BARSELONA AVIO - DAN PRIMIRJA   (Avion)

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)
datum od - do 09.11.
12.11.
MADANIS  
1/1 (ND)
Odrasli 619
1/1 promo (ND)
Odrasli 599
1/2+0 (ND)
Odrasli 519
1/2+0 promo (ND)
Odrasli 499
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • smeštaj u isključivo dvokrevetnim sobama , dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 4*
  • obilaske prema programu putovanja, asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku
  • troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja,
  • sve avio takse 126,86 € (16.72 € taksa Bgd aerodroma, 14.84 € taksa aerodroma Lisabon, 4.48€ bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98€ naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije. Taksa u 45,84 € Frankfurtu i YQ /YR taksa koja trenutno iznosi 44 € - aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva).
  • obaveznu boravisnu taksu 1 € dnevno po osobi za hotele 3* , plaća se na recepciji hotela
  • fakultativne izlete (neophodan minimum od 15 putnika kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Program putovanja

 • 1.DAN (subota 09.11.) BEOGRAD / BARSELONA

  • Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Vreme poletanja aviona za Barselonu je u 06:45 h (let JU 580 kompanijom Air Serbia), a vreme sletanja je u 09:25 h prema objavljenom redu letenja avio kompanije. Nakon obavljenih carinskih formalnosti organizovan transfer i panoramsko razgledanje grada iz autobusa: Sagrada Familia, Casa Mila, ulica la Ramblas, spomenik Kolumbu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nakon razgledanja smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima (posle 15.00 h). NOĆENJE.
 • 2.DAN ( nedelja 10.11.) BARSELONA / FIGUERAS / BARSELONA

  • DORUČAK. Slobodan dan u Barseloni a mi vam preporučujemo fakultativni izlet za Figueras, grad jednog od najvećih umetnika naše ere, Salvadora Dalija. Obilazak muzeja čija je svaka prostorija umetničko delo po sebi. Povratak u Barselonu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
 • 3.DAN (ponedeljak 11.11.) BARSELONA / ŠPANSKO SELO /BARSELONA

  • DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta poseta etno selu “Pueblo Espanjol” i muzeju na otvorenom . Danas je Špansko selo svojevrstan muzej arhitekture i kulture Španije. Povratak u hotel. NOĆENJE.
 • 4. DAN (utorak 12.11.) BARSELONA / BEOGRAD

  • DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Barseloni do sastanka sa vodičem . Organizovan transfer do aerodroma. Predviđeno poletanje aviona je u 20.25 h (let JU 530 kompanijom Air Serbia) za Beograd (prema objavljenom redu letenja avio kompanije) očekivano vreme sletanja na na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 22.55 h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije). Kraj programa.
 • USLOVI PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 189 € po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • OSIGURANJE

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 467.25 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
 • FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):

  • Figuearas –65 €, obuhvata organizova prevoz i ulaznicu za muzej , Špansko selo - 50 €, obuhvata organizova prevoz i ulaznicu za muzej. (. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je 15 putnika (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. NAPOMENA: Prijavljivanje za izlete se vrši prilikom rezervacije aranžmana, plaćanje u Barseloni .
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 99 € . Deca do 2 godine NA UPIT, imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, nemaju ishranu u hotelu. Deca od 2-12 godina po ovom programu ne ostvaruju popust.
 • ...

  • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • NAPOMENA

  • Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!! UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana! VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih . Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
 • OPIS HOTELA:

 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
 • ...

  • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Vrh stranice