PUTEVI NOSTALGIJE I TRADICIJE 2021   (Autobus)

“Sve su Drine ovog svijeta krive, nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti, nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo…… Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao “ Na Drini ćuprija”….

Ivo Andrić

Cenovnik

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: AERODROMSKE TAKSE, PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER I SL.

Smeštaj

Legenda kapaciteta:
 • nema podataka
 • nema kapaciteta
 • do 2 mesta ili do 2 sobe
 • više od 2 mesta ili više od 2 sobe
Cene aranžmana po osobi izražene u dinarima (rsd)
datum od - do 30.04.
01.05.
Hotel Višegrad / Prenoćište Andrićgrad
1/2 (ND)
Odrasli 6299
dodatni krevet 6299
I dete 0-12 5670
1/2 PROMO (ND)
Odrasli 5999
dodatni krevet 5999
I dete 0-12 5400
Legenda tipova usluga:
 • AI - All Inclusive
 • NA - najam
 • ND - noćenje sa doručkom
 • PA - pun pansion
 • PCT - paket
 • PP - polupansion
 • UAL - Ultra All Inclusive

Napomene

 • Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz minibusom ili autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, noćenje sa doručkom u hotelu Višegrad 3* ili u nekategorisanom prenoćištu Andrićgrad, u dvokrevetnim ili dvokrevetniom sobama sa pomoćnim ležajem, poseta manastiru Lelić, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
 • Nije uključeno u cenu

  • - fakultativna vožnja Šarganskom osmicom - 1000 din po osobi (prijave i plaćenje u agenciji prilikom rezervacije) - fakultativnu posetu Mećavnik gradu – Drvengrad ulaznica 250 din po osobi - fakultativno krstarenje Drinom – 500 din po osobi.Krstarenje će biti organizovano u zavisnosti od vremenskih uslova i procene izvršioca usluge – lokalnog rečnog prevoznika. Prijava za fakultativni izlet krstarenje Drinom vrši se u agenciji, plaćanje na licu mesta. Realizacija fakultative zavisi od vremenskih uslova i ograničenja izazvanih pandemijojm Covid-19. - individualne troškove. Prijava i plaćanje za fakultativni izlet (Šarganska osmica) radi se isključivo u agenciji zbog ograničenog broja mesta. Prijava za fakultativni izlet Mećavnik grad vrši se u agenciji, plaćanje na licu mesta. Minimum za realizaciju je 10 osoba. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenoj ceni je 10 osoba. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Program putovanja

 • 1. dan:

  • Beograd: sastanak grupe u 07.15h sa dogovorenog mesta (o mestu sastanka grupe, putnici će biti naknadno obavešteni, a najkasnije 48h pre predviđenog polaska). Predviđeno vreme polaska u 08.00h. Vožnja kroz predele Kolubarskog okrugra do MANASTIRA LELIĆ (smešten u istoimenom selu. Manastir je zadužbina Vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića. Manastir je i metoh manastira Kaona). Kraća pauza za posetu i obilazak manastirskog poseda. Put nastavljamo do Mećavnika, na kom se susrećemo sa mnoštvom prelepih vidikovaca i predela nacionalnog parka Tara. Kraća pauza za predah i fotografisanje čuvene KUĆICE NA STENI. Po dolasku, fakultativna poseta Mećavnik gradu – Drvengradu (turističko naselje – „grad iz sna koji je utopijska slika, ipak, pretvorila u stvarnost“ Emir Kusturica. Takođe predstavlja kulturno poprište sa festivalima među kojima su poznatiji KUSTENDORF i BALJŠOJ.)sa pauzom za odmor, ručak i individualne aktivnosti. Nastavak puta do Višegrada. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za individualne obilaske i razgledanje. Noćenje.
 • 2. dan:

  • Doručak. Odjava iz hotela do 09.00h. Organizovano fakultativno KRSTARENJE Drinom (u zavisnosti od vremenskih uslova i procene izvršioca usluge – lokalnog rečnog prevoznika) i razgledanje znamenitosti Višegrada (kula Kraljevića Marka, most Mehmed paše-Sokolovića, kuća Ive Andrića, Andrićgrad, Gazenfer begova džamija, spomenik Mehmed paše-Sokolovića....). Nakon uživanja na reci, put nastavljamo do Mokre Gore, odakle počinje fakultativna avantura poznatija kao ŠARGANSKA OSMICA (najatraktivnija turistučko muzejska železnica u Evropi i smatra se jedinstvenim remek delom među prugama uzanog koloseka. Vožnja turističkim vozom „NOSTALGIJA“ na relaciji Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora, gde se prolazi kroz najlepše planinske predele Mokre Gore sa 5 mostova i 22 tunela). Po završetku avanture pauza za odmor, ručak i individualne aktivnosti. Povratak za Beograd u večernjim satima.
 • NAČIN PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije 50% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 2 jednake mesečne rate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Promotivna cena je za rezervacije i uplate u celosti. Broj mesta po promo ceni je ograničen. Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanju.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • DSOPSTVENI PREVOZ: Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. POPUSTI za decu: Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. DOPLATA za 1/1 sobu iznosi 1.500 dinara za ceo period boravka. DOPLATE: Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
 • OSIGURANJE

  • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja) , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
 • NAPOMENE:

  • U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. U slučaju zakonske restrikcije popunjenosti sedišta prevoznog sredstva, koja se može odnositi kako na zemlje tranzita, tako i odredišne destinacije, cena aranžmana je podložna promeni. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.
 • VAŽNO:

  • Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Putnik potvrdjuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje odredjenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd. ) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, primenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl.11, važeći na dan zaključenja ugovora.
 • Opis smeštaja

  • Hotel Višegrad 3*- hotel zvanično ima 3*, ali po našem mišljenju zaslužuje 2*. Nalazi se u strogom centru Višegrada, na atraktivnoj lokaciji pored čuvenog mosta Mehmed Paše Sokolovića. U sastavu hotela nalazi se restoran. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne s pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem (posebno se plaća), TV-om, mini barom. Usluga: noćenje s doručkom (meni). Nekategorisan objekat - Prenoćište kompleks Andrićgrad se nalazi u Andrićgradu. Turistički kompleks Andrićgrad raspolaže sa 65 soba i 8 apartmana (158 ležajeva). Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem komforno uređene. Svaka soba ima kupatilo, klima uređaj (posebno se plaća). Iz soba se pruža pogled na reku Drinu i čuvenu ćupriju na Drini, a raspolaže i sobama iz kojih se pruža pogled na predivne trgove i ulice Andrićgrada .Usluga: noćenje s doručkom (meni). Napomena za smeštaj: Tačno ime smeštajnog objekta znaće se 3 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih objekata ili sličnom.
 • ...

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 19 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Vrh stranice