STRAZBUR DAN PRIMIRJA 2019   (Autobus)

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.
Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
datum od - do 07.11.
12.11.
IBIS STYLES STRASBOURG AVENUE DU RHIN  
1/1 (ND)
Odrasli 298
1/1 promo (ND)
Odrasli 278
1/2+0 (ND)
Odrasli 199
1/2+0 promo (ND)
Odrasli 179
1/2+1 (ND)
Odrasli 199
1/2+1 promo (ND)
Odrasli 179
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu
  • Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 3*
  • Obilasci prema programu putovanja.
  • Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana.
  • Troškovi organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih).osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja
  • Fakultativni izleti (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike.
  • Obavezna gradska komunalna taksa - za hotele sa 4* - 2 € dnevno po osobi, a za hotele sa 3* - 1 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela.
  • Individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

Program putovanja

 • 1.DAN (07,11,2019. četvrtak ): BEOGRAD – STRAZBUR

  • Sastanak grupe u 12.15 časova (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 13.00 časova. Dnevno/noćna vožnja preko Madjarske i Austrije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
 • 2.DAN (08,11,2019,-petak ): STRAZBUR

  • Dolazak u Strazbur u prepodnevnim satima. Parkiranje autobusa u blizini hotela. Odlazak na informativno razgledanje grada ( odlazak i povratak gradskim prevozom , karta za prevoz se kupuje individualno na licu mesta) -šetnja centrom grada: katedrala Notre Dame, Stara carina, Palata Rohan, kuća Kamerzel, Trg Kleber … Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima (posle 15.00 h) . Slobodno vreme za individualne aktivnosti .NOĆENJE.
 • 3.DAN (09,11,2019,-subota ): STRAZBUR /Fakultativno HAJDELBERG- BADEN BADEN/ STRAZBUR

  • DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Hajdelberg i Baden Baden . Vožnja do Hajdelberga grada koji danas predstavlja atraktivnu mešavinu srednjevekovnog i modernog. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada : Karlova kapija, Zamak Hajdelberg (panorama), Rathaus, Stari gradski trg, gotička crkva Sv. Duha, Univerzitetski kvart, Aleja filozofa. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme nastavak puta ka poznatoj banji BADEN BADEN smeštenoj na obroncima Švarcvalada. Uživaćete u raskošnoj prirodi ove banje . Povratak u hotel. NOĆENJE.
 • 4. DAN (10,11,2019, nedelja): STRAZBUR /Fakultativno KOLMAR i RIKVIR / STRAZBUR

  • DORUČAK. Slobodan dan za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Kolmar i Rikvir . Vožnja do Kolmara - neodoljivog mesta čija raznobojna arhitektura starog centra grada očarava. Po dolasku informativna šetnja do starog centra grada gde ćete videti crkvu Sv. Martina, Dominikansku crkvu, kuću Pfister, Muzej Bartoldi, Muzej Unterlinden., četvrt Taneur...Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Rikvir, poseta bajkovitom romantičnom mestu smeštenom u prelepoj regiji Alzasa. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo da probate odlična vina u nekom od lokalnih restorana.Povratak u hotel u večernjim satima.NOĆENJE.
 • 5.DAN (11.11.2019. ponedeljak ): STRAZBUR /BEOGRAD

  • DORUČAK. Odjava iz hotela i pakovanje stvari u autobus . Slobodan dan za individualne aktivnosti u Strasburu do 20,00 h kada je predvidjen polazak za Beograd. Noćna vožnja sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
 • 6.DAN (12.11.2019. utorak ): BEOGRAD

  • Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u poslepodnevnim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa
 • USLOVI PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 89 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • OSIGURANJE:

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 560.7 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno.Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 99 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
 • FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):

  • Kolmar i Rikvir - 25 €, Hajdelberg i Baden Baden - 30 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.
 • NAPOMENA

  • Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog. Polazak autobusa iz Rume datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana u jutarnjim satima .
 • NAPOMENE:

  • Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.
   UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
   VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.
   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
   Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
   Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
   Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
   Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
   Zbog saobraćajnih propisa u Montekatiniju, ne postoji mogućnost prilaska autobusa samom hotelu.
 • Napomena vezana za smeštaj:

  • U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
   Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.

Vrh stranice