 695 639 605
KLEOPATRA ARSI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 755 709 695
KLEOPATRA SUN LIGHT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 595 565 545
KONAKLI NERGIS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 665 615 585
SUN VERA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 569 515 515
Family soba (AI)
PO OSOBI 625 555 555
WIEN STAR HOTEL  
1/2 ssv (ND)
PO OSOBI 585 559 559
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 559 535 535
ARABELLA WORLD  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 809 759 759
Family soba (AI)
PO OSOBI 959 895 895
ARSI  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 739 695 679
ARSI BLUE BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 765 709 679
ARSI ENFI CITY BEACH  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 785 729 709
ARSI PARADISE  
1/2 Standardna soba (AI)
PO OSOBI 765 709 679
CLUB MIRABELL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 739 705 675
1/2 Large room (AI)
PO OSOBI 805 765 729
1/2 Standard soba (AI)
PO OSOBI 725 695 665
ELYSEE  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 839 795 765
KLEOPATRA ADA  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 659 619 585
Family soba (AI)
PO OSOBI 709 665 625
KLEOPATRA LIFE  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 819 759 745
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 799 745 729
Large room (AI)
PO OSOBI 819 759 745
REMI  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 739 695 679
SARITAS  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 645 605 595
large bunkbed room (AI)
PO OSOBI 645 605 595
SULTAN SIPAHI RESORT  
1/2 SSV (Bocni pogled more) (AI)
PO OSOBI 875 799 799
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 799 725 725
Family room (AI)
PO OSOBI 965 869 869
SUN FIRE BEACH  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 645 609 585
Family room (AI)
PO OSOBI 695 655 625
SUN STAR BEACH  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 749 689 655
CONCORDIA CELES  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 905 825 765
Family room (AI)
PO OSOBI 1179 1055 969
ORANGE COUNTY RESORT ALANYA  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1279 1139 1139
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1365 1215 1215
OZKAYMAK INCEKUM BEACH RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1225 1105 1029
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1249 1125 1039
OZKAYMAK SELECT RESORT  
1/2 standard (UAI)
PO OSOBI 1255 1135 1055
1/2 SV (UAI)
PO OSOBI 1279 1155 1075
Family room (UAI)
PO OSOBI 1369 1229 1139
SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL  
1/2 Bocni pogled more (AI)
PO OSOBI 1275 1159 1049
1/2 GARDEN ROOM (AI)
PO OSOBI 1235 1125 1015
SUN STAR RESORT  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 829 759 725
Family soba (AI)
PO OSOBI 905 829 789
THE GARDEN BEACH /EX GANITA GARDEN /  
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 939 859 809
Family soba (AI)
PO OSOBI 939 859 809
THE MARILIS HILL RESORT&SPA  
1/2 standard (AI)
PO OSOBI 865 795 735
Deluxe suite sea view (AI)
PO OSOBI 1015 925 865
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 39.09 € (22.59 € takse aerodroma Nikola Tesla , 16,5 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 39,09 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.

Vrh stranice